Advertentie

Brugpensioen hangt als schaduw over loonakkoord

©Photo News

Dat de vakbonden soepeler brugpensioen eisen, bemoeilijkt het sowieso al moeizaam lopende overleg tussen de sociale partners. Geen akkoord over de eindeloopbaan en hogere minimumlonen kan repercussies hebben voor het loonakkoord van de regering-De Croo.

De zeven voorzitters van de federale meerderheidspartijen en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) krijgen vrijdag bezoek van centrales van de christelijke vakbond ACV en het socialistische ABVV. De vakbondslui willen hun ongenoegen uiten over het loonakkoord dat de regering-De Croo heeft uitgewerkt. Ze zetten zo ook druk op het sociaal overleg over een reeks aan dat loonakkoord gekoppelde dossiers.

Donderdag, vrijdag en maandag buigen de kopstukken van de vakbonden en de werkgeversorganisaties zich in de Groep van Tien over hogere minimumlonen, de eindeloopbaanregeling, goedkopere en soepelere overuren en de gelijktrekking van het aanvullend pensioen van arbeiders en bedienden. Het ABVV trok afgelopen weekend een stevige streep in het zand.

Landingsbanen

De socialistische vakbond wil snel een aanzienlijke verhoging van het minimumloon en eist soepelere landingsbanen. Dat is het systeem waarmee 60-plussers met behulp van een uitkering een vijfde of de helft minder kunnen gaan werken. Het ABVV pleit voor een regeling vanaf 55 jaar, zoals die tot voor kort in bepaalde gevallen al gold.

58
Brugpensioen
De vakbonden willen dat brugpensioen weer mogelijk wordt vanaf 58 in plaats van 60 jaar vanaf juli bij herstructureringen en voor zware beroepen.

Bovendien moet brugpensioen voor het ABVV weer mogelijk worden vanaf 58 in plaats van 60 jaar vanaf juli bij herstructureringen en voor zware beroepen. Het ACV heeft zich nog niet openlijk uitgesproken, maar zit op dezelfde lijn.

Voor de werkgeversorganisaties is die eis onaanvaardbaar, net zoals voor de liberale meerderheidspartijen. Het brugpensioen, officieel het stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag (SWT), is voor hen hét symbool van hoe werknemers in ons land veel te vroeg stoppen met werken.

Gevolgen voor lookakkoord

De kwestie dreigt de hele onderhandelingen te blokkeren. Veel tijd om te talmen is er echter niet. Bij gebrek aan een loonakkoord tussen de sociale partners werkten de federale meerderheidspartijen zelf een regeling uit. De lonen kunnen dit en volgend jaar met 0,4 procent stijgen boven op een verwachte indexering van 2,8 procent. Bedrijven die het tijdens de coronacrisis goed hebben gedaan, kunnen ook een eenmalige coronapremie van 500 euro geven.

De sociale partners kregen formeel een maand om te reageren op het voorstel. In principe moet minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) na het einde van die periode de loonnorm afroepen, zodat het loonoverleg in de sectoren en de bedrijven eindelijk kan starten. PS-voorzitter Paul Magnette liet echter optekenen dat er zonder een akkoord over de minimumlonen ook geen deal is over de lonen. Het uitblijven van een akkoord tussen de sociale partners kan zo nog tot heibel in de federale regering leiden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud