Btw op komst bij tandarts en kinesist

‘Als een behandeling als niet-therapeutisch wordt bestempeld, wordt die onvermijdelijk duurder voor de patiënt. De btw zal doorgerekend worden', klink het bij de tandartsenvereniging. ©© lev dolgachov

Alleen voor therapeutische behandelingen is er voortaan nog een btw-vrijstelling. Over welke dat zijn, zal nog stevig gestreden worden.

Het algemene btw-principe vandaag is dat een behandeling bij onder anderen een arts, diëtist, tandarts en kinesitherapeut vrijgesteld is. Zij moeten dus geen btw op het ereloon aanrekenen. De enige uitzondering zijn louter esthetische ingrepen door een arts.

Dat verandert drastisch vanaf 1 januari 2022. ‘Alleen therapeutische behandelingen en ingrepen zullen nog vrijgesteld zijn van btw. Dat geldt niet alleen voor artsen, het zal worden uitgebreid naar alle medici en paramedici’, zegt Tim Van Sant, btw-specialist bij PwC Tax Consultants. De plenaire Kamer gaf op 1 juli groen licht voor het wetsontwerp dat de btw-vrijstelling op medische zorg fors inperkt.

De essentie

  • Medici en paramedici zijn in principe vrijgesteld van het aanrekenen van btw op het ereloon voor behandelingen.
  • De Kamer heeft het licht op groen gezet voor de inperking van die btw-vrijstelling.
  • Welke ingrepen en behandelingen btw-plichtig worden, moet nog worden afgesproken.
  • Als een behandeling als niet-therapeutisch wordt bestempeld, wordt die onvermijdelijk duurder voor de patiënt. De btw zal doorgerekend worden.

Er zijn veel meer behandelingen en ingrepen zonder therapeutisch doel dan de louter esthetische prestaties, benadrukt Van Sant. 'Zo zal een huisarts die een attest voor een levensverzekering aflevert, een tandarts die tanden bleekt of een kinesitherapeut die algemene sportbegeleiding doet volgens de nieuwe wetgeving in principe 21 procent btw moeten aanrekenen op die prestaties.’

Discussies

Waarop voortaan btw zal gelden, wordt voer voor pittige discussies. De centrale diensten van de fiscus moeten in overleg met de sector een omzendbrief opstellen met meer specificaties over welke prestaties aan btw onderworpen worden en welke niet. ‘De discussie over wat therapeutisch is en wat niet is al jaren aan de gang. Vaak is er een wisselwerking tussen het esthetische, het somatische en het mentale’, zegt Marc Moens van het artsensyndicaat BVAS. ‘Waar gaat de grens liggen? Ga je een inspecteur van financiën die geen arts is, laten grasduinen in het medisch dossier van een patiënt?’

De tandartsenvereniging VVT is tevreden dat in de nieuwe wet sprake is van 'een therapeutisch doel'. ‘Alles zal afhangen van de definitie die aan therapeutisch wordt gegeven, op basis van welke objectieve criteria geoordeeld zal worden en wie de beslissing kan nemen. Iemand met een ontbrekende tand of een sterk verkleurd gebit kan daar misschien mee spreken en lachen, maar durft dat wellicht niet meer. De mond is dan niet meer functioneel, de behandeling heeft dus een therapeutisch doel’, zegt woordvoerder Stefaan Hanson. ‘Als een behandeling als niet-therapeutisch wordt bestempeld, wordt die onvermijdelijk duurder voor de patiënt. De btw zal doorgerekend worden.’

Osteopaat

Ook de btw-regeling voor paramedische beroepen verandert. Die is vandaag gekoppeld aan hun erkenning. De gereglementeerde paramedische beroepen zoals logopedisten en diëtisten zijn vrijgesteld van btw, de niet-gereglementeerde zoals osteopaten, acupuncturisten en chiropractors moeten wel btw rekenen.

‘De nieuwe wetgeving kijkt naar de aard van de behandeling. Een osteopaat of een chiropractor zal voor een therapeutische behandeling vrijgesteld zijn van btw. Een kinesitherapeut die een niet-therapeutische prestatie levert, zal wel btw moeten aanrekenen’, zegt Van Sant. Ook ziekenhuizen zullen hun diensten alleen nog van btw kunnen vrijstellen als er een therapeutisch doel is. ‘De bezoekersparking of de verhuur van een tv op de kamer zal bijvoorbeeld niet langer vrijgesteld zijn van btw’, zegt Van Sant.

Het wetsontwerp kwam er na Europese rechtspraak die stelt dat de btw-heffing op esthetische prestaties ingevoerd in 2016 niet beperkt mag worden tot artsen en moet gelden ongeacht de zorgverstrekker. De federale overheidsdienst Financiën verwacht een budgettaire meeropbrengst van 20 miljoen euro, waarvan het grootste deel bij de tandartsen. Bij de invoering van de verplichte btw voor esthetische behandelingen in 2016 werd uitgegaan van 90 miljoen euro meeropbrengst.

25.000
euro
Wie minder dan 25.000 euro omzet haalt uit niet-therapeutische prestaties, kan opteren voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

Toch zullen in de praktijk niet alle medici en paramedici btw aanrekenen. Wie minder dan 25.000 euro omzet haalt uit niet-therapeutische prestaties, kan opteren voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. ‘Maar ook dan moeten formaliteiten nageleefd worden. De zorgverstrekkers die willen genieten van die regeling moeten een melding doen bij het btw-kantoor, een btw-nummer aanvragen en een aan de btw-regels aangepaste boekhouding voeren’, zegt Van Sant. ‘Vandaag heeft bijna geen enkele tandarts een btw-nummer’, zegt Hanson.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud