De coronanoodrem die niet tijdig ingebouwd raakte

©Photo News

De coronabarometer moet garanderen dat de gepaste maatregelen tijdig worden genomen. Nu ons land in de hoogste risicofase zit, heeft hij echter weinig nut.

Als er iets zou bestaat als een tekstboekaanpak voor het bestrijden van het coronavirus, dan staat - naast afstand houden, veel testen en een performant contactonderzoek - het snel nemen van bijkomende maatregelen als het virus zich weer snel begint te verspreiden centraal. Tot nog toe slaagde ons land daar niet in: strengere maatregelen komen er pas op het moment dat het virus zich al breed onder de bevolking heeft kunnen verspreiden.

De langverwachte coronabarometer, die door de experten van Celeval en coronacommissaris Pedro Facon werd voorbereid en die vrijdag op het Overlegcomité werd goedgekeurd, moet daar verandering in brengen. De barometer is een soort van automatische noodrem die in werking treedt als het aantal besmettingen of het aantal ziekenhuisopnames te snel stijgt.

Drempelwaarden

Op basis van drempelwaarden wordt vastgelegd of er sprake is van een fase van lage, gemiddelde, hoge of zeer hoge alertheid. Er komt een alarmniveau voor het hele land, maar ook aparte voor de provincies, het Brussels Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en het grootstedelijk gebied dat Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant omvat.

Aan elk alarmniveau zijn specifieke maatregelen gekoppeld. Het gaat dan over het aantal nauwe contacten dat we mogen hebben, hoeveel mensen we thuis met respect voor de afstandsregels mogen ontvangen en hoeveel ruimte moet worden voorzien per bezoeker van een evenement. De politiek kan daar bovenop nog bijkomende maatregelen opleggen, zoals vrijdag gebeurd is met het sluiten van de horeca.

Duidelijkheid

Het voordeel van de barometer is dat duidelijk wordt gemaakt wanneer moet worden ingegrepen en wie dat moet doen. Doordat per provincie kan worden gewerkt, kan bij lokale opstoten snel worden geschakeld. Dat is nodig, want eens die lokale opstoten zich doorheen het hele land konden vertakken, zijn veel pijnlijkere nationale maatregelen nodig om de boel onder controle te krijgen.

In Duitsland, het West-Europese land dat het coronavirus tot nog toe het succesvolst heeft bestreden, bestaat als sinds juni zo'n systeem. Als in een bepaald gebied gedurende een week meer dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners worden vastgesteld, moet worden ingegrepen. In ons land kwam er enkel een 'toolbox' voor lokale besturen. Daarin werden maatregelen naar voren geschoven, maar werd niet gezegd wanneer die moeten worden doorgevoerd.

In Duitsland, het West-Europese land dat het coronavirus tot nog toe het succesvolst heeft bestreden, bestaat als sinds juni zo'n systeem.

Het gevolg was dat het beleid bij de coronaopstoot in de zomer alle richtingen opschoot. In de provincie Antwerpen, met Antwerpen-stad als broeihaard, werden strenge regels afgekondigd. In Brussel, waar het virus ook snel in opmars was, gebeurde dan weer weinig. Veel gemeenten legden een mondmaskerplicht op. De burger bleef vooral de ongestructureerde aanpak bij, waardoor niet meer duidelijk was welke regels waar van kracht waren.

Orde in de chaos

Toenmalig premier Sophie Wilmès (MR) vroeg aan de experten van Celeval om een coronabarometer op te stellen en wilde die in september, net voor de machtsoverdracht aan de regering-De Croo, nog laten goedkeuren. Dat lukte niet, waardoor haar laatste beleidsdaad zich beperkte tot het scheppen van orde in de coronamaatregelen die zowat alle richtingen waren uitgeschoten. Bij gebrek aan de barometer werden die aanpassingen evenwel gepercipieerd als versoepelingen. Dat was problematisch, want zeker in Brussel was het coronavirus toen al fors in opmars.

De barometer zal pas zijn nut kunnen tonen als we weer over versoepelingen kunnen spreken.

Bij gebrek aan snelle strenge maatregelen op het moment dat de epidemie aan kracht won en met een nieuwe regering-De Croo die enige tijd nodig had om zich in te werken, kon het coronavirus zich snel verspreiden onder de bevolking. Intussen ligt het aantal besmettingen zo hoog dat ons land in de hoogste alarmfase zit en de overheid vrijdag niet anders kon dan drastische maatregelen af te kondigden. De barometer zal pas zijn nut kunnen tonen als we weer over versoepelingen kunnen spreken.

Niveau 1: lage alertheid

  • Wanneer: gedurende een week minder dan 3,5 hospitalisaties per 100.000 inwoners (= minder dan 58 hospitalisaties per dag in heel België) of gedurende twee weken minder dan 20 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners en minder dan 3 procent van alle testen is positief (= minder dan 164 gevallen per dag).
  • Maatregelen: geen beperkingen.

Niveau 2: gemiddelde alertheid

  • Wanneer: gedurende een week minder dan 3,5 hospitalisaties per 100.000 inwoners (= minder dan 58 hospitalisaties per dag in heel België) of gedurende twee weken minder dan 120 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners en minder dan 3 procent van alle testen is positief (= minder dan 986 gevallen per dag in heel België).
  • Maatregelen: maximaal vijf nauwe contacten per maand buiten het gezin, maximaal tien mensen thuis uitnodigen, op evenementen maximaal één persoon per 2,5 m² en telewerk wordt aangeraden.

Niveau 3: hoge alertheid

  • Wanneer: gedurende een week meer dan 3,5 hospitalisaties per 100.000 inwoners (= meer dan 58 hospitalisaties per dag in heel België) of gedurende twee weken meer dan 120 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners en meer dan 3 procent van alle testen is positief (= meer dan 986 gevallen per dag in heel België).
  • Maatregelen: maximaal drie nauwe contacten per maand buiten het gezin, maximaal vier mensen thuis uitnodigen, op evenementen maximaal één persoon per 4 m² en telewerk wordt sterk aangeraden.

Niveau 4: zeer hoge alertheid

  • Wanneer: gedurende een week meer dan 14 hospitalisaties per 100.000 inwoners (= meer dan 230 hospitalisaties per dag in heel België) of gedurende twee weken meer dan 400 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners en meer dan 6 procent van alle testen is positief (= meer dan 3.286 gevallen per dag).
  • Maatregelen: maximaal één nauw contact per maand buiten het gezin, maximaal vier mensen thuis uitnodigen, op evenementen (indien ze zijn toegelaten) maximaal één persoon per 10 m² en telewerk is verplicht indien mogelijk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud