Advertentie
Advertentie
netto

De nieuwe regels voor bedrijfswagens op een rijtje

©Photo News

De federale regering sloot in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord over de fiscale aanmoediging van elektrische bedrijfswagens. Wat verandert?

Blijven de bedrijfswagens?

Ja. Dat is zo beslist tijdens de regeringsonderhandelingen. Wel worden de bedrijfswagens gebruikt als hefboom om het Belgische wagenpark sneller elektrisch te maken. Daarom verliezen vervuilende bedrijfswagens op termijn hun fiscaal voordeel.

Hoe groot wordt het fiscaal voordeel voor elektrische bedrijfswagens?

De regering sloot een compromis: de aftrek start in 2026 op 100 procent om de elektrificatie van het wagenpark te bevorderen. Daarna daalt hij om de strijd tegen de files niet te verwaarlozen.

Advertentie

De fiscale aftrek voor koolstofemissievrije personenwagens - inclusief auto's voor dubbel gebruik en minibussen - die in 2026 worden aangeschaft, bedraagt 100 procent. Dat tarief daalt naar 95 procent in 2027 en zakt verder naar 90 procent in 2028, 82,5 procent in 2029, 75 procent in 2030 en 67,5 procent voor wagens besteld in 2031.

Blijft het voordeel alle aard (VAA)?

Aan het voordeel alle aard - de belasting die gebruikers van een bedrijfswagen betalen - verandert niets. De groenen en socialisten in de regering wilden de bijdrage optrekken, maar zijn daar niet in geslaagd. CD&V en de liberalen vinden dat die discussie thuishoort in de grote fiscale hervorming die later volgt.

Wie een milieuvriendelijke wagen met een lage uitstoot of geen CO2-uitstoot koopt, kan het belastbare voordeel drukken. Maar er is altijd een minimum van 1.370 euro per jaar (het bedrag voor het inkomstenjaar 2021).

Of een elektrische auto tegen dat minimumvoordeel wordt belast, hangt af van de cataloguswaarde. Elektrische wagens met een cataloguswaarde van maximaal 39.960 euro worden in het eerste jaar na de inschrijving op dat minimumvoordeel belast. Een hogere cataloguswaarde levert een hoger belastbaar voordeel alle aard op.

Hoelang geniet een bedrijfswagen met fossiele brandstof nog van een fiscaal voordeel?

In bestaande contracten wordt niet ingegrepen. Ook voor personenwagens op fossiele brandstof die voor 1 juli 2023 worden aangeschaft, blijft de huidige fiscale aftrek van toepassing.

Voor personenwagens op fossiele brandstof die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 worden besteld, komt er een overgangsregeling. Nadien wordt die afgebouwd.

Voor personenwagens op fossiele brandstof die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 worden besteld, komt er een overgangsregeling. Nadien wordt die afgebouwd. De aftrekbaarheid wordt in 2025 afgetopt op 75 procent. In 2026 wordt dat 50 procent, in 2027 25 procent en vanaf 2028 nul.

Wat met hybride wagens?

Voor hybride bedrijfswagens die na 1 juli 2023 worden aangeschaft, wordt de fiscale aftrekbaarheid van de benzine- of dieselkosten beperkt tot 50 procent. Op die manier worden chauffeurs aangemoedigd elektrisch te rijden met hun hybride.

Betaal ik meer voor een elektrische bedrijfswagen?

De leasingkosten voor een elektrische auto zijn hoger dan die voor een diesel- of een benzinewagen. Maar het verschil is kleiner dan velen denken.

De aanzienlijk hogere aankoopprijs van een elektrische wagen geeft een vertekend beeld. Een Volkswagen e-Golf kost zo’n 7.000 euro meer dan een Golf met een benzinemotor. Maar er is meer dan de investeringswaarde van het voertuig. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met kosten voor brandstof, verzekeringen, de CO2-solidariteitsbijdrage, niet-aftrekbare btw en vennootschapsbelasting op niet-aftrekbare autokosten.

De optelsom van al die kosten wordt de total cost of ownership (TCO) genoemd. Op basis van een TCO-vergelijking blijken de reële maandelijkse leasingkosten van schijnbaar erg dure elektrische voertuigen niet per se veel hoger dan die van wagens op fossiele brandstoffen.

Kan ik thuis een laadpaal zetten?

Als daar plaats voor is en het stroomnet sterk genoeg is, kan dat. Wie daarin investeert tussen 1 september en 31 december 2022, zal daarvoor een belastingvermindering van 45 procent krijgen. Dat tarief daalt tot 30 procent in 2023 en 15 procent in 2024.

Zowel huurders als eigenaars hebben recht op de belastingvermindering. Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot 1.500 euro per laadpaal en per belastingplichtige.

Er gelden wel technologische en ecologische voorwaarden: het laadstation moet de laadtijd en het laadvermogen kunnen sturen - en dus 'intelligent' zijn - en moet draaien op groene stroom.

Kan een bedrijf laadpalen installeren?

Ook hier speelt een fiscaal voordeel. Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en en 31 augustus 2024 in een laadstation investeren, kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek.

Voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geldt een aftrekpercentage van 200 procent. Tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 daalt het naar 150 procent.

Het laadstation moet minstens een deel van de dag vrij toegankelijk zijn voor derden.

Geldt de regeling ook voor vrachtwagens en bestelwagens?

Daar spelen andere regels. Bestelwagens vallen niet onder de regeling, meldde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dinsdag uitdrukkelijk op Twitter.

Bedrijven die een emissievrije vrachtwagen in huis halen, genieten wel een verhoogde investeringsaftrek. Hetzelfde geldt voor investeringen in tankinfrastructuur voor waterstof en een elektrisch laadstation. Het tarief bedraagt 35 procent in 2023, 29,5 procent in 2024, 24 procent in 2025, 18,5 procent in 2026 en 13,5 procent in 2027.

Wat als ik geen bedrijfswagen wil?

Het mobiliteitsbudget, dat je in ruil voor een bedrijfswagen kunt krijgen, wordt breder, eenvoudiger en soepeler. Je zult er hogere kosten mee kunnen betalen voor fietsenstalling of fietsveiligheid, net als elektrische steps, parkeerkosten op trein- of busparkings en abonnementen op het openbaar vervoer voor inwonende gezinsleden.

Een andere nieuwigheid is een voetgangerspremie voor woon-werkverkeer. De radius voor het in aanmerking komen van huisvestingkosten wordt uitgebreid tot 10 kilometer van de plaats van tewerkstelling. Ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen tellen voortaan mee.

Welke andere gevolgen zal de komst van de elektrische auto hebben?

Door de bedrijfswagens elektrisch te maken zet de regering een turbo op de elektrificatie van het wagenpark. Verwacht wordt dat tegen 2030 600.000 elektrische bedrijfswagens over de Belgische wegen zoeven.

Dat roept de vraag op of iedereen kan volgen. Zullen er genoeg laadpalen zijn? Hoe leg je grote afstanden af, bijvoorbeeld op reis naar Zuid-Frankrijk? Wat als je geen parkeerplaats voor je woning hebt? Kan ons energienet en -productie al die laadpalen aan?

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.