De Coninck: 'Laat jongeren meer verdienen'

Minister van Werk Monica De Coninck stelt voor dat het loon vroeger in de carrière stijgt en later afvlakt. (foto belga) ©BELGA

In een interview met Le Soir bepleit Monica De Coninck (sp.a), de minister van Werk, dat jongeren sneller hun loon zien verhogen in het begin van hun carrière, en dat het loon later in de loopbaan meer stabiliseert. Over de hele loopbaan genomen zou een werknemer hetzelfde blijven verdienen.

De Coninck lanceert het idee van een systeem waarbij een jonge werknemer zijn of haar loon na vijf jaar snel ziet stijgen. 'Het is op dat moment dat ze meer geld nodig hebben: ze gaan kinderen krijgen en willen een huis kopen.' Vervolgens zou het loon vanaf 35 of 40 jaar stabiliseren.

De minister vindt haar voorstel zelf niet zo revolutionair en verwijst naar het onderwijs, waar het loon vooral stijgt tot 42 jaar en daarna meer stabiliseert. 'Het systeem bestaat ook in de Scandinavische landen. Het is geen toeval dat in die landen veel mensen tot hun 65ste werken. De oudere werknemers kosten daar niet meer dan iemand van dertig, de loonkosten zijn haast gelijk.'

Het systeem mag dan gewenst zijn, de minister beseft dat het niet gemakkelijk is om het in te voeren. Om te beginnen wegens de kostprijs. 'De hervorming zal geld kosten, want we kunnen de salarissen van de oudere werknemers niet naar beneden bijstellen. We moeten nu een systeem installeren waarvan we de vruchten pas over twintig of dertig jaar plukken. Maar daar is nu geen geld voor.'

Bovendien dreigt een taboe te moeten sneuvelen. 'Veel mensen vrezen iets te verliezen omdat we over decennia veel gewonnen hebben. Maar net daarom denk ik dat een verandering nodig is. Wachten we te lang, dan komt het moment dat het te laat is en dat we veel verliezen.'

De Coninck denkt zeker niet alleen aan de vakbonden die weerstand kunnen bieden. 'Er kan net zo goed weerstand komen vanuit de politiek, of van de mensen zelf. Als ik mensen zeg dat het misschien niet slecht zou zijn een vlakkere carrière in te voeren, is de reactie vaak: 'Je gaat me mijn loon afpakken.' Ze zijn bang. Maar ze voelen wel dat we in een maatschappij in verandering leven. Ofwel zijn we bang en blokkeren we, ofwel gaan we vooruit en creëren we de maatschappij van morgen.'

Reacties

De Vlaamse groenen en liberalen steunen het idee van De Coninck. Kamerlid Mathias De Clercq van Open VLD herinnert eraan dat hij in juli al een resolutie indiende, samen met partijvoorzitter Gwendolyn Rutten, om het gewicht van de anciënniteit in de loonvorming te herzien. Open VLD bepleit een evolutie naar 'een meer prestatiegerichte loonvorming'.

Kristof Calvo van Groen is het eens met De Coninck dat het loon voor jongeren sneller moet evolueren. 'We willen de verloning beter spreiden over de loopbaan. Als de minister echt werk wil maken van een hervorming benoemt ze nu al een groep experts voor de voorbereiding ervan', zegt hij. De uitbouw van de loonstructuur moet volgens Groen aan de sociale partners overgelaten worden, om 'verworven rechten te garanderen'.

De zelfstandigenorganisatie NSZ ziet het voorgestelde model om twee redenen niet zitten. 'Dat jonge werknemers doorgaans minder verdienen, kan best zo zijn, maar moet de werkgever daarom in de buidel tasten?, vraagt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws zich af. NSZ vindt daarnaast dat het loon in functie van de ervaring en de prestaties moet staan. 'Het zou toch niet logisch zijn dat werknemers die heel goed werk leveren daar vanaf 35 of 40 jaar niet langer voor beloond kunnen worden. En het is evenmin logisch dat jongere werknemers automatisch hun loon sterk zien toenemen, ongeacht hun prestaties.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud