De Block neemt gas terug over werkhervatting zieken

©Photo News

Langdurig zieken die gedeeltelijk weer aan het werk zijn, dreigden door een hervorming tot 200 euro per maand te verliezen. Minister Maggie De Block geeft toe dat dat niet de bedoeling was en past de omstreden ingreep aan.

Het aantal langdurig zieken die deeltijds opnieuw aan de slag gaan, is de voorbije jaren stelselmatig toegenomen. Zo kregen in 2016 47.500 zieken toestemming van de adviserende arts van het ziekenfonds om via deeltijdse werkhervatting geleidelijk hun herintrede te maken op de werkvloer. Dat is de helft meer in drie jaar tijd. De zieke die deeltijds het werk hervat, behoudt boven op zijn loon nog een ziekte-uitkering voor de dagen waarop hij niet kan werken.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) kreeg de voorbije weken vanuit de oppositie felle tegenwind, omdat ze de berekeningsmethode van de deeltijdse ziekte-uitkering had aangepast. Volgens sp.a-fractieleidster Meryame Kitir zou iedereen met een brutoloon van minder dan 3.500 euro zijn uitkering zien dalen bij een deeltijdse werkhervatting. De socialistische vakbond ABVV berekende dat sommigen vanaf 1 april meer dan 200 euro per maand zouden moeten inleveren. Een voltijdse werknemer met een maandloon van 1.500 euro die halftijds weer aan het werk gaat, zou volgens de nieuwe regeling zijn uitkering zien dalen van 854 naar 630 euro.

Te vaak bleven mensen hangen in een deeltijdse ziekte-uitkering omdat extra werken nauwelijks meer opbracht.
woordvoerder maggie de block

Op het kabinet-De Block klinkt het dat het niet de bedoeling was dat zieken financieel bestraft worden omdat ze het werk hebben hervat. De Block voert een overgangsmaatregel in die garandeert dat niemand zijn uitkering ziet dalen bij de verandering naar het nieuwe regime. Zieken die momenteel deeltijds werken, kunnen kiezen welk systeem voor hen het voordeligst is. Als de nieuwe berekeningswijze nadelig uitdraait, kan de zieke zijn uitkering behouden volgens de oude berekeningsmethode.

‘Die sociale correctie geldt voor wie aan zijn werkhervatting begonnen was en al een deeltijdse ziekte-uitkering kreeg’, klinkt het op het kabinet De Block. ‘De zieken die in de toekomst deeltijds het werk hervatten, komen allemaal in het nieuwe systeem terecht.’

Met de hervorming van de tijdelijke werkhervatting wil De Block zieken aanmoedigen om terug te keren op de werkvloer. Tegelijk moet de nieuwe berekeningswijze vermijden dat mensen een uitkering blijven genieten, als ze eigenlijk weer voltijds aan de slag kunnen. In het vorige systeem gold een ingewikkelde berekening, waarbij zieken moeilijk konden inschatten wat de financiële impact zou zijn als ze deeltijds weer aan de slag gingen.

Winnaars en verliezers

Langdurig zieken die gedeeltelijk het werk hervatten, behouden een deel van hun ziekte-uitkering. Het bedrag was tot nu afhankelijk van hoeveel ze bijverdienden. Sinds 1 april is de berekeningswijze aangepast en hangt de uitkering af van hoe veel uren iemand het werk hervat.

De hervorming telt winnaars en verliezers. Ze speelt vooral in het voordeel van wie na ziekte zeer beperkt het werk hervat. Iemand met een voltijds contract die na zijn arbeidsongeschiktheid weer één dag begint te werken behoudt zijn volledige uitkering met daar bovenop zijn loon.

Wie bijna volledig het werk hervat, is in het nieuwe systeem minder goed af. In sommige scenario’s liggen de uitkeringen tot 200 euro per maand lager. Een gezinshoofd met een voltijdse ziekte-uitkering van 1.040 euro die de helft van het werk hervat, hield in het vorige systeem 1.721,4 euro over (800 euro loon en 921,4 euro uitkering). Dat is zelfs meer dan zijn oorspronkelijk brutomaandloon van 1.600 euro. In het nieuwe systeem krijgt die persoon nog 1.528 euro (800 euro loon en 728 euro uitkering). Een totaalinkomen hoger dan het oorspronkelijke loon is niet meer mogelijk. Anders is er financieel geen motivatie om het werk weer volledig op te pakken.

Met het nieuwe regime daalt de uitkering naarmate meer uren gewerkt wordt. De eerste 20 procent werkhervatting is vrijgesteld en heeft geen impact op de uitkering. Dat is vooral in het voordeel van wie na ziekte weer zeer beperkt het werk hervat. Iemand met een voltijds contract die na arbeidsongeschiktheid weer één dag begint te werken, behoudt boven op zijn loon de volledige ziekte-uitkering. Zo worden mensen aangemoedigd om de eerste stap naar de werkvloer te maken.

Wie bijna voor het volle pond zijn werk hervat, is minder goed af met het nieuwe systeem en krijgt minder uitkering. ‘Op die manier werken we de inactiviteitsval weg’, klinkt het op het kabinet De Block. ‘Te vaak bleven mensen hangen in een deeltijdse ziekte-uitkering omdat het bijvoorbeeld maar 20 euro extra zou opleveren om vijf in plaats van vier dagen te gaan werken. Zo werden ze niet aangemoedigd om weer volledig het werk te hervatten. Soms konden mensen zelfs meer verdienen dan hun oorspronkelijk loon, door hun wedde te cumuleren met een deeltijdse ziekte-uitkering. Daar maken we een eind aan.’

Door de overgangsmaatregel zullen mensen die al een deeltijdse uitkering hebben wel van het oude systeem kunnen blijven genieten. Het is de bedoeling de overgangsmaatregel binnen twee jaar te evalueren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud