Advertentie

Bonden dienen eerste stakingsaanzeggingen tegen loonvoorstel regering in

De vakbonden dreigen met acties tegen het loonvoorstel van de regering-De Croo. ©BELGA

De twee grootste vakcentrales van het ACV en het ABVV hebben een stakingsaanzegging ingediend. Zo wordt het voor werknemers in de betrokken bedrijven mogelijk actie te voeren voor hogere lonen.

Voor de achterban van het christelijke ACV en het socialistische ABVV is het bemiddelingsvoorstel van de regering-De Croo over hogere lonen onaanvaardbaar. De federale regering pakte daarmee uit omdat het loonoverleg tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties was vastgelopen.

Uit protest met het voorstel hebben ACVBIE, de christelijke centrale voor de bouw-, de industrie- en de energiesector, en de Algemene Centrale van het ABVV, actief in dezelfde sectoren, een stakingsaanzegging ingediend. De aanzegging van de grootste vakcentrales van het ACV en het ABVV loopt tot 10 juni, de dag waarop de bemiddelingspoging van de regering formeel afloopt.

De aanzegging heeft niet meteen tot doel een stakingsgolf door de sector te jagen, wel het werknemers mogelijk maken hun ongenoegen te uiten. Dat kan met acties, al zijn stakingen in bepaalde bedrijven nooit uitgesloten. 'Als grote centrale willen we de druk hoog houden', zegt Patrick Vandenberghe, de voorzitter van ACVBIE.

Coronapremie

Door de wet van 1996 is het loonoverleg in ons land strikt gereguleerd. Omdat de lonen gelijke tred moeten houden met die in de buurlanden is er voor dit en volgend jaar ruimte voor een collectieve loonsverhoging van 0,4 procent boven op een verwachte indexering van 2,8 procent. De vakbonden willen meer, maar dat laat de wet van 1996 niet toe.

Als grote centrale willen we de druk hoog houden.
Patrick Vandenberghe
Voorzitter van ACVBIE

Om de vakbonden toch tot een akkoord te verleiden legde de regering vast dat in bedrijven die het tijdens de crisis goed hebben gedaan ook een eenmalige premie van 500 euro kan worden gegeven. 'Voor sommigen lijkt het alsof iedereen die zal krijgen, maar dat klopt niet', zegt Vandenberghe. Hij blijft hopen dat de wet van 1996 wordt herzien zodat bonden hogere loonsverhogingen kunnen eisen.

Opvolging

Zodra de regering-De Croo de 0,4 procent en de coronapremie betonneert, verschuift het overleg van het nationale niveau naar de sectoren. ACVBIE en de Algemene Centrale van het ABVV zijn voorlopig de enige twee centrales waar een stakingsaanzegging werd ingediend. Mogelijk volgen nog andere sectoren.

Wij bekijken in gemeenschappelijk vakbondsfront hoe we ons in de metaalsector zullen organiseren.
William Van Erdeghem
Voorzitter ACV Metea

'Wij bekijken in gemeenschappelijk vakbondsfront hoe we ons in de metaalsector zullen organiseren', zegt William Van Erdeghem van ACV Metea. 'Ik zeg niet dat er een stakingsaanzegging komt, maar het is wel mogelijk.'

Acties of zelfs stakingen zijn niet alleen vervelend voor de betrokken bedrijven, maar ook voor de regering-De Croo. Zeker voor de socialisten, die oor hebben naar de verzuchtingen van de bonden, was de coronapremie een moeilijk te slikken compromis.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud