De onafgewerkte werken van Michel I

©BELGA

Nu de regering is gevallen, zijn er een reeks dossiers die de eindmeet niet halen. Een overzicht.

1. Begroting

De begroting 2019 kan niet meer goedgekeurd worden. Daarin staan onder andere maatregelen om de fiscale en sociale fraude te bestrijden, zoals het verbod voor bedrijven om een fiscale ruling af te sluiten als ze actief zijn in belastingparadijzen. Dat moest volgend jaar een pak geld opbrengen. Die opbrengst valt weg.

Intussen is een wetsontwerp voorlopige twaalfden en een financieringswet ingediend in het parlement. Zo'n noodbegroting moet ervoor zorgen dat belastingen kunnen geïnd worden en dat de administraties kunnen blijven draaien. 

2. Arbeidsdeal

De regering-Michel I raakte het de afgelopen zomer eens over een arbeidsdeal, zodat de duizenden vacatures makkelijker ingevuld raken. De belangrijkste maatregel daaruit is de snellere daling van de werkloosheidsuitkeringen. Verder kunnen werknemers minder snel met SWT (het vroegere brugpensioen) vertrekken en kunnen oudere werknemers pas vanaf 60 in plaats van 55 jaar halftijds of vier vijfde gaan werken via tijdskrediet. Ontslagen werknemers moeten zich sneller - na maximaal een maand - als werkzoekende inschrijven bij de VDAB. En gepensioneerden die willen bijverdienen worden daar in de toekomst niet meer fiscaal voor gestraft. Voorts kan een verhoging van het brutopensioen nooit meer leiden tot een lager nettopensioen. Die zogenaamde pensioenval wordt weggewerkt. 

De arbeidsdeal zal evenwel niet meer goedgekeurd kunnen raken. De N-VA is wel van plan om dat alsnog te proberen via wetsvoorstellen in het parlement. Maar de vraag is of dat zal lukken.

3. Hogere lonen en uitkeringen voor gepensioneerden en zieken

De regering-Michel I trok voor 2019 een potje van 357 miljoen euro uit voor de verhoging van de uitkeringen voor gepensioneerden en zieken. Nu er geen regering is, kan dat niet meer worden toegekend. Tenzij er in september al een nieuwe regering is. Op dat moment wordt de verhoging traditioneel toegekend.

4. Pensioenhervorming

De kans dat er voor de verkiezingen nog een regeling komt rond de zware beroepen is klein.

Over het sluitstuk van de pensioenhervorming was de regering het nog niet eens. De afspraak is dat tegen 2030 de wettelijke pensioenleeftijd stijgt tot 67 jaar en het vervroegd pensioen wordt afgebouwd. Om die hervorming te verzachten, was het de bedoeling voor sommige zware beroepen een uitzondering te maken, maar daar was nog geen akkoord over. Het zal een volgende regering zijn die dit debat opnieuw zal moeten heropnemen.

5. Mobiliteitsbudget

Met het mobiliteitsbudget zouden werknemers vanaf 1 januari hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een milieuvriendelijker model en het vrijgekomen budget besteden aan duurzamere vervoersoplossingen. Die regeling werd evenwel nog niet goedgekeurd door het parlement.

6. Energie

Premier Michel wilde een energienorm invoeren, naar analogie met de loonnorm, om te vermijden dat de elektriciteit bij ons veel duurder wordt dan in de buurlanden. De regering-Michel slaagde er nog niet in daarover een akkoord te bereiken. Ook de kernuitstap die voorzien is in 2025 dreigt in gevaar te komen, want er is nog altijd geen akkoord over een subsidieregeling voor gascentrales die in een overgangsfase de stopzetting van de kerncentrales moeten opvangen.

7. Brexit

Als het Britse parlement het akkoord met Europa over de brexit wegstemt, had de regering-Michel I een aantal wetswijzigingen klaar om de impact op ons land te beperken. Maar die raken dus niet meer goedgekeurd. Bovendien moet de extra aanwerving van douaniers voor de havens nog altijd groen licht krijgen.

8. Arco

De vraag is of de minderheidsregering nog werk wil maken van een regeling voor de Arco-coöperanten.

In het regeerakkoord sprak de regering-Michel I af de 800.000 gedupeerde Arco-coöperanten deels te vergoeden, maar dat kwam er nog niet van. CD&V-vicepremier Kris Peeters liet onlangsverstaan dat hij daar alsnog werk van wil maken nu het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het verbod op een regeling, doorgevoerd door de Europese Commissie, illegaal is. Maar daar komt dus niets meer van in huis. Ook een beursgang van Belfius zal niet meer lukken voor de verkiezingen.

9. Meer macht voor de burgemeesters

De N-VA dringt er al langer op aan dat burgemeesters meer slagkracht krijgen in de strijd tegen winkels en cafés die een dekmantel zijn voor criminele activiteiten. Door die wet op de bestuurlijke handhaving zouden burgemeesters de bevoegdheid krijgen zulke handelszaken een vergunning te weigeren of ze in te trekken. Maar ook daar komt niets meer van in huis.

10. Benoemingen

De regering-Michel I maakte maanden ruzie over een reeks topbenoemingen. De belangrijkste zijn die van de ondervoorzitter van de Europese Investeringsbank, de vicegouverneur van de Nationale Bank, de voorzitter voor de energieregulator CREG en de CEO van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Daarnaast wordt een reeks bestuurders gezocht, onder andere voor Bpost. En ruim de helft van de topmanagers bij de overheid moet vervangen worden. In lopende zaken kunnen benoemingen evenwel niet gebeuren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud