Coalitie start besparingsoverleg

©BELGA

Elke partij van de toekomstige Zweedse coalitie heeft een eigen besparingsplan opgesteld. Vanaf vandaag begint de strijd daarover.

‘Het serieuze werk begint nu’, zegt een bron. De voorbije week voerden de onderhandelaars gesprekken over de formateursnota van Charles Michel (MR) en Kris Peeters (CD&V) en hier en daar werd een principeakkoord bereikt. Maar steevast botsten de onderhandelaars op de vraag of er wel voldoende budgettaire marge is voor bijvoorbeeld een lastenverlaging voor bedrijven en een belastingverlaging voor particulieren.

Vandaar dat men zich vanaf vandaag buigt over de begroting. Een werkgroep heeft maandag een synthese gemaakt van de besparingsvoorstellen die de partijen op tafel hebben gelegd. De bedoeling van de toekomstige coalitie is te werken met normen in de gezondheidszorg en voor de werkingsmiddelen van de departementen. De vier partijen hebben hun eigen norm voorgesteld. En die gaat bij de ene verder dan bij de andere. Zo is het mogelijk de uitgaven simpelweg te bevriezen op het niveau van dit jaar, ze te laten stijgen met de inflatie of iets meer marge toe te laten.

Normen

Maar intussen is duidelijk dat die normen niet volstaan om de besparingsoefening van 17,3 miljard euro rond te krijgen. ‘Er zullen nog andere maatregelen nodig zijn’, zegt een bron.

De strategie van de normen botst bovendien op haar grenzen. ‘In de sociale zekerheid is het moeilijk te werken met normen. De pensioenen bijvoorbeeld, moeten betaald worden. In dat geval helpen normen niet’, klinkt het in kringen van onderhandelaars. ‘En moeten die normen voor alle departementen gelden. Dat is een andere vraag die zich stelt. Bijvoorbeeld ook voor justitie.’

Begroting

De moeilijkste opdracht wordt de begroting van volgend jaar. Om de begrotingsdoelstelling te halen, moet voor 2015 liefst 5,4 miljard euro gevonden worden. Het probleem is dat de structurele hervormingen in de pensioenen en de arbeidsmarkt volgend jaar nog niet veel effect hebben. Er dreigen dus nieuwe belastingen op tafel te komen. Vandaar dat het niet uitgesloten is dat op de rem wordt gestaan en de budgetdoelstelling van volgend jaar wordt bijgesteld.

Daardoor moet de jaren nadien een tandje worden bijgestoken om aan het eind van de rit - in 2019 - uit te komen op een besparing van 17,3 miljard euro. Iedere partij heeft intussen haar eigen besparingsplan klaargestoomd.

Lastenverlaging

Het idee is om in het begin van de regeerperiode een grote lastenverlaging door te voeren. Maar omdat net volgend jaar het moeilijkste begrotingsjaar wordt, krijgt het idee van een indexsprong in 2015 steeds meer aanhangers. Die verlaagt de lasten voor de bedrijven en is een besparing voor de overheid.

Ook een btw-verhoging is een denkspoor dat onderzocht wordt. Daarbij wordt gedacht aan een verhoging van de btw van 21 procent naar 22 procent en aan een verlaging van 6 procent naar 5,5 procent voor levensnoodzakelijke producten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud