Coronacrisis leidt tot minder nieuwe bedrijven

In de horeca viel het aantal nieuwe zaken het felst terug. ©SISKA VANDECASTEELE

Door de coronacrisis werden in april en mei minder bedrijven opgericht dan in de jaren voordien. In juni en juli is er wel sprake van een opmerkelijk herstel.

Het aantal vennootschappen dat in ons land wordt opgericht, lag in de eerste helft van het jaar lager dan in de voorgaande jaren, blijkt uit een nieuwe studie van het Federaal Planbureau. In januari en februari waren er meer startende vennootschappen, maar in maart, april en mei viel hun aantal fors terug. Als reden wijst het Planbureau naar de coronacrisis: in die maanden was ons land in lockdown.

Als we de groei van het aantal ondernemingen van januari en februari hadden kunnen doortrekken, dan waren er tussen maart en juli meer dan 3.000 bedrijven meer opgericht dan nu het geval was. 'Door de belangrijke rol van jonge bedrijven voor innovatie en de dynamiek van bedrijfstakken kunnen cijfers over het aantal opgerichte ondernemingen een aanwijzing geven van blijvende economische littekens van de huidige gezondheidscrisis', zegt het Planbureau.

Herstel in juni en juli

3.000
bedrijven
Als we de groei van het aantal ondernemingen van januari en februari hadden kunnen doortrekken, dan waren er tussen maart en juli meer dan 3.000 bedrijven meer opgericht dan nu het geval was.

Ietwat opmerkelijk zat het aantal opgerichte vennootschappen in juni en juli - de recentste maanden waarvoor cijfers beschikbaar zijn - weer op hetzelfde niveau als vorig jaar. 'Hoewel dit voor een deel ongetwijfeld te verklaren is door een inhaalbeweging ten opzichte van de sterke daling in april en mei, is het enigszins hoopgevend dat de negatieve impact op de oprichting van ondernemingen - voorlopig althans - beperkt is gebleven tot april en mei', stelt het Planbureau.

Het is geen verrassing dat het aantal nieuwe zaken in de horeca het hardst terugviel. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moesten cafés en restaurants tussen midden maart en begin juni de deuren dichthouden. Ook in de dienstensector, de bouw en de transportsector viel het aantal nieuwe bedrijven fors terug.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud