Chronologie van het dreigingsniveau

Sinds een grootschalige antiterreuractie in Verviers in januari 2015 is de terreurdreiging in ons land nooit ver weg geweest ©AFP

Drie jaar al zit België grotendeels onder terreurdreiging drie, wat betekent dat een aanslag 'mogelijk en waarschijnlijk' geacht wordt. Een chronologie.

De kans is reëel dat maandag het dreigingsniveau daalt. Dreigingsniveau drie is in België van kracht sinds de aanslagen in Parijs van november 2015. Eerder dat jaar stond het ook al enkele maanden op drie. Daarvoor, sinds de aanslagen van 11 september 2011 in New York, stond het op twee. 

Tot het najaar van 2001 stond het dreigingsniveau in België op één, of laag. Na de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten werd dat verhoogd tot twee, gemiddeld. Het betekent dat een aanslag weinig waarschijnlijk is.

Verviers

Op 15 januari 2015 werd het dreigingsniveau, algemeen en voor de politiediensten, op drie gebracht, waaruit blijkt dat de dreiging mogelijk en waarschijnlijk is. Ons land werd toen opgeschrikt door de grootschalige antiterreuroperatie in Verviers. Algemeen gold dat niveau tot 9 maart. Voor de politiediensten werd het pas naar twee teruggedraaid eind oktober.

In de nasleep van de actie in Verviers verschenen ook militairen in het straatbeeld, op strategische plaatsen maar bijvoorbeeld ook om winkelstraten te bewaken. Het begon met 210 soldaten, wat na de aanslagen in Brussel zou aanzwellen tot meer dan 1.800.

Het aantal werd daarna weer afgebouwd en de militairen worden dynamischer ingezet. CD&V-vicepremier Kris Peeters trapte op heel wat tenen toen hij begin 2016 ostentatief ging shoppen in Antwerpen om te tonen dat de stad ook zonder militairen veilig is.

De partij riep intern ook op tot protest op de sociale media tegen de aanwezigheid van de soldaten. Onmiddellijk na de terreuraanslagen van vrijdagavond 13 november 2015 in Parijs werd beslist om het dreigingsniveau weer naar drie te verhogen bij grote evenementen in België, en sinds 17 november geldt het algemeen.

Niveau drie geldt ook regelmatig aan plaats en tijd gebonden, zoals voor een Europese top, een VIP-bezoek of een specifiek evenement. Het geldt permanent aan de Amerikaanse ambassade en voor Joodse en Israëlische instellingen. Tegelijk met de verhoging van het dreigingsniveau kondigde de federale regering dertig nieuwe maatregelen aan.

Het ging onder meer om de mogelijkheid om ook 's nachts huiszoekingen uit te voeren, de toelating om preventief identiteitspapieren in te trekken van mogelijke 'foreign terrorist fighters', het strafbaar stellen van voorbereidende activiteiten met het oog op een aanslag en het afreizen naar het buitenland met terroristische bedoelingen, de uitbreiding van de voorlopige hechtenis en de mogelijkheid om makkelijker op te treden tegen 'hate speech'.

Lockdown

Eind november 2015 gold even dreigingsniveau vier in het Brussels Gewest. Er was sprake van een echte 'lockdown'. De MIVB legde het metro- en premetroverkeer stil, verschillende evenementen werden geschrapt, het crisiscentrum riep op om plaatsen te vermijden waar veel mensen komen en zelfs de scholen bleven even dicht.

Het OCAD liet later weten dat die sluiting een initiatief van Brussels minister van Onderwijs Joëlle Milquet (cdH) was. Het dreigingsorgaan was zelfs compleet verrast, omdat het de scholen niet als mogelijk doelwit had aangewezen.

In juni 2017 slaagden de militairen in het station Brussel-Centraal erin een terrorist te neutraliseren, waarna de discussie over militairen op straat verstomde. N-VA, maar ook CD&V, stuurde voluit felicitaties rond voor de militairen.

Na de aanslagen in Brussel vroegen de veiligheidsdiensten om de administratieve aanhoudingstermijn te verlengen van 24 tot 48 uur. Voor die maatregel was een grondwetswijziging nodig, waardoor het dossier nog meer dan een jaar aansleepte. Sinds eind november 2017 kan er 48 uur worden aangehouden. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud