Corona duwt begrotingstekort richting 33 miljard

De economische steunmaatregelen van de regering-Wilmès kosten de begroting nu al 5,7 miljard euro. ©Photo News

De federale regering gaat de geldkraan niet nog veel verder opendraaien om de bedrijven open te houden. Door het stilvallen van de economie explodeert het overheidstekort nu al naar 33 miljard euro.

Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) en haar collega's van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) en van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) trekken vrijdag met een pakket nieuwe steunmaatregelen naar de ministerraad. Door het valscherm van de tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht voor zelfstandigen en het betalingsuitstel voor lasten en leningen is het gevaar van een falingengolf voorlopig geweken. Maar door de gretigheid waarmee van die stelsels gebruik wordt gemaakt en het absenteïsme is een nieuw probleem opgedoken: personeelstekorten in vitale sectoren. 

Dat leidt niet alleen tot vragen voor een grotere flexibiliteit, maar ook voor een financieel duwtje in de rug van wie gaat werken. Het ABVV wil de Vlaamse energiebonus doortrekken naar werkenden, Voka pleit voor een prestatiebonus van 150 euro.

Geen geld meer

Bij de regering-Wilmès heerst begrip, maar de teneur is duidelijk. Er is geen marge meer om met geld te strooien. ‘Premies om te gaan werken op kosten van de overheid, voor sommigen kan het blijkbaar echt niet op', aldus een minister. 'Bovendien moeten de sociale partners eerst zelf hun zaken op orde krijgen’, klinkt het op een ander kabinet. ‘Terwijl de werkgeversfederaties zeggen dat de voordelen voor tijdelijke werkloosheid te ver gaan, zijn er bedrijven die het loonverlies van hun werknemers aanvullen. In een aantal sectoren zijn er extra toeslagen die in cao’s geregeld zijn. De overheid kan daar niet in tussenkomen’, klinkt het.

We bekijken wat wettelijk mogelijk, betaalbaar en effectief is.
Kabinet van minister van Werk Nathalie Muylle

Op het kabinet van Muylle worden de krijtlijnen geschetst. ‘We bekijken wat wettelijk mogelijk, betaalbaar en effectief is.’ Voorstellen die op tafel liggen, zijn een flexibeler indeling van de arbeidstijd, het cumuleren van tijdelijke werkloosheid met flexi-jobs en meer netto betaalde overuren. Werkgevers die hun personeel willen belonen voor hun labeur in coronatijd kunnen dat via de CAO 90-bonus doen.

7 procent

Dat er op de rem wordt getrapt heeft te maken met de duizelingwekkende budgettaire projecties die circuleren. Als de al genomen steunmaatregelen twee maanden blijven gelden, kunnen die de begroting 5,7 miljard euro kosten. De buffers voor het vertraagd innen van belastingen en de garantie voor 50 miljard euro nieuwe bedrijfskredieten zijn daar zelfs nog niet bijgeteld. Bij de Nationale Bank hebben bronnen het over een verslechtering van de begroting met 4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Aangezien België sowieso al met de alarmgrens van 3 procent flirtte, dreigt dus een deficit van 7 procent of 33 miljard. Ter vergelijking: na de financiële crisis liep het gat in 2009 op tot 5,4 procent.

Tweede bazooka

Op zich hoeft die explosie niet gedramatiseerd worden. Alle Europese landen duiken nu zwaar in het rood. Zonder de reddingsboei van de tijdelijke werkloosheid zou het probleem pas echt structureel worden. Maar er is nog een reden waarom wordt getemperd. De vrees leeft dat boven op het garantiefonds voor kredieten nog een tweede financiële bazooka nodig is. De overheid zou daarbij zelf moeten participeren om grote bedrijven overeind te houden. Er circuleren al bedragen, maar voorlopig wordt gewacht om een tweede front te openen. ‘Nu al een nieuwe bazooka lanceren zou meer onrust kunnen zaaien dan het oplossingen biedt’, valt te horen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud