Advertentie

Controle FOD Financiën loopt mank

(foto EE)

De interne controle bij het departement Financiën loopt mank. Dat blijkt uit verschillende auditrapporten van de dienst, die de VRT-redactie kon inzien. Daarin staan meerdere problemen, waaraan niets kon gedaan worden, of niets gedaan is.

De geruchten over problemen bij het management en de interne controle bij Financiën doen al lang de ronde. In juli bleek ook al uit een audit van het Rekenhof, die De TIJD toen kon inkijken, dat Financiën veel te weinig controle voert op misbruiken.

Een jaar geleden is gestart met het verzamelen van rapporten van de dienst om na te gaan wat er van waar is. Alles samen heeft de VRT-redactie 16 rapporten ontvangen, plus een verslag van het Auditcomité van de Federale Overheid, een soort overkoepelend orgaan voor controle op de federale departementen.

Uit al deze rapporten blijkt dat er heel wat misloopt op het departement en dat de interne controle inefficiënt is. Sommige problemen worden nooit gemeld. Zijn er toch werknemers die een probleem of anomalie melden, dan worden ze vaak tegengewerkt of gebeurt er niets met het dossier.

Medewerkers moeten anomalieën eerst melden aan hun overste, vooraleer het bij de interne auditdienst terechtkomt. Die dienst bestaat amper uit twee personen, voor een departement waar 22.000 mensen werken en veel geld omgaat. De auditeurs klagen zelf dat personeelstekort in een rapport aan.

Koninklijke Munt

Een van de gemelde anomaliën is een lading 2 euromunten die verdwenen is bij de Belgische Koninklijke Munt. Werknemers getuigden over 'zeer verdacht gedrag van collega's', die 'buitenrijden met een gecamoufleerd karretje waarmee normaliter geld verreden wordt'.

De auditcel stelde vast dat er een negatief verschil is van 36.871 muntstukken: 'Dat is niet het resultaat van een rekenfout. Oorzaken moeten elders gevonden worden.'

Controleur sjoemelt

Een controleur van de dienst Financiën zou moedwillig belastingen hebben ontdoken. Hij zou in zijn huis een verbouwing laten uitvoeren om er gastenkamers te kunnen uitbaten. De kosten zou hij aangegeven hebben, waardoor hij onterecht geld terugkreeg.

De belastingontduiking kwam aan het licht maar na de melding werd de man de hand boven het hoofd gehouden. 'Er is duidelijke onwil, zelfs weerstand, zowel op het hoogste hiërarchische vlak als op het lokale vlak, om gepaste acties te ondernemen in de zaak', luidt het in het rapport.

De betrokkene blijkt nu bij de studiedienst van de PS te werken. Dat is een vzw, geen overheidsdienst.

Leuven

Een derde rapport gaat over de gewestelijke directeur van Leuven in 2007 - de man is inmiddels met pensioen. Hij zou een zaak van btw-fraude bij een nieuwbouw, waarbij onterecht een tarief van 6 procent werd gebruikt, hebben verdoezeld. Door de feiten te herkwalificeren als niet met kwaad opzet, deed gewestelijke directeur de boete dalen van bijna 77.000 naar  3.840 euro.

Uit het rapport: 'Het kan niet gaan om een domme menselijke fout, maar wel om overtredingen begaan met het oogmerk de belastingen te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken. Omdat de aannemer geen financieel belang heeft, kan het niet anders dan dat er samenspanning is.' En voorts: 'Medewerkers hebben het dossier in kwestie nooit kunnen afwerken door de belemmeringen van de gewestelijke directeur.'

Geen commentaar

De VRT-redactie stelt vruchteloos om een reactie te hebben gevraagd bij Financiën. Wel kon worden vernomen dat deze drie rapporten doorgestuurd zijn naar het parket.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud