Bouchez droomt van basisinkomen

George-Louis Bouchez werkt aan een nieuw sociaal en fiscaal pact voor België.

De voorman van de Franstalige liberalen, Georges-Louis Bouchez, ziet in een universeel basisinkomen een kans voor mensen 'om hun leven in handen te nemen'. Dat zegt hij in een gesprek met De Tijd.

Het maakt nog geen deel uit van het MR-programma, laat staan dat er al wettelijke initiatieven op stapel zouden staan, maar MR-voorzitter Bouchez wil het debat over een universeel basisinkomen aanzwengelen. Vanavond gaat hij daarover online in debat met de gewezen socialistische presidentskandidaat Benoît Hamon en de Franse vrijheidsfilosoof Gaspard Koenig.

Het past in het opzet van Bouchez om een nieuw sociaal en fiscaal pact uit te tekenen, met het oog op een nieuw België in 2030, als ons land 200 jaar bestaat. Hij kondigde in zijn nieuwjaarsspeech aan dat hij daarover tweetalige nationale volksraadplegingen zal organiseren. De aftrap wordt gegeven met het debat van vanavond.

Terwijl de socialist Frank Vandenbroucke (sp.a) twijfelt aan het nut ervan, omdat het volgens hem geen oplossing is in de strijd tegen de armoede, omarmt de liberaal Bouchez de gedachte van een universeel basisinkomen. 'We zijn het wel eens vaker oneens met Vandenbroucke', grijnst hij.

Liberaal model

Bouchez is er al langer mee bezig. In zijn boek 'L'Aurore d'un monde nouveau' brak hij al een lans voor een basisinkomen van 1.000 euro per maand.

'Ik geef daar wel een liberale invulling aan', zegt Bouchez. 'De socialisten, net zoals Thomas Piketty, schuiven een basisinkomen naar voren dat boven op de bestaande sociale zekerheid komt. Ik denk eerder aan een basisinkomen dat alle andere sociale uitkeringen vervangt. Ik volg het model van Roland Duchâtelet, die ik daarover ook heb gesproken', aldus Bouchez.

Ik denk aan een basisinkomen dat alle andere sociale uitkeringen vervangt. Ik volg het model van Roland Duchâtelet.
Georges-Louis Bouchez
Voorzitter MR

Als uitkeringen en belastingvoordelen, zoals de werkloosheidsuitkering, de kinderbijslag en studietoelagen worden geschrapt, is een basisinkomen - waaraan al gauw een prijskaartje van 100 miljard euro hangt - volgens Bouchez betaalbaar, zonder dat de belastingen moeten worden opgetrokken. 'Als de bestaande uitkeringen en voordelen in de sociale zekerheid door een basisinkomen worden vervangen, heb je al zowat 70 procent van de financiering. Je boekt daarnaast ook efficiëntiewinsten.'

Maar daar is het hem niet in de eerste plaats om te doen. 'We willen mensen met een basisinkomen meer vrijheid geven', zegt de MR-voorzitter. Als mensen een basisinkomen hebben, zijn ze volgens Bouchez geneigd hun lot in eigen handen te nemen en zullen ze makkelijker beslissen te gaan studeren, een opleiding te volgen of te ondernemen.

De cruciale vraag blijft wel of een basisinkomen mensen zal aanzetten of juist afremmen om te gaan werken. Volgens de econoom Koen Schoors zal het de arbeidsparticipatie doen afnemen, terwijl we juist meer arbeidsparticipatie nodig hebben om de vergrijzingskosten en de coronafactuur te betalen.

Borinage

Bouchez merkt op dat de arbeidsparticipatie in ons systeem, waarin de werkloosheidsuitkering onbeperkt in de tijd is, ook niet gestimuleerd wordt. 'In België heb je werklozen voor het leven, die een werkloosheidsuitkering van 800 à 1.000 euro per maand krijgen, zonder één dag te hebben gewerkt.' En vaak is het door de werkloosheidsval niet interessant om te gaan werken. Terwijl het met een basisinkomen volgens hem wel lonend zou zijn om te werken. 'Wie werkt, verdient dan meer', aldus Bouchez.

Het is mijn overtuiging dat de sociale zekerheid, zoals ze nu is georganiseerd, niet toelaat dat mensen hun leven in eigen handen nemen. Een basisinkomen kan mensen bevrijden.
Georges-Louis Bouchez
Voorzitter MR

Het idee van een universeel basisinkomen is bij de MR-voorzitter beginnen te rijpen door de situatie in de Borinage en in Bergen, vanwaar Bouchez afkomstig is. 'Je ziet mensen drie generaties lang in de werkloosheid zitten. Het is mijn overtuiging dat de sociale zekerheid, zoals ze nu is georganiseerd, niet toelaat dat mensen hun leven in eigen handen nemen. Een basisinkomen kan mensen bevrijden.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud