De Croo moet brand rond loonoverleg zien te blussen

Premier Alexander De Croo. ©EPA-EFE

Door de koppeling te maken tussen het loonoverleg en het uitbetalen van dividenden zetten de socialisten de relaties in de federale regering op scherp. Achter de schermen werkt premier Alexander De Croo (Open VLD) aan een oplossing.

'Als hogere lonen niet kunnen, dan ook geen dividenden', verklaarde Vooruit-voorzitter Conner Rousseau woensdag aan De Tijd. Hij reageerde op het spaak gelopen loonoverleg tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De lonen in ons land kunnen dit en volgend jaar maximaal met 0,4 procent stijgen bovenop een verwachte indexering van 2,8 procent, wat de vakbonden te weinig vinden. Om de concurrentiepositie van onze bedrijven te beschermen is het loonoverleg in ons land door de wet van 1996 aan strenge regels onderworpen.

Werkgevers niet te spreken over demarche van Rousseau

Het voorstel van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau om dividenden te schrappen als er geen loonsverhoging voor de werknemers komt, botst op woedende reacties bij de werkgevers. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert verbijsterd 'De voorstellen van Vooruit raken kant noch wal', klinkt het. 'Het dividend voor aandeelhouders schrappen zou een regelrechte aanslag zijn op al wie onderneemt en risico neemt', reageert het Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA).

Met zijn uitspraak zette Rousseau de relaties tussen de socialistische en liberale coalitiepartners op scherp. Vicepremier en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) ondersteunde meteen het voorstel, de liberalen schoten het af. 'Het is niet het moment om een opbod te doen met de populisten die ons in de afgrond rijden', tweette MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

De federale regering had nochtans alles in het werk gesteld om een akkoord tussen de sociale partners mogelijk te maken. Premier Alexander De Croo (Open VLD) en Dermagne hadden in een brief van 13 april een onderhandelingskader naar voren geschoven, dat door de vakbonden en de werkgeversorganisaties werd aanvaard.

Coronapremie

Volgens dat kader zouden de lonen met maximaal 0,4 procent kunnen stijgen. Maar bedrijven die het in de coronacrisis goed deden, zouden eenmalig een extra kunnen geven. Die premie zou er enkel komen als de sociale partners daar een akkoord over konden sluiten, wat niet is gelukt. De vakbonden bliezen dinsdag het loonoverleg op omdat ze niet van voorwaarden voor het uitkeren van die premie wilden weten.

Voor de socialisten is de mislukking van het sociaal overleg bijzonder vervelend. Dat het zaterdag 1 mei is, de socialistische feestdag, maakt de situatie nog ongemakkelijker. De extreemlinkse PVDA neemt de socialisten voortdurend onder vuur omdat die te weinig zouden doen om de werknemers een hoger loon te bezorgen.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert verklaarde woensdagochtend dat de regering, na de mislukking van het sociaal overleg, de loonmarge op 0,4 procent zou vastprikken. Voor de socialisten was dat het signaal om tegengas te geven. Door de koppeling te maken tussen lonen en dividenden maakte Rousseau duidelijk dat de strijd rond het loonakkoord nog niet gestreden is.

Voor de socialisten is de mislukking van het sociaal overleg bijzonder vervelend. Dat het zaterdag 1 mei is, de socialistische feestdag, maakt de situatie nog ongemakkelijker.

De Vooruit-voorzitter gebruikt daarvoor een passage uit de wet van 1996, die zegt dat de regering ook andere inkomsten zoals dividenden of huurprijzen kan matigen. Dat onderdeel van de wet is nog nooit toegepast. Niemand gelooft dat de socialisten dat echt willen doen. Het is vooral een manier om druk te zetten op de andere partijen.

De Croo aan zet

Iedereen kijkt nu naar De Croo om een oplossing uit te werken. De marge van 0,4 procent optrekken lijkt geen optie, want dan wordt de wet van 1996 uitgehold, terwijl de liberalen in het regeerakkoord hebben bekomen dat niet aan die wet geraakt wordt. Hoewel de socialisten het moeilijk hebben met die wet, of toch zeker met de verstrengingen die de regering-Michel eraan doorvoerde, lijken ze niet van plan het regeerakkoord en de regering in gevaar te brengen.

Dus is het zoeken naar andere oplossingen. De regering kan zelf een voorstel voor een coronapremie uitwerken en dat aan de sociale partners bezorgen in de hoop het sociaal overleg te reanimeren. Bovendien zijn er nog tal van andere mechanismes waarmee werknemers een extra kan worden toegestopt, zoals de collectieve bonussen in de vorm van de CAO90 en de winstpremie.

De vraag is echter of de vakbonden ooit zullen willen instemmen met zulke eenmalige beloningen. Voor een deel is de kwestie immers ideologisch: de bonden willen eigenlijk structurele loonsverhogingen omdat werknemers die hun hele loopbaan meedragen en omdat die zorgen voor extra geld voor de sociale zekerheid.

Maak u klaar voor de grote PVDA-show.
Liberale regeringskringen

Een andere mogelijkheid is dat De Croo andere dossiers mee in de onderhandelingen trekt. De sociale partners moeten zich ook buigen over hogere minimumlonen en de eindeloopbaanregeling, in de vorm van soepelere landingsbanen of brugpensioen. Voor de socialisten zijn dat belangrijkere dossiers, waar ze hopen een en ander te kunnen binnenhalen.

De Croo zal donderdagmiddag tijdens het vragenuurtje in de Kamer overstelpt worden met vragen over het loonoverleg. 'Maak u klaar voor de grote PVDA-show', klinkt het in liberale kringen. Mogelijk geeft de premier daar meer duidelijkheid over waar hij naartoe wil. Of nog voor 1 mei een oplossing uit de bus valt, wordt betwijfeld. 'Daarvoor is het heel kort dag.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud