Advertentie

De Balans | Koningsbiograaf Mark Van den Wijngaert

©Photo News

Woensdag werd onze koning zestig. Voor die gelegenheid schreef emeritus professor hedendaagse geschiedenis Mark Van den Wijngaert (80) de biografie ‘Koning Filip 60 - Mensen verbinden in een verdeelde staat’. Hier maakt de auteur zijn eigen balans op.

 

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Het dagelijkse geluk met mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Materieel heb ik geen zorgen. Ook dat verhoogt mijn geluk, maar meer is niet nodig. Voorts mijn expertise. Historische feiten hebben pas betekenis in een context. Om die te analyseren en te verbinden heb je bagage nodig. En voor wie publiceert over de hedendaagse geschiedenis zijn niet enkel archieven cruciaal, maar ook mensen die willen praten. Ik ben enorm afhankelijk van een netwerk. Al merk ik steeds meer dat daar hiaten in komen doordat vrienden en collega’s wegvallen.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Mijn ouders hadden een handel in koloniale waren en steunden me om de school en de universiteit zo goed mogelijk door te komen. Bij mijn vrouw sta ik echt in het krijt. Ze heeft me altijd omringd met liefde en steun. Het is maar daardoor dat je wordt wie je bent. Zij nam een ruim deel van de zorg voor het gezin op zich. Als ze dat niet had gedaan, had ik professioneel nooit hetzelfde kunnen realiseren. Daarnaast brachten veel onderwijzers, professoren en - soms vooral - hun assistenten en collega’s me inzichten, nieuwsgierigheid en kritische zin bij.’

Investeert u in anderen?

‘De belangrijkste investering is die in mijn gezin en kleinkinderen. Als prof heb ik in mijn studenten geïnvesteerd. Maar ook in collega’s, met wie ik veel publicaties, congressen en tentoonstellingen realiseerde. En in mijn lezers en toehoorders - ik geef nog steeds veel lezingen. Van hen krijg ik een veelvoud terug in de vorm van belangstelling maar ook kritiek - die kan soms wat kwetsen, maar soms is het opbouwend advies, waardoor ik groei.’

Wanneer bent u het sterkst gegroeid?

‘In de jaren 70, toen alle puzzelstukjes in elkaar vielen. Op een bepaald moment was ik gelukkig getrouwd, werd mijn doctoraat bekroond en reikten de opportuniteiten zich aan. Door dat alles ging ik met reuzensprongen vooruit, wat de rest van mijn leven bepaalde. Het grootste deel van mijn professioneel leven was ik bezig met politieke geschiedenis, veelal rond WO II. De focus op de Belgische monarchie kwam er in de jaren 90, toen de VRT me vroeg er een reeks over te maken.’

Bent u soms in het rood gegaan?

‘Op het randje. Ik werd weleens geconfronteerd met mijn grenzen. Momenten waarop ik te veel opdrachten aannam, een deel van mijn werk niet aankon en de kwaliteit ervan daalde. Toen was ik soms onmogelijk voor mijn omgeving en kwam ik essentiële verplichtingen niet na. Maar ik ben er nooit aan ten onder gegaan. Ik zag tijdig de knipperlichten. Sinds mijn emeritaat heb ik minder verplichtingen.’

Wie zetelt in uw raad van bestuur?

Ik heb een kleine zwarte lijst van mensen met wie ik niet meer samenwerk, omdat ze niet betrouwbaar zijn.

‘Op mijn vrouw doe ik voortdurend een beroep. Zij weet doorgaans wat goed en niet goed is. Voorts is er een kring van mensen bij wie ik afhankelijk van het concrete probleem aanklop. Voor de boeken is het netwerk dat ik raadpleeg te groot en te breed om er enkelen uit te pikken. Zodra mensen ervaren dat je betrouwbaar bent en geen vermoedens tot feiten verheft, praten ze makkelijk. Als ik zware fouten zou maken, zou het omgekeerde gebeuren.’
‘Het beste levensadvies kwam van meerdere mensen aangewaaid: leren neen zeggen. De kunst van het leven bestaat er deels in je pad af te bakenen, je te beperken. Maar als ik opdrachten weigerde, kreeg ik vaak spijt. Dat blijft moeilijk.’

Hebt u mensen afgeschreven?

‘Toch een paar. Er zijn historische naslagwerken waarbij collega’s een deel van hun werk niet deden, waardoor er hiaten in zitten die het werk grote schade toebrengen. Zo ontstond een kleine zwarte lijst van mensen met wie ik niet meer samenwerk, omdat ze niet betrouwbaar zijn.’

Staat er winst of verlies op uw balans?

‘In de vorm van persoonlijk geluk is de winst enorm. Ook professioneel is er bij momenten grote voldoening. Het meest trots ben ik wellicht op een synthese over de geschiedenis van België tijdens WO II die we met een achttal collega’s bundelden.’

Wat wilt u zeker nog doen of realiseren in het leven?

‘Verder meewerken aan ons gezinsgeluk is het belangrijkste. Voorts hoop ik dat ik in de running kan blijven, mijn horizon verder verbreed en nu en dan mijn inzichten mag meedelen. Een boek over Albert II is deels klaar. In afwachting van verdere gebeurtenissen zal ik ook zijn leven wel eens schetsen.’

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud