Brussels onthaalcentrum voor migranten weer op tafel

©BELGA

De problematiek rond het Maximiliaanpark bij het Brusselse Noordstation lijkt structureel nu er op het einde van de zomer opnieuw 600 migranten bivakkeren.

Het scenario voor het Maximiliaanpark bij Brussel-Noord blijft zich maar herhalen. Het park loopt vanaf de eerste herfstkou leeg, waarna het in de zomermaanden weer volloopt met migranten. Vandaag zitten er opnieuw 500 tot 600 mensen, die meestal niet van plan zijn bij ons verblijf te zoeken.

Ze gebruiken Brussel-Noord als uitvalsbasis om via onze snelwegen in trucks te klimmen en zo het Kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. De politie ontruimt het park geregeld, vooral om het schoon te maken. Ze hield vandaag nog 12 mensen administratief aan voor overlast.

Het idee komt uit Frankrijk, waar de overheid erin slaagde vanuit dergelijke centra een grote groep migranten toch de asielprocedure in te duwen.

Maar zolang de migranten niets fout doen, moet de politie ze ook weer vrijlaten. Er zijn intussen zoveel mensen dat Het Rode Kruis bijspringt bij de voedselbedeling. De vrijwilligers in het park kunnen het niet langer alleen aan.

Vier zomers al weet niemand raad. Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) en Brussel dachten kort voor de verkiezingen de oplossing gevonden te hebben. Nadat De Lijn had besloten te vertrekken uit het station, waar de migranten beschutting zochten tegen de kou, werd ingegrepen.

Brussel-Noord werd verboden terrein voor de migranten. Ze kregen een plek in de daklozenopvang, dat er bedden bijkreeg, en daar kregen ze de keuze vluchtelingenstatus aan te vragen, wat hen recht gaf op bed, bad en brood in de reguliere opvang voor asielzoekers. Wie dat weigerde, zou opgesloten worden en gedwongen het land uitgezet.

Majeur probleem

Het werkte niet, want het probleem blijft majeur. Zelfs wie weigert asiel aan te vragen, kan niet zomaar het land worden uitgezet. Een groot aandeel migranten komt uit landen als Eritrea en Soedan, met dubieuze regimes. Het is volgens de internationale rechtsregels niet toegelaten mensen te repatriëren naar plekken waar hun veiligheid niet gegarandeerd is. Overheden moeten ook toestemming geven voor repatriëring, wat veel landen weigeren.

Brussel schuift al langer een onthaalcentrum voor migranten naar voren. Het idee komt uit Frankrijk, waar de overheid erin slaagde vanuit dergelijke centra een grote groep migranten toch de asielprocedure in te duwen. De federale regering, bevoegd voor Asiel en Migratie, was daar altijd tegen gekant.

De vrees was dat opvang - zelfs als mensen niet in de asielprocedure stapten - nog meer migranten zou aantrekken. De boodschap was dat de overheid geen beloning wilde geven aan mensen die zich niet aan de regels hielden.

Regeerakkoord

Hulporganisaties hopen dat het nieuwe bestuur in Brussel toch doorduwt. Ecolo won de lokale en federale verkiezingen, en maakt deel uit van zowel het Brusselse stadsbestuur als de gewestregering. De groenen toonden zich een voorstander van een onthaalcentrum. Daarom wordt gekeken naar de Brusselse ministers Alain Maron (Ecolo) en Elke Van Den Brandt (Groen) om het onthaalcentrum erdoor te krijgen.

Het wordt besproken als de Brusselse regering na het zomerreces opnieuw bijeenkomt.
Woordvoerder Brussels minister Alain Maron

In het Brusselse regeerakkoord wordt alleen aangegeven dat Brussel met het federale niveau zal overleggen over een waardige opvang van migranten op zijn grondgebied. 'Het wordt besproken als de Brusselse regering na het zomerreces opnieuw bijeenkomt', stelt de woordvoerder van Alain Maron in de Franstalige krant La Libre Belgique.

Brussel moet zich sowieso buigen over de kwestie, omdat de gewestfinanciering van 90 extra plekken voor migranten in de daklozenopvang eind deze maand afloopt. In het regeerakkoord is alvast ook opgenomen dat er opvangsteun zal blijven en dat vrouwen en minderjarigen een onthaalplek krijgen.

Tenten

Minister De Block heeft intussen andere katten te geselen. De asielcentra zitten opnieuw overvol, waardoor op sommige plekken mensen in tenten moeten worden opgevangen. Dat doet meteen alle alarmbellen afgaan, een gevolg van het asieltrauma in 2015. Toen kon België de opvang een tijd niet bolwerken door een toestroom van 45.000 asielzoekers op één jaar.

Nu is er geen sprake van crisis - al is er een licht verhoogde uitstroom. Het probleem zit veeleer bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die verblijf in ons land regelt en controleert. Het gevolg is dat mensen niet snel genoeg de opvang uitstromen en er te weinig plekken vrijkomen voor nieuwkomers. De Block zegt dat nieuwe aanwervingen bij DVZ en het Vluchtelingencommissariaat, dat oordeelt of mensen recht hebben op een verblijf, snel soelaas zullen bieden.

Theo Francken

De Blocks voorganger Theo Francken (N-VA) herhaalt zijn pleidooi voor een 'asielquotum'. Francken zette in november vorig jaar, toen hij nog staatssecretaris was, een maximum op het aantal aanvragen dat het asielloket dagelijks zou verwerken. Hij werd teruggefloten door de rechter, en Franckens beslissing wordt door De Block en zijn criticasters gezien als de hoofdreden voor de huidige problemen.

Het asielloket raakte achterop omdat het overspoeld werd met achterstallige aanvragen door Franckens asielplafond. Francken vindt, net als medestanders in andere lidstaten, dat het landen zou moeten toegelaten zijn een maximaal aantal asielzoekers per jaar vast te leggen. Dat is in principe niet mogelijk, omdat elke asielzoeker er recht op heeft dat zijn dossier individueel bekeken wordt. Daarbij geldt één criterium: is hij of zij in levensgevaar? Maar Francken is ervan overtuigd dat hij de juridische strijd over een asielquotum kan winnen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud