Advertentie

Bonden betalen 5 miljoen euro uitkeringen terug

De drie grote vakbonden - ACV, ABVV en de ALCVB, hebben vorig jaar 5 miljoen euro aan onterecht uitbetaalde uitkeringen terugbetaald aan de RVA. ©BELGA

De vakbonden hebben vorig jaar voor 5 miljoen euro aan foutief toegekende uitkeringen uit eigen zak terugbetaald. Dat bewijst volgens hen dat de striemende kritiek van N-VA-Kamerlid Zuhal Demir niet klopt.

‘Net op het moment dat elke minister moet vechten voor budgetten, blijkt dat we elk jaar tientallen miljoenen euro’s over de balk gooien’, verklaarde Zuhal Demir gisteren in Het Laatste Nieuws. Ze herinnerde eraan dat, zoals De Tijd eerder al berichtte, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) nog 291 miljoen euro aan onterecht uitgekeerde uitkeringen niet heeft teruggekregen.

Demir wees vooral de vakbonden, die de werkloosheidsuitkeringen uitbetalen, met de vinger. ‘Het is op het moment dat de vakbonden uitbetalen dat er goed gecontroleerd moet worden’, vindt ze. ‘Als de RVA lang na datum kan nagaan of de uitkeringstrekkers al dan niet recht hadden op een tussenkomst, dan kan dat ook vroeger.’

Op het moment dat de vakbonden uitbetalen, moet er goed gecontroleerd worden.
Zuhal Demir
N-VA-Kamerlid

Het N-VA-Kamerlid pleit er dan ook voor om de vakbonden financieel verantwoordelijk te maken voor foutieve uitbetalingen.

'Worden al gestraft'

De drie grote vakbonden - het ACV, het ABVV en de ACLVB - reageerden gepikeerd. ‘De uitspraken bewijzen dat Demir er niets van kent’, zegt Jef Maes, federaal secretaris van het ABVV. ‘Als we fouten maken, worden we daarvoor gestraft.’

De bonden, die voor de werkloze een uitkering aanvragen bij de RVA, moeten nagaan of de kandidaat-uitkeringstrekker niet stiekem een baan heeft en of hij geen ziekte-uitkering opstrijkt. Ook moeten de bonden in het rijksregister controleren of de werkloze geen foutieve gezinssituatie doorgeeft om zo een hogere uitkering op te strijken.

Vervolgens onderwerpt de RVA de aanvraag aan een controle en geeft hij al dan niet zijn goedkeuring. In een latere fase gaat de dienst met gerichte controles nog eens na of de betrokkene de uitkering wel mocht krijgen. Vorig jaar werd bij zulke controles vastgesteld dat voor zo’n 140 miljoen aan uitkeringen onterecht werden uitbetaald. Let wel, het gaat over meer dan enkel werkloosheidsuitkeringen.

5 miljoen

Als blijkt dat de bonden bij het opstellen van het dossier een fout hebben gemaakt, dan moeten ze de onterecht uitbetaalde uitkeringen uit eigen zak aan de RVA betalen. Soms kunnen ze dat bedrag nog terugvorderen van de werkloze, maar dat kan niet altijd.

Naar De Tijd vernam, kostten fouten de drie bonden vorig jaar zo’n 5 miljoen euro. Ter vergelijking: de bonden krijgen zo’n 175 miljoen euro als dekking voor hun administratiekosten voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen.

Als de vakbonden geen fout hebben gemaakt, maar een uitkering toch onterecht werd toegekend, vordert de RVA ze terug van de werkloze zelf. Dat gebeurt bijvoorbeeld als die verkeerde informatie heeft verstrekt aan het rijksregister.

Ook wanneer een werkloze wordt betrapt op zwartwerk of als hij zijn uitkering cumuleert met een pensioen, moet hij zelf betalen. Dat is immers informatie die de vakbonden (nog) niet kunnen natrekken.

Laat de controlediensten vooral goed hun werk doen. Ze zijn misschien een voorbeeld voor de aanpak van de fiscale fraude.
Stefaan Vercamer
CD&V-Kamerlid

291 miljoen schulden

Vorig jaar kon de RVA 69 miljoen van de 140 miljoen euro aan onterecht uitbetaalde uitkeringen terugvorderen. Als de nog verschuldigde bedragen van de voorbije jaren in rekening worden gebracht, heeft de RVA nog 291 miljoen euro openstaan.

Vaak kunnen uitkeringstrekkers niet terugbetalen, want ze hebben nauwelijks een inkomen, laat staat een vermogen. ‘Een kei kan je niet stropen’, zegt staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Bart Tommelein (Open VLD). ‘Daarom proberen we vooral te voorkomen dat uitkeringen onterecht worden uitbetaald.’

Blijft Tommelein nog vriendelijk in zijn reactie, dan blijkt bij coalitiepartner CD&V vooral ergernis over Demirs uitspraken. ‘Laat de controlediensten vooral goed hun werk doen om de sociale fraude aan banden te leggen. Ze zijn misschien een voorbeeld voor de aanpak van de fiscale fraude’, zegt Kamerlid Stefaan Vercamer. Een niet eens zo verholen sneer aan het adres van staatssecretaris voor Fraudebestrijding Elke Sleurs (N-VA), een partijgenote van Demir.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud