De Gucht in opspraak door brieven aan BBI

Karel De Gucht. ©Reuters

Eurocommissaris Karel De Gucht (Open VLD) heeft de baas van de Bijzondere Belasting­inspectie, Frank Philipsen, onder druk proberen zetten in zijn belastingdossier. Dat wil BBI-directeur Karel ­Anthonissen bewijzen door drie brieven te onthullen die De Gucht richtte aan zijn grote baas.

Al sinds 2009 ligt de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) van Gent in de clinch met Europees commissaris en Open VLD-kopstuk Karel De Gucht. In december vorig jaar oordeelde het Gentse hof van beroep dat de fiscus te weinig in handen had om De Guchts bankrekeningen te mogen inkijken. Daarmee verviel ook de vaststelling van fraude die op het onderzoek volgde. De grote baas van de BBI, Frank Philipsen, ex-kabinetschef van de liberale staatssecretaris Hervé Jamar, moet nu beslissen of Cassatieberoep wordt aangetekend tegen het arrest.

Maar de Gentse BBI-directeur Karel Anthonissen komt nu naar buiten met drie brieven die De Gucht verstuurde naar zijn grote baas Philipsen. Anthonissen kreeg de brieven in handen in het kader van de openbaarheid van bestuur. Zelfs De Guchts advocaat, Victor Dauginet, was niet op de hoogte van de brieven en wil er geen commentaar op geven. Het gaat om brieven die dateren van eind 2012 en midden vorig jaar, het hoogtepunt van de strijd tussen de Gentse BBI en De Gucht.

De drie brieven heeft De Gucht niet ondertekend als Europees commissaris, maar wel als ‘minister van staat’. De bedoeling van de brieven is duidelijk: Anthonissen moet van zijn belastingdossier worden gehaald en Philipsen moet dat regelen. In een eerste, zeven pagina’s lange brief citeert De Gucht opiniestukken die Anthonissen schreef in het extreemrechtse blad ‘t Scheldt en op een extreemlinkse site. Hij besluit dat Anthonissen zijn politiek tegenbeeld is en samen met al zijn ondergeschikten nooit neutraal kan zijn. (Later heeft het Gentse hof van beroep in zijn arrest gesteld dat Anthonissen en co wel onpartijdig waren, red.)

In de tweede brief schakelt De Gucht een versnelling hoger. ‘U hebt mij zelf bevestigd dat Anthonissen door u van het dossier is gehaald. (...) In de feiten deed hij rustig verder. (...) Ik wil u bedanken voor uw neutrale en onafhankelijke opstelling. Graag zou ik evenwel zien dat dit ook in de praktijk doorwerkt. Ik hoop dat u begrijpt dat ik de manier waarop dit dossier wordt behandeld door de BBI onmogelijk kan aanvaarden.’ De Gucht vraagt werk te maken van een minnelijk akkoord.

In de derde brief besluit hij: ‘Eerlijk, ik vraag mij af wat Anthonissen moet doen vooraleer een maatregel wordt genomen tegen deze figuur.’

Intussen kreeg Anthonissen effectief een tuchtsanctie (‘blaam’) van zijn oversten omdat hij het dossier-De Gucht niet uit handen wilde geven zoals zijn baas Philipsen hem had bevolen. Anthonissen vraagt minister van Financiën Koen Geens (CD&V) klacht in te dienen tegen De Gucht wegens smaad. Anthonissen voelt zich als belastingdirecteur door De Gucht ‘belaagd’ en ‘bedreigd’.

De Gucht geeft toe dat hij de brieven heeft geschreven. 'Ik ontken dat niet. Integendeel: ik sta er nog altijd 100 procent achter. En wat Karel Anthonissen (gewestelijk directeur van de BBI van Gent, red.) daarover denkt, interesseert me niet. Ik heb er geen enkel probleem mee dat dit publiek wordt. Ik heb de brieven bewust niet ondertekend als eurocommissaris. En alle andere brieven die ik verstuur, onderteken ik als minister van staat.’

‘Als ik minister van Financiën was, was er al veel sneller en strenger opgetreden tegen Anthonissen. U weet toch ook dat andere directeurs van de BBI afstand hebben genomen van zijn optreden in mijn dossier? Hij is zwaar zijn boekje te buiten gegaan. Hij heeft mijn goede naam drie jaar lang besmeurd, terwijl zijn onderzoek tegen mij nooit had mogen starten, besloot het hof van beroep.’

Lees meer over de brieven in de weekendeditie van De Tijd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud