Advertentie
Advertentie

Brugpensioen daalde nooit sneller

Ondanks het hevige vakbondsprotest werden de voorwaarden om met brugpensioen te gaan fors verstrengd. ©Photo News

Het aantal bruggepensioneerden nam forser af dan ooit als gevolg van de strengere toetredingsvoorwaarden die de regering-Michel invoerde.

De verstrenging van het brugpensioen die de regering-Michel heeft doorgevoerd mist haar effect niet. In de eerste zes maanden van dit jaar telde ons land gemiddeld 103.572 werklozen met een bedrijfstoeslag, zoals de bruggepensioneerden nu officieel heten. Dat zijn er ruim 5.300 minder (-5%) dan in dezelfde periode in 2014, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Als we enkel naar de maand juni kijken, is de terugval nog scherper. Vorige maand telde ons land bijna 101.500 bruggepensioneerden, zo’n 5.700 minder dan een jaar eerder en 19.000 minder dan in april 2010, toen het aantal bruggepensioneerden piekte. Sindsdien slinkt hun aantal gestaag, maar nooit was de daling forser dan in het voorbije halve jaar.

-5.300
In de eerste zes maanden van dit jaar waren er gemiddeld 103.572 bruggepensioneerden. Dat zijn er 5.300 minder dan in dezelfde periode in 2014.

Strengere voorwaarden

De regering-Di Rupo heeft de voorwaarden om met brugpensioen te gaan verstrengd, de regering-Michel stak nog een tandje bij. Zo steeg de minimumleeftijd waarop werknemers met brugpensioen kunnen gaan begin dit jaar van 60 naar 62 jaar. Ook het uitzonderingsregime voor mensen met een lange loopbaan of voor wie jarenlang ’s nachts heeft gewerkt werd strenger. Het gevolg is dat er steeds minder bruggepensioneerden bijkomen, waardoor de instroom kleiner wordt dan de uitstroom richting het echte pensioen.

De RVA betaalde in de eerste zes maanden ook 8 procent minder werkloosheidsuitkeringen uit. ‘Deze daling is een hoopgevend signaal dat we niet alleen in de cijfers maar ook in de realiteit de crisis stilaan achter ons laten’, stelt minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

Afbouw inschakelingsuitkeringen

Al blijkt uit de cijfers van de RVA dat de forse daling van het aantal uitgekeerde werkloosheidsvergoedingen vooral een gevolg is van de inperking van de inschakelingsuitkering voor werkloze jongeren. Omdat te veel mensen in het systeem bleven hangen, besloot de regering-Di Rupo de uitkering stop te zetten voor wie ze langer dan drie jaar opstreek. De maatregel ging in januari in en sindsdien is het aantal uitgekeerde wachtuitkeringen met een derde teruggevallen.

Dat de RVA minder werkloosheidsuitkeringen uitkeert, betekent niet dat er minder werklozen zijn. Integendeel, uit cijfers van de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB blijkt dat er Vlaanderen in de eerste jaarhelft 1.688 (+0,7%) meer werkzoekenden waren. De afname van het aantal uitbetaalde uitkeringen levert de federale overheid wel een forse besparing op. De RVA bespaarde dit jaar al zo’n 300 miljoen euro ten opzichte van 2014.P5

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud