CD&V-werkgroep wil tegen half december nieuwe voorzitter

CD&V-kopstukken Hilde Crevits en Wouter Beke. ©Photo News

Een CD&V-werkgroep heeft een kritische evaluatie van de campagne en de verkiezingen publiek gemaakt.

Na de slechte verkiezingsuitslag, waarbij de partij terugzakte tot 15 procent, heeft CD&V een werkgroep van twaalf het veld in gestuurd om een evaluatie te maken van de campagne en de verkiezingen. Het eindrapport van de werkgroep, die de twaalf apostelen werd genoemd, werd donderdag gepresenteerd op de fractiedagen van de partij. Er werd ook een versie publiek gemaakt. 

Het werkstuk is kritisch over de koers die de voorbije jaren werd gevaren. 'De partij kon de keuzes die ze als centrumpartij maakte nooit duidelijk naar buiten brengen en is er de laatste jaren ook te weinig in geslaagd duidelijke en consequente oplossingen aan te reiken voor zaken waar de burgers wakker van lagen', is te lezen.

Te voorzichtige midden

Volgens de werkgroep heeft de partij gekozen voor het 'te voorzichtige midden'. 'Uit angst kiezers te verliezen bij het maken van tijdige en duidelijke keuzes, verloren we ze effectief', staat er. Ook zat CD&V als 'meest linkse partij' ongemakkelijk in de Vlaamse en federale regering, kon de campagne niet overtuigen en waren sommige ministers verkeerd gecast.

'De verdeling van de bevoegdheidspakketten in de regeringen maakte dat we niet altijd onze beste mensen konden uitspelen op de plek die hen het beste lag', luidt het. Al die elementen leidden bij de verkiezingen tot wat de twaalf 'dramatische percentages' noemen.

De partij is er de laatste jaren ook te weinig in geslaagd duidelijke en consequente oplossingen aan te reiken voor zaken waar de burgers wakker van lagen.
De werkgroep in haar eindrapport

Vervanger voor Beke

De werkgroep moest zich ook uitspreken over de timing van nieuwe voorzittersverkiezingen. Ze adviseert de partij ten laatste tegen midden december een opvolger aan te duiden voor Wouter Beke. Die heeft eerder al te kennen gegeven dat hij meer dan waarschijnlijk geen kandidaat is om zichzelf op te volgen. 

De twaalf apostelen doen een reeks aanbevelingen waarmee de volgende voorzitter mee aan de slag kan en ijveren voor een vernieuwingstraject richting 2024, waarbij moet worden ingezet op verjonging. Ze vragen ook een offensiever communicatie.

Tot slot moet CD&V worden omgebouwd tot een professionelere organisatie. Er waren veel klachten dat de partij te los geleid werd. De nieuwe voorzitter moet daarom worden bijgestaan door een CEO die de interne organisatie leidt en een politiek secretaris die de relaties met het politiek personeel verzorgt. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud