CEO's eisen meer klimaatambitie

De campagne 'Sign for my future' werd dinsdag voorgesteld in de Muntschouwburg in Brussel. ©BELGA

Een groep CEO’s van grote Belgische bedrijven sluit zich aan bij Sign for my future, een oproep aan de politiek om meer inspanningen te leveren voor het klimaat.

Een groep ondernemers heeft dinsdag in de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel de aftrap gegeven van Sign for my future, een breed gedragen petitie die ijvert voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Het initiatief van de Belgische bedrijfswereld bundelt de krachten met universiteiten, middenveldorganisaties en de cultuursector. Ze willen aantonen dat er een enorm draagvlak is voor klimaatmaatregelen en dat die oproep zich lang niet beperkt tot een groep groene jongens en spijbelende jongeren.

Op de lijst van eerste ondertekenaars staat een resem bekende namen uit het Belgische bedrijfsleven. Onder anderen Thomas Leysen (KBC, Umicore), John Porter (Telenet), Paul Lembrechts (VRT), Jef Colruyt (Colruyt), Jacques Vandermeiren (Antwerpse haven), Jan De Witte (Barco), Maxime Jadot (BNP Paribas), Koen Van Gerven (Bpost) en Eddy Duquenne (Kinepolis) steunen de oproep.

Het klimaatfront schuift drie eisen naar voren. Het vraagt dat de volgende regering een klimaatwet uitwerkt die een duidelijk pad opstelt met tussentijdse doelstellingen om België tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Daaraan gekoppeld ijvert het voor een investeringsplan dat uiterlijk tegen 2022 de private en publieke middelen moet bundelen om de klimaattransitie te maken. Om alles in goede banen te leiden vragen de initiatiefnemers de oprichting van een neutrale klimaatraad van experts die het gevoerde beleid opvolgt. De ondertekenaars van de petitie benadrukken dat het gaat om een privé-initiatief zonder politieke kleur of commerciële insteek.

De Tijd vroeg enkele topondernemers wat hun bedrijf concreet doet om de CO2-uitstoot in hun onderneming te reduceren en hoe ze in hun privéleven de klimaatverandering aanpakken. Ze gaven ook een antwoord op de vraag wat volgens hen het meest en het snelst kan bijdragen tot een beter leefmilieu.

DOMINIQUE LEROY

CEO Proximus

‘Proximus neemt concrete initiatieven, zoals het verminderen van de energieconsumptie van onze netwerken, datacenters en gebouwen. Sinds 2016 zijn we CO2-neutraal voor onze eigen activiteiten, als enige operator in België. We hebben onze energieconsumptie in tien jaar tijd met bijna een derde gereduceerd, en voor onze Belgische activiteiten gebruiken we voor 99 procent hernieuwbare energiebronnen.’

‘Mijn belangrijkste persoonlijke klimaatbijdrage is ongetwijfeld dat ik volledig elektrisch rijd. Maar ik probeer ook bewust met afval om te gaan en bij mijn aankopen de hoeveelheid plastic te beperken. Als ik op zaterdag in de supermarkt rondloop, voel ik me persoonlijk slecht over wat we als maatschappij allemaal weggooien.’

‘Om echt een fundamentele verandering teweeg te brengen zal internationale samenwerking een sleutelwoord zijn. Maar ook in ons land kunnen elke burger en elk bedrijf actie ondernemen. Hoewel de uitdagingen enorm zijn, kijk ik overwegend positief naar wat vandaag gebeurt. Het brede maatschappelijke draagvlak dat in de voorbije maanden zichtbaar is geworden, zeker bij de jeugd, toont voor mij aan dat we dit momentum kunnen en moeten grijpen. Innovatie zal ons daar absoluut bij helpen.’ 

ERIK VAN DEN EYNDEN

CEO ING België

‘Onze Nederlandse moedergroep ING heeft al vijf jaar geleden een plan opgesteld om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 50 procent terug te dringen en volledig over te schakelen op 100 procent hernieuwbare stroom. Maar in België is ING al sinds 2007 koolstofneutraal. Dat doen we door de waarde van onze uitstoot te berekenen en dat bedrag te storten aan vzw’s die bijvoorbeeld bomen planten. Tegelijk is het ons doel ons afval met 20 procent terug te dringen en ons waterverbruik met 20 procent te verminderen.’

‘Wat ik zelf doe om het klimaatprobleem aan te pakken? We hebben al meer dan tien jaar een ‘groen dak’ op ons huis, en proberen met ons gezin het plasticverbruik zo veel mogelijk te beperken. En ik rijd met een elektrische auto, die via Eneco opgeladen wordt met 100 procent groene stroom.’ 

ERIC DOMB

CEO Pairi Daiza

‘In 2013 al hebben we 1 miljoen euro - veel geld voor ons - uitgegeven aan een tentoonstelling over een uitstervingsgolf van de dieren, ‘The Sixth Extinction’. De mens is daar verantwoordelijk voor, want hij maakt de omgeving van de dieren kapot. Dat hebben we samen met het WWF gedaan. We hadden het er toen al over dat de ijsbeer zou uitsterven. Ik heb ook een medewerkster aangeworven die ons begeleidt om een energiebewuster bedrijf te worden. We gaan binnenkort 20 hectare zonnepanelen neerzetten, waarschijnlijk het grootste zonnepark van Wallonië. We bekijken ook of we warmtebronnen (geothermie) kunnen gebruiken.’

‘Ik snap de beslissing van België niet om kernenergie op te geven. Net op het moment dat we minder CO2 willen. Dat lijkt me niet verantwoord.’

JEF COLRUYT

CEO Colruyt Group

‘We weten dat er kosten zullen zijn voor het klimaat, we weten dat het niet makkelijk zal zijn, maar laten we er samen voor gaan. Ik wil later niet aan mijn kinderen en kleinkinderen moeten uitleggen dat we wisten wat het klimaatprobleem was maar er niets aan hebben gedaan.’

‘Met Colruyt was het ons doel tegen 2020 onze CO2-uitstoot met 20 procent te verminderen tegenover 2008. Het ziet ernaar uit dat we een reductie van 35 procent zullen halen. Daar hangen uiteraard kosten aan vast. We investeren

30 miljoen euro om onze winkels klimaatvriendelijker te maken. Als we dat puur op economisch rendement beoordelen, zouden we dat niet doen, maar elk bedrijf zal keuzes moeten maken.’ TS

JACQUES VANDERMEIREN

CEO haven Antwerpen

‘Het Havenbedrijf Antwerpen wil de transitie naar een koolstofarme economie in het havengebied in gang zetten, en zo een significante vermindering van de uitstoot van broeikasgassen realiseren tegen 2050. Dat staat in ons ondernemingsplan. We doen dat in samenwerking met de havenbedrijven.’

‘Ook in onze eigen operaties en infrastructuur willen we een voortrekkersrol opnemen. Het Havenbedrijf heeft de ambitie om tegen 2020 zijn CO2-uitstoot met 10 procent te verminderen. Daarvoor zijn we onze sleepvloot aan het vergroenen.’

‘Ik gebruik mijn auto nog amper en fiets naar het werk. Moet ik naar Brussel, dan neem ik zo veel mogelijk de trein.’

‘Welke acties het snelst bijdragen om het probleem aan te pakken? Als de haven kan bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van de internationale scheepvaart, kunnen we enorme resultaten boeken. We willen nog dit jaar realiseren dat zeeschepen die aan onze grootste containerterminal aanmeren, gebruik kunnen maken van walstroom. Dan kunnen ze aan de ligplaats overschakelen op elektriciteit van het net en hoeven ze hun dieselmotoren niet meer te laten draaien. 70 procent van de scheepsemissies noteren we aan de ligplaats.’ 

John Porter

CEO Telenet

‘In mijn dagelijks leven probeer ik mijn ecologische voetafdruk op meerder manieren te reduceren. Ik heb mijn eetgewoonten aangepast. Ik eet minder vlees - geen rood vlees meer- en ten minste twee keer per week ga ik voor een vegetarische maaltijd. Ik reis ook minder en gebruik videoconferentie en Facetime in de plaats.’

‘Welke maatregel het meest en het snelst bijdraagt om het probleem aan te pakken? We moeten een breder palet van mobiliteitsoplossingen van naderbij bekijken. In het bijzonder bij bedrijven die hun werknemers een bedrijfswagen geven. Ze kunnen een groenere vloot uitbouwen en hun medewerkers laten kiezen uit een flexibel pakket dat bestaat uit een (groene) bedrijfswagen, een e-bike en openbaar vervoer.’ 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud