Advertentie

Charles Michel akkoord met grondwetsherziening voor klimaatwet

Actievoerders van Occupy for Climate nabij het parlement in Brussel. ©EPA

De Mouvement Réformateur, de partij van premier Charles Michel, laat weten dat ze dan toch de grondwet wil aanpassen voor de klimaatwet, zoals de betogers van 'Occupy for Climate' vragen.

Premier Charles Michel (MR) hield tot dusver de boot af. Hij vreesde dat de doos van Pandora zou opgengaan als hij zou ingaan op de vraag van de klimaatbetogers om een klimaatwet mogelijk te maken door de grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. 

Met het oog op een nieuwe staatshervorming is ook de N-VA vragende partij voor een grondwetsherziening. Maar daar wil de premier dus niet van weten.

Na afloop van het maandagse partijbureau liet MR-Kamerfractieleider David Clarinval evenwel weten dat de partij toch bereid is om de grondwet aan te passen voor het klimaat, maar het blijft 'non voor communautaire chaos', luidt het in een persmededeling.

Die aanpassing van de grondwet gaat over artikel 7bis. Aan dat artikel moet een paragraaf worden toegevoegd om een bijzondere klimaatwet mogelijk te maken, die doelstellingen en de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus verankert. Dat verduidelijkte een woordvoerder van het tweehonderdtal klimaatbetogers die zondag in de Wetstraat aan hun 'Occupy for Climate' begonnen.

Stemming

Dinsdag staat in de Kamercommissie voor de wijziging van de Grondwet de bespreking van het artikel 7bis geprogrammeerd. Dat artikel, tot voor kort onbekend maar nu volop in de actualiteit, wordt door de klimaatactivisten naar voren geschoven als de basis voor een robuust klimaatbeleid. De afloop blijft echter twijfelachtig: om de grondwet te wijzigen en nadien een bijzondere wet goedgekeurd te krijgen is een heel brede steun nodig in het parlement.

In de commissie volstaat een gewone meerderheid, in de plenaire vergadering is in de nieuwe legislatuur evenwel een tweederdemeerderheid vereist.

Klimaatdag

De discussie over de klimaatwet is al enkele maanden bezig in de Kamer. De voorzet kwam van een reeks academici die een voorstel hadden geschreven. Daarin staan doelstellingen die tegen 2030 en 2050 gerealiseerd zouden moeten worden, maar een intensievere samenwerking tussen de verschillende bevoegde ministers, de oprichting van een interfederaal klimaatagentschap en de organisatie van een jaarlijkse klimaatdag in april zijn onderdelen.

Dat voorstel werd met enkele aanpassingen als concreet wetsvoorstel in het parlement ingediend door een reeks oppositiepartijen en door de MR. Aan Vlaamse zijde was echter meteen duidelijk dat de voormalige 'Zweedse partners' N-VA, CD&V en Open VLD niet warmliepen voor de wettekst.

Opvallende demarche

De Raad van State kwam enkele weken geleden met een bijzonder scherp advies over de tekst, al schoof het rechtscollege zelf een aantal pistes naar voren om aan zijn verzuchtingen tegemoet te komen - een opvallende demarche. Een van die mogelijkheden was een paragraaf toevoegen aan artikel 7bis van de grondwet.

Die paragraaf schrijft voor dat overheden samenwerken aan een doeltreffend klimaatbeleid volgens de doelstellingen, beginselen en modaliteiten die vastgesteld zijn in een bijzondere wet - de klimaatwet dus.

Senaat

Nu de MR akkoord gaat met de wijziging van 7bis lijkt er toch wat schot in de zaak te komen. Mocht de wijziging groen licht krijgen in de Kamer, dan moet de tekst ook het akkoord van de Senaat krijgen. Elke wijziging van de grondwet moet  ook langs de afgeslankte Hoge Vergadering passeren, en ook daar is een tweederdemeerderheid vereist.

En dan nog is de zaak niet beklonken. Artikel 7bis zou met de toegevoegde paragraaf de samenwerking tussen de overheden rond klimaatbeleid verankeren, maar verwijst ook naar een bijzondere wet die nog niet is goedgekeurd. En om die goedgekeurd te krijgen, moet er niet alleen een tweederdemeerderheid zijn, maar moet er ook een meerderheid aan Nederlandstalige als Franstalige kant zijn.

Aan Vlaamse kant wordt dat een vrijwel onmogelijke opdracht. Bovendien moet ook een bijzondere wet nog langs de Senaat, met dezelfde bijzondere meerderheden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud