Advertentie

Corona doet achterstand in asieldossiers oplopen

©Photo News

Met meer dan 10.000 in te halen dossiers van kandidaat-statushouders is het Vluchtelingencommissariaat de schietschijf van de oppositie. 'Ondanks corona is de turbo aangezet', zegt topman Dirk Van den Bulck .

Niet alleen bij het coronavirus ontstaat deining bij opwaartse curves. In de asiel- en migratiestatistieken gaan de poppen politiek gegarandeerd aan het dansen bij een stijging van de asieldossiers bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen (CGVS). Dat is de onafhankelijke instelling die oordeelt of mensen recht hebben op een vluchtelingenstatus. In zijn asielstatistieken meldt het CGVS een werklast van bijna 14.500 dossiers. Omdat het commissariaat normaal 4.200 aanvragen aankan, gaat het om ruim 10.000 dossiers echte achterstand. De politiek is allergisch voor achterstand in asieldossiers. Want hoe langer het duurt, hoe groter de kans op integratie en hoe moeilijker repatriëring als blijkt dat mensen geen recht hebben op een status.

De dossierachterstand was het sein voor een robbertje boksen tussen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) en zijn schaduw Theo Francken (N-VA). Volgens Francken gaat alle werk verloren dat hij zelf tussen 2015 en 2018 verrichtte op het departement. Tegen de zomer van 2018 was alle achterstand weggewerkt nadat de asielcrisis van 2015 en 2016 tot een achterstand van 18.000 dossiers had geleid.

Binnen de overheid ontkent niemand de asielachterstand. Volgens Mahdi heeft de coronacrisis tot veel vertraging geleid. Dat zegt ook vluchtelingencommissaris Dirk Van den Bulck. 'Het interviewen van kandidaat-vluchtelingen om hun dossier te beoordelen, kan alleen fysiek. Die gesprekken lagen tussen maart en juni vorig jaar volledig stil. Ook nu verloopt de procedure niet op volle kracht door de coronamaatregelen.'

Van den Bulck beaamt dat - zoals Francken zegt - tegen juni 2018 de achterstand van 2015-2016 was weggewerkt. 'Maar daarna moesten we het door een aantal beleidskeuzes met een kleinere staf doen. Toen de aanvragen vanaf de zomer weer snel stegen en we extra hulp vroegen, kwam er niets. Het duurde tot het voorjaar van 2019 - met de nieuwe staatssecretaris Maggie De Block (Open VLD) - voor we onze 120 man extra kregen.' De N-VA verdween in december 2018 uit de regering uit protest tegen de goedkeuring van het Marrakesh-pact.

'Mensen opleiden duurt algauw zes maanden,' zegt Van den Bulck, 'dus het was al snel eindejaar en voorjaar 2020 voor ze begonnen te renderen. En toen kwam de coronaklap.'

Van den Bulck zegt dat zijn dienst - gezien de omstandigheden - stevig doorwerkt. De gemiddelde verwerkingstijd per dossier bedroeg in 2020 236 dagen, waar die de voorbije jaren geregeld boven de 300 dagen lag. Al duurt het bij sommige mensen uiteraard ruim twee jaar. Dat kan niet de bedoeling zijn.'

'We verwerken meer en meer dossiers. De vorige maand kwamen we aan meer dan 1.500. Alleen kan de dienst Vreemdelingenzaken - die verblijf in ons land regelt en controleert - momenteel sneller dossiers afhandelen en doorsturen omdat er bij het asielloket minder mensen komen aankloppen. Dat is een gevolg van de reisrestricties. Dus onze winst in output verliezen we omdat er ook veel meer dossiers binnenstromen. Maar als je de gecombineerde achterstand bekijkt van de twee diensten, die communicerende vaten zijn, neemt de achterstand niet toe. Ik maak me sterk dat we ook de huidige achterstand op een termijn van een tweetal jaren kunnen wegwerken.' Sammy Mahdi belooft intussen extra mankracht voor het CGVS.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud