analyse

CD&V volgt Open VLD niet richting paars-groen

De koning verlengde de opdracht van informateur Paul Magnette. ©EPA

De oproep van informateur Paul Magnette om de partijstratego achterwege te laten en in ’s lands belang een regering te vormen, heeft weinig indruk gemaakt op CD&V. Niemand van de partijtop is van plan Open VLD te volgen en een paars-groene regering te vormen.

‘Alle partijen moeten hun comfortzone verlaten. Het is hoog tijd om antwoorden te vinden op de problemen en die voorrang te geven boven de partijstrategieën. De tijd om spijkers met koppen te slaan, is aangebroken’, zei informateur Magnette, nadat de koning zijn informatie-opdracht tot 9 december had verlengd.

Magnette haalde er een citaat van Martin Luther King bij: ‘The time is always right to do what is right.’ Het is altijd tijd om de juiste beslissing te nemen. Volgens Magnette is het de hoogste tijd om een regering te vormen. ‘De federale regering viel in december 2018. België heeft al bijna een jaar lang geen regering. Dat begint de werking van de staat stilaan aan te tasten, zelfs al zijn er werkende deelregeringen. De financiering van de sociale zekerheid wordt elke week moeilijker. Stel u voor dat er een grote externe schok komt.’

Magnette gelooft dat een ‘positief project’ voor alle Belgen haalbaar is. ‘We werken voor alle Belgen, van Eupen tot Moeskroen en van Aarlen tot Oostende. Ik geloof in de slaagkansen van een positief federaal project, ik geloof in een moderne staat, die niemand aan de kant laat staan en aandacht heeft voor de minimumlonen, de strijd tegen de werkloosheid en de klimaatuitdagingen.’ Hij wilde niet gezegd hebben dat zijn voorkeur uitgaat naar een paars-groene regering zonder de N-VA, maar als PS-voorzitter maakt hij daar geen geheim over.

Communautaire frigo

De ethische discussie is het brokje kaas dat de PS voor de muizenval heeft gelegd, goed wetend dat de blauwe muis erin zal bijten.
CD&V-bron

Magnette verduidelijkte nog dat in de acht nota’s die momenteel worden besproken geen sprake is van confederalisme. Met die vraag stond de N-VA alleen, waardoor er geen convergentie met de andere partijen over mogelijk is, verduidelijkte de informateur.

Zeker de Franstalige liberalen van de MR willen van communautaire avonturen nog altijd niet weten. Premier Sophie Wilmès zou zelfs gevraagd hebben dat in een preambule bij een federaal regeerakkoord expliciet wordt ingeschreven dat het communautaire nog eens vijf jaar de frigo ingaat. Ze kan daarbij rekenen op rugdekking van de Vlaamse liberalen.

Dat de Vlaams-nationalisten het communautaire weer op tafel hebben gegooid, is een van de redenen waarom Open VLD haar lot niet meer aan de N-VA wil verbinden. Het doembeeld van de 541 dagen regeringsonderhandelingen in 2010-2011 doemt weer op. Toen gijzelde de N-VA alle andere partijen met haar communautaire agenda, om dan toch af te haken. De Vlaams-nationalisten hebben nog nooit een communautair akkoord geslikt, merkt een liberaal op.

Bovendien geloven de Open VLD’ers niet dat de N-VA in een regering wil stappen. De N-VA is van de paars-gele onderhandelingen ‘weggelopen’, nadat ze ook al uit de Zweedse regering was gestapt over het VN-migratiepact, klinkt het. Vandaar dat de partijtop de strategische optie heeft gelicht om de N-VA te lossen en de poort open te zetten voor paars-groen, zoals Bart Somers zondag in het VTM Nieuws wereldkundig heeft gemaakt.

Het is de vraag of de liberale top daarin wordt gevolgd door de basis. In de Kamerfractie is nog niet iedereen mee.

De bocht van de Open VLD-top lijkt meteen een ‘open uitnodiging’ aan het adres van CD&V om mee de schouders onder paars-groen te zetten. Net als voor Open VLD is ook voor CD&V het vooruitzicht weinig aanlokkelijk om naast het Vlaams Belang en de N-VA op de federale oppositiebanken terecht te komen. Bij de keuze tussen de pest en de cholera is paars-groen nog de minst kwalijke optie, is de redenering.

Brokje kaas

De Vlaams-nationalisten hebben nog nooit een communautair akkoord geslikt.
Open VLD-bron

Maar de CD&V-top is niet onder de indruk. ‘De appetijt van de top van Open VLD voor paars-groen heeft onze appetijt er niet groter op gemaakt. Integendeel’, wordt opgemerkt.

Dat de Vlaamse liberalen, met de steun van de PS, in het parlement een progressief ethisch offensief zijn begonnen voor een versoepeling van de voorwaarden voor abortus en euthanasie, is geen vertrouwenwekkend signaal, zegt een CD&V’er. ‘De ethische discussie is het brokje kaas dat de PS voor de muizenval heeft gelegd, goed wetend dat de blauwe muis erin zal bijten.’

Dat Magnettes opdracht verlengd is tot na de voorzittersverkiezingen bij CD&V zal volgens een christendemocratisch zwaargewicht weinig zoden aan de dijk zetten, want geen van de kandidaat-voorzitters loopt rond met een progressieve ethische agenda, of wil af van de ‘c’ uit CD&V.

De vraag wordt ook opgeworpen waarom Open VLD dan wel met de N-VA en CD&V in de Vlaamse regering is gestapt, als de liberalen nu vragen stellen bij dat Vlaams-conservatieve project. ‘Als je daar een karikatuur van maakt, moet je oppassen dat je jezelf niet tegenkomt’, wordt gezegd, met een verwijzing naar de spreidstand waarin Open VLD belandt als ze federaal in een paars-groene regering stapt, terwijl ze Vlaams in een centrumrechtse coalitie zit. ‘Bonne chance’, klinkt het cynisch.

‘Georkestreerde aanval’

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde feller. Hij noemde de uitspraken van Somers ‘een georkestreerde aanval’ en ‘een geweldig cadeau aan de PS’. ‘Als Magnette een signaal wilde krijgen dat hij vooral niets moet toegeven en op de goede weg is om de Vlamingen uit elkaar te spelen, dan heeft hij dat gekregen. Het is buitengewoon dom tijdens de onderhandelingen iemand zo, zonder enig overleg, in de rug te schieten. Het is ook niet erg correct.’

Tussen De Wever en Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten is het vertrouwen flink bekoeld sinds de vorming van de Vlaamse regering. De Wever ging er toen van uit dat Rutten net als Wouter Beke (CD&V) als Vlaams minister aan boord zou springen, maar dat deed ze na een nachtje nadenken niet. Gebeurde dat met de focus op een federale topjob?

Zweedse falanx

De PS loopt volgens de N-VA rond met sociaal-economische ‘horrornota’s’.

Volgens De Wever is het alleen maar mogelijk de PS voor het blok te zetten, als de Vlaamse partijen die in de Vlaamse regering zitten aan één zeel trekken. Alleen als de PS een Zweedse falanx ziet, kan er een aanvaardbaar akkoord komen, meent de N-VA.

De PS loopt volgens de N-VA rond met sociaal-economische ‘horrornota’s’. Het kostenplaatje van het nieuw sociale beleid dat de PS voor ogen heeft, komt neer op 5 tot 8 miljard euro. Dat komt boven op het budgettaire tekort van 11 miljard euro. Dat moet dan worden gefinancierd door belastingen, klinkt het bij de N-VA.

In liberale kringen klinkt het dan weer dat de PS zich veel ondernemersvriendelijker opstelt dan vroeger. De flexibilisering van de arbeidsmarkt en een meer degressieve werkloosheidsuitkering zijn geen taboes meer.

Dat paars-groen getest moest worden, stond in de sterren geschreven. Maar de liberalen hebben het volgens de N-VA dom gespeeld. Door als eersten over de sloot te springen hebben ze hun eigen onderhandelingspositie ondermijnd, net nu Magnette aan de budgettaire oefening wil beginnen, luidt het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud