Budgettaire kostprijs vergrijzing neemt toe

(foto: HH) ©Bert Spiertz/Hollandse Hoogte

Door de vergrijzing nemen de sociale uitgaven tegen 2060 met 6,1 procent toe tot 31,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat blijkt uit het elfde jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV).

Vergeleken met vorige projecties liggen de kosten 0,7 procent van het bbp hoger. De hervormingen die de regering doorvoerde, doen de kosten wel afnemen, maar de verslechterde macro-economische omstandigheden gooien roet in het eten.

Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) erkent dat de kosten van de vergrijzing oplopen, 'maar ik wil niet zover gaan door te stellen dat ze onhoudbaar zijn'.

De cijfers tonen voor hem aan dat de kosten via hervormingen onder controle kunnen worden gehouden. In december vorig jaar voerde de federale regering een rist hervormingen door, zoals de verhoging van de minimumleeftijd tot 62 jaar en een loopbaanvoorwaarde tot 40 jaar voor het vervroegd pensioenen.

Eerste stap

Die doen de kostprijs van de vergrijzing met 0,3 procent van het bbp tegen 2060 afnemen. Tegen 2030 gaat het om een vermindering met 0,5 procent, ofwel bijna 2 miljard euro.

Voor Van Quickenborne is het duidelijk dat de hervormingen slechts een eerste stap zijn in een lange trein aan hervormingen die nog moet komen.

Op korte termijn wil hij de pensioenbonus 'activerender' maken en ingrijpen op pensioenplannen die aanzetten tot vervroegde pensionering. Het is onder meer de bedoeling dat wie drie jaar langer werkt, proportioneel een hogere bonus krijgt dan wie één jaar langer aan de slag blijft. Op lange termijn ziet hij heil in een verstrenging van de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan.

De pensioenleeftijd optrekken is volgens hem niet de juiste aanpak. Hij merkt daarbij op dat slechts 5 procent van de Belgen tot 65 jaar werkt. 'Het probleem ligt niet bij de 65-jarigen, maar bij de groep tussen 55 en 65 jaar', luidt het. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud