Bruggepensioneerde uiterlijk na 9 maanden begeleid naar werk

De vakbonden vinden het niet kunnen dat bruggepensioneerden (officieel zijn dat SWT'ers) op zoek moeten naar een nieuwe baan.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) moet nieuwe bruggepensioneerden uiterlijk negen maanden na hun ontslag begeleiden naar werk. Aanvankelijk moest dat al ten laatste na zes maanden.

Op enkele uitzonderingen na moeten werknemers die na 1 januari 2015 met brugpensioen zijn gegaan op zoek naar werk. Die maatregel uit het regeerakkoord, die de regering-Michel enkele maanden geleden goedkeurde, moet ertoe leiden dat minder mensen voor het brugpensioen kiezen.

De regering heeft lang gediscussieerd op welke manier bruggepensioneerden – officieel zijn dat werklozen met een bedrijfstoeslag (SWT'ers) – op zoek moeten naar werk. Uiteindelijk kwamen ze overeen dat ze ‘aangepast beschikbaar’ moeten zijn. Dat betekent dat bruggepensioneerden meer moeten doen dan enkel passief afwachten tot een baan wordt aangeboden, maar minder dan gewone werkzoekenden die heel actief naar werk moeten zoeken.

Door de zesde staatshervorming is het niet langer de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) maar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) die moet controleren of werklozen wel hard genoeg naar werk zoeken. Normaal moest de VDAB dat vanaf begin dit jaar doen, maar het wetgevende werk liep vertraging op. Daardoor bleef de RVA aan zet.

Uit de teksten die de werkgeversorganisaties en de vakbonden donderdag in de RVA bespraken, blijkt dat Vlaanderen normaal vanaf 1 oktober de controlebevoegdheid overneemt. Wallonië gaat vanaf 2016 zelf controleren, Brussel vanaf 2017.

Negen maanden

In het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) hebben de vakbonden en de werkgeversorganisaties zich donderdag beraad over het voorstel van de regering. Uit de teksten, die De Tijd kon inkijken, blijkt dat bruggepensioneerden pas na negen maanden moeten worden begeleid naar werk. Aanvankelijk wilde de regering dat dat ten laatste zes maanden na het ontslag gebeurde.

Het gaat om een geïndividualiseerde begeleiding, waarbij de VDAB rekening moet houden met de competenties van de werkloze, zijn fysieke en mentale capaciteiten en zijn professionele ervaring. De Vlaamse bemiddelingsdienst moet de bruggepensioneerde individuele en specifieke begeleiding aanbieden.

Een jaar na het begin van de begeleiding moet de VDAB evalueren in welke mate de bruggepensioneerde naar werk heeft gezocht. Als die te weinig inspanningen heeft gedaan, kan een sanctie volgen.

Samenwerkingsakkoorden

Op basis van de tekst moet minister van Werk Kris Peeters (CD&V) nu een samenwerkingsakkoord afsluiten met de regio’s. Die zijn immers bevoegd voor het activeren van de werkzoekenden. In Vlaanderen is er grote bereidheid om ook nieuwe bruggepensioneerden naar werk te begeleiden, in Wallonië en Brussel is dat veel minder het geval.

Brussel en Wallonië vroegen voor het activeren van de bruggepensioneerden overigens extra geld van de federale regering. Die heeft dat geweigerd. Voor alle duidelijkheid: voor mensen die al voor begin dit jaar met brugpensioen gingen, verandert niets.

Oudere werknemers worden in tijden van hoge jeugdwerkloosheid onderworpen aan puur pestgedrag.
Rudy De Leeuw
ABVV-voorzitter

Boze vakbonden

De vakbonden blijven zich verzetten tegen het activeren van nieuwe bruggepensioneerden. 'Oudere werknemers worden in tijden van hoge jeugdwerkloosheid onderworpen aan puur pestgedrag', vindt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

'Meer dan 600.000 Belgen vinden geen werk', aldus de socialistische vakbondsleider. 'Ondertussen worden de (groot)ouders gedwongen tot steeds maar langer werken. En blijft deze regering blind voor het lot van de werknemers.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud