De Block krijgt (beetje) armslag om asielcrisis te counteren

Maggie De Block. ©Photo News

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) mag 86 mensen extra aanwerven bij de asieldiensten. Nieuwe opvang - uitbesteed aan bedrijven - moet het acute plaatsgebrek in het overheidsnetwerk oplossen.

De restregering in lopende zaken gaat in op de noodkreet van de overheidsdienst voor de opvang van asielzoekers. Fedasil waarschuwde in De Tijd dat vanaf volgende week zo goed als zeker asielzoekers op straat belanden, omdat het huidige opvangnetwerk volzet is. De brandstichting in een gepland asielcentrum in Bilzen (140 plaatsen) maakte de situatie alleen maar prangender. Mensen met een officiële asielaanvraag hebben wettelijk recht op bed, bad en brood in de opvang.

Asieldiensten

De regering neemt nu maatregelen. Bij twee cruciale asieldiensten komen er 86 mensen bij. Die aanwervingen waren al lang beloofd. Het gaat om het Vluchtelingencommissariaat (CGVS), dat oordeelt of mensen recht hebben op bescherming als vluchtelingen, en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Dat rechtscollege bekijkt het beroep van mensen die verblijf in ons land geweigerd wordt.

Omdat beide instellingen een achterstand in de behandeling van 20.000 dossiers hebben opgelopen, duurt het langer dan normaal voor mensen weten of ze mogen blijven als vluchteling. Het opvangnetwerk is exclusief voor asielzoekers die nog in de procedure zitten. Door de flessenhals in de behandeling van dossiers is er te weinig rotatie in de centra - te weinig mensen stromen uit met een beslissing over hun verblijfstitel.

©MEDIAFIN

Daarnaast is er een probleem met instroom. België kent een nieuwe asielprik - met 3.000 aanvragen vorige maand. De combinatie van lage uitstroom en hoge instroom maakt dat alle 25.000 opvangplaatsen bezet zijn. Daarom is beslist plaatsen bij te creëren, door een offerte uit te schrijven voor privébedrijven. Opvang door bedrijven gebeurde ook al in de nasleep van de grote asielcrisis in 2015, toen maandelijks tussen 5.000 en 6.000 mensen asiel aanvroegen. Het bewakingsbedrijf G4S en Corsendonk Hotels vingen toen een tijd honderden asielzoekers op.

Kunst- en vliegwerk

De Block vraagt de bevoegde diensten beter samen te werken. Het gaat onder meer om de Regie der Gebouwen en Defensie - voor de opvang - en de federale rekruteringsdienst Selor, die vaart kan zetten achter de aanwervingen. De Block reageert daarmee op de kritiek van betrokkenen in De Tijd dat de politieke context bijzonder moeilijk is. 'De overheidsdiensten hangen door de politieke stilstand als los zand aaneen', is intern te horen.

4,5
Budget
De kost voor extra personeel wordt geschat op 4,5 miljoen euro. De helft ervan wordt gefinancierd via interne verschuivingen.

De ingrepen zijn de klassieke oplossingen bij acute problemen in de asielopvang. Alleen vraagt het meer dan ooit kunst- en vliegwerk om in te grijpen. In lopende zaken staan De Block en co. met de handen op de rug. 

Fedasil klaagt dat een extra pot van 40 miljoen euro voor de creatie van bijkomende opvang zo goed als op is. Extra middelen zijn ten vroegste mogelijk bij de volgende begrotingscontrole. Daarom wordt nu vooral geschoven met centen. Voor de aanbesteding bij de privésector wordt geen extra budget uitgetrokken. De kosten voor extra personeel worden geschat op 4,5 miljoen euro. De helft daarvan wordt gefinancierd via interne verschuivingen. Ondanks de moeilijke budgettaire context wordt een tandje bij geschakeld, omdat niemand volgende week geconfronteerd wil worden met beelden van asielzoekers op straat in de kou.

Nazi's

De asieldiscussie blijft na de brand in Bilzen de politiek beroeren. Nadat haar partijgenoot Bart Somers (Open VLD) in het Vlaams Parlement Vlaams Belang had geassocieerd met de nazi's, hield De Block donderdag een tussenkomst met veel tremolo's in de Kamer. Ook premier Sophie Wilmès, die normaal niet aanwezig zou zijn, zakte af naar het parlement om een standpunt in te nemen.

4,5
Budget
De kost voor extra personeel wordt geschat op 4,5 miljoen euro. De helft ervan wordt gefinancierd via interne verschuivingen.

De discussie draaide weer uit op een strijd van Vlaams Belang versus de rest. 'Op sommige momenten moeten we durven zeggen: tot hier en niet verder. Sommige woorden zijn niet onschuldig omdat ze omgezet kunnen worden in daden', zei De Block. 'U hebt daar ook staan roepen, mevrouw Ponthier, hang nu niet de politieke maagd uit.' De Bilzense Annick Ponthier (Vlaams Belang) was bijzonder actief in het verzet tegen het geplande asielcentrum.

De Block: 'Mijn voorganger Theo Francken en ik kennen wat van bedreigingen. Maar ook medewerkers van Fedasil of van de partners zoals het Rode Kruis krijgen de jongste maanden steeds meer haatberichten.' Medewerkers zouden bang zijn te gaan werken of naar huis te gaan. De Block heeft Fedasil opdracht gegeven telkens na zulke haatberichten een klacht in te dienen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud