De Croo en De Wever voeren cijferoorlog

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD). ©BELGA

Vicepremier Alexander De Croo betwist het opiniestuk van N-VA voorzitter Bart De Wever en begrotingsspecialist Steven Vandeput in De Tijd. Volgens de N-VA waren we economische beter af tijdens de regering in lopende zaken. 'Onjuiste en misleidende cijfers', stelt De Croo.

'Onder lopende zaken daalden de overheidsuitgaven, verminderde het overheidstekort sneller en namen de belastingen minder sterk toe. Oordeelt u zelf met wie we beter afwaren: lopende zaken of de huidige achteruitlopende zaken', stellen de N-VA'ers in het opiniestuk. Volgens hen stegen de uitgaven onder premier Elio Di Rupo van 49,84 naar 50,54 procent, steeg de belastingdruk naar 'een astronomische 45,03 procent' en daalde het aantal jobs met 16.000 sinds 2012.

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) pikt die argumentatie niet. Hij geeft zijn versie van de feiten. 'De huidige federale regering levert in veel moeilijkere economische omstandigheden een structurele begrotingsinspanning die bijna vier keer hoger ligt dan tijdens lopende zaken en realiseert daarbij in tegenstelling tot de deelstaten een verlaging van de primaire uitgaven', zegt hij.

Volgens de liberale vicepremier gaan De Wever en Vandeput uit van een reeks foute assumpties. Zo houdt een pure vergelijking van nominale cijfers bijvoorbeeld geen rekening met de economische conjunctuur, argumenteert hij. Nochtans kende de periode van lopende zaken (2010-2011) een groei van 4,2 procent, terwijl in de periode 2012-2013 sprake was van een nulgroei met alle gevolgen van dien op de begrotingscijfers.

Zo was de conjunctuurimpact in lopende zaken volgens De Croo zo'n 3,68 miljard, terwijl de huidige regering af te rekenen heeft met -3,95 miljard. Dit negeren getuigt volgens hem van 'bijzonder grote onwetendheid of kwade trouw.'

Bovendien zijn de structurele begrotingsinspanningen tegenwoordig belangrijker, ook voor de Europese Commissie, vervolgt De Croo. Die liggen volgens hem vier keer hoger dan in lopende zaken. En ook het aantal  jobs nam niet af sinds 2012, maar g roeide volgens het Planbureau en de Nationale Bank licht aan met 7.600 jobs in 2012 en 1.200 jobs in 2013, aldus de liberaal.

Tot slot wijst De Croo nog op de sociaal-economische hervormingen die de federale regering doorvoert. En kijkend naar de finale primaire uitgaven besluit hij dat de stijging van de werkelijke uitgaven hoger ligt bij de deelstaten dan bij de federale overheid.

Repliek N-VA

'De vergelijking met de regering in lopende zaken werd uiteraard niet gemaakt om die periode te verheerlijken, integendeel', reageert Vandeput op de kritiek van De Croo. 'Liever dan een regering in lopende zaken of een regering gedomineerd door de PS, zouden we een regering zien die ons socio-economisch weefsel hervormt op de manier die nodig is.' De N-VA stelt dat de resultaten voor zich spreken.

Zo erkent Vandeput dat de regering in lopende zaken een betere conjunctuur genoot. 'Maar op het ogenblik dat de internationale conjunctuur een dieptepunt bereikt, neemt de regering echter steeds opnieuw een oneindige reeks maatregelen aan inkomstenzijde. De opeenvolgende belastingverhogingen, begrotingscontrole na begrotingscontrole, ondermijnen het vertrouwen permanent. De consument houdt de vinger op de knip uit vrees voor nog meer belastingen. De ondernemer is de heksenjacht van deze regering meer dan beu', stelt Vandeput.

'De arbeidsmarkt presteerde de afgelopen jaren, ook op het hoogtepunt van de crisis, beter dan in de buurlanden', erkent de N-VA. 'De jobcreatie van de voorbije jaren in België kwam echter quasi volledig door één of andere vorm van gesubsidieerde arbeid. De private jobcreatie blijft op een zeer laag pitje.'

Wat de sociaal-economische hervormingen betreft, heeft de N-VA naar eigen zeggen nooit ontkend dat deze regering belangrijke eerste stappen gezet heeft. 'Maar ze zijn veel te beperkt. Onze buurlanden en Europa nemen reuzenstappen terwijl de regering triomfeert met muizenstappen.'

De partij benadrukt ook dat de begroting van de Vlaamse overheid voor het derde jaar op rij in evenwicht zal zijn. 'Laat dat een voorbeeld zijn voor alle andere Belgische overheden.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud