interview

'De speeltijd is voorbij'

VBO-topman Pieter Timmermans smeekt om een relanceplan. ©katrijn van giel

‘Het is hoog tijd voor een relanceplan, want elke dag kondigen bedrijven herstructureringen aan’, zegt VBO-topman Pieter Timmermans. Hij pleit voor de aanstelling van een bemiddelaar, die de politieke neuzen in dezelfde richting kan krijgen.

 

Om aan te tonen dat ze hun steentje bijdragen aan de heropstart na de corona

 

crisis laten politici zich dezer dagen graag op restaurant fotograferen. Pieter Timmermans, de topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), ziet daar op zich geen graten in. Maar als spreekbuis van de grootste werkgeversorganisatie van het land roept hij de beleidsmakers op niet enkel met de horeca bezig te zijn.

Wie pralines uitvoert, heeft het nu moeilijk.
Pieter Timmermans
Topman VBO

‘Het wordt soms vergeten, maar de lijst van getroffen bedrijven is veel langer. Onder meer in de industrie en de textielsector hebben bedrijven de deuren moeten sluiten. En hoewel de voedingssector niet zwaar getroffen is, komen ook daar bedrijven in de problemen. Wie pralines uitvoert, heeft het nu moeilijk.’

Om die bedrijven te helpen is volgens Timmermans een goed doordacht relanceplan nodig. Op een superministerraad afgelopen zaterdag keurden de tien partijen die de minderheidsregering-Wilmès ondersteunen enkele maatregelen goed. De beslissingen botsen op zware kritiek, want op een steunpakket voor de horeca na werden vooral cadeautjes als gratis treinritten uitgedeeld. Voor Timmermans is dat het bewijs dat de formule op is en dat er dringend nood is aan een volwaardige regering. ‘Deze carrousel moet stoppen.’

Hoe kijkt u naar het coronapakket dat afgelopen weekend werd afgeklopt?

Pieter Timmermans:

‘De maatregelen zijn erop gericht de consumptie op te krikken. Of dat vandaag zin heeft? Daar kan je een vraagteken bij plaatsen. De consumenten sparen, want sommigen aarzelen om buiten te komen. Ze geven bijgevolg geen geld uit. Anderen vrezen voor hun job en houden de vinger op de knip. Eerder dan de consumptie te ondersteunen - iets wat je later wel kan doen - moet je nu garanderen dat bedrijven het hoofd boven water kunnen houden, zodat de mensen die er werken hun job behouden. Maar waar zijn de maatregelen om dat mogelijk te maken?’

En waar blijft het specifieke relanceplan voor bedrijven die allicht tot 2022 een terugval zien, zoals in de evenementsector?
Pieter Timmermans
Topman VBO

‘Om de impact van de crisis te beperken komt het er voor sommige bedrijven, zoals in de bouw, op aan de verloren activiteit in te halen. De overheid kan ze helpen, bijvoorbeeld met een regeling vrijwillige overuren. Waarom is die er nog niet gekomen? En om hun personeel voldoende afstand te laten houden moeten veel industriële sectoren zeker tot het einde van het jaar in een lager tempo werken. Waarom krijgen de bedrijven niet de garantie dat ze tot het jaareinde op de huidige en soepele manier een beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid? En waar blijft het specifieke relanceplan voor bedrijven die allicht tot 2022 een terugval zien, zoals in de evenementsector?’

Zegt u het maar: waarom?

Timmermans:

‘Ik begrijp dat de focus vorige week lag op een steunpakket voor de horeca, want de cafés en de restaurants konden vanaf maandag heropenen. Maar er is meer nodig, zoals de recepten die minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) heeft voorgelegd. Het gaat bijvoorbeeld over een verder uitstel van de betaling van belastingen. Die moeten nog altijd worden betaald, maar bedrijven krijgen meer tijd waardoor ze meer ademruimte krijgen.’

Is de harde realiteit niet dat we, zoals Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, het opmerkte, geen geld hebben voor een relanceplan?

Dingen als coronalandingsbanen en coronabrugpensioen, waardoor mensen definitief van de arbeidsmarkt verdwijnen, moet je niet doen.
Pieter Timmermans
Topman VBO

Timmermans:

‘Zijn verhaal was iets genuanceerder dan dat. Hij zegt dat we al veel munitie hebben verschoten en er niet veel meer overblijft. Wat rest, moeten we heel doordacht inzetten. Je moet focussen op de maatregelen die de grootste return hebben voor de economie en die bij voorkeur een tijdelijke impact hebben op de begroting. Investeringen die de begroting structureel bezwaren, kunnen alleen als die op lange termijn worden terugverdiend. Tijdelijke werkloosheid of bedrijven uitstel van betaling van belastingen geven, kunnen. Dingen als coronalandingsbanen en coronabrugpensioen, waardoor mensen definitief van de arbeidsmarkt verdwijnen, moet je niet doen. Ik steun die gedachtegang volledig.’

Moeten we wel een relancebeleid voeren? Kunnen we niet meesurfen op de Duitse golf.

Timmermans:

‘Als het goed gaat in Duitsland, gaat het goed in België. Maar dat betekent niet dat we hier achterover kunnen leunen. We moeten maximale inspanningen doen om te garanderen dat een aantal bedrijven overeind blijven. De focus lag tot nog toe zeer sterk op de kleinere bedrijven. Voor de middelgrote onder

 

nemingen van 100 tot 350 werknemers is vooralsnog

 

weinig gebeurd. Ze zijn te groot om een beroep te doen op de maatregelen voor kmo’s die Vlaanderen heeft uitgewerkt, maar te klein om geld op de kapitaalmarkten op te halen. Ik hoop dat die bedrijven vrijdag op de superministerraad antwoorden krijgen, zoals de invoering van een investeringsaftrek. Of Cooreman-De Clercq-achtige ideeën waarmee de bevolking wordt gestimuleerd te investeren in bedrijven.’

Dat hoopt u. Maar wat denkt u dat zal gebeuren?

Timmermans:

(zucht)

‘De formule van de superministerraden werkt niet. Iedereen heeft zijn eigen relancemaatregelen. De ene wil gratis ritten op de trein, de andere wil een horecacheque. Iedereen krijgt iets, maar gaan we daarmee onze economie redden? We hebben nood aan een bredere visie, maar daarvoor heb je een regering nodig. De speeltijd is voorbij. De politici zien toch ook wat op het terrein gebeurt? Elke dag kondigen bedrijven herstructureringen aan of gaan failliet. Al een maand vertellen we de politici dat er een relanceplan moet komen. Het momentum is er.’

Gelooft u dat de politiek eruit geraakt?

De vraag of het geel, groen of Vivaldi is, doet er niet toe. Wel de vraag: wat gaan we doen?
Pieter Timmermans
Topman VBO

Timmermans:

‘De vraag of het geel, groen of Vivaldi is, doet er niet toe. Wel de vraag: wat gaan we doen? Als de politici het zelf niet kunnen, moeten ze een externe bemiddelaar vragen. Die kan, op basis van wat de partijen zeggen, een plan op tafel leggen. Dat moet geen uitgewerkt regeerakkoord van 300 pagina’s zijn, maar wel een plan waarmee we de komende twee jaar de grootste klappen kunnen opvangen. De partijen zullen kleur moeten bekennen: wie doet mee, wie niet. Wie niet meedoet, maakt duidelijk dat hij verkiezingen wil.’

Wie moet bemiddelaar worden? Pieter Timmermans?

Timmermans:

‘Er zijn er die dat veel beter kunnen, maar ik wil altijd mijn steentje bijdragen. Het punt is dat iedereen weet wat we moeten doen. Op economisch vlak moeten we de competitiviteit van onze bedrijven versterken en de koopkracht van de laagste inkomens verbeteren, want daar zit een probleem van armoede. Op sociaal vlak moeten we zo veel mogelijk mensen aan het werk krijgen en de allerlaagste uitkeringen verhogen. Op ecologisch vlak moet je een investeringsbegroting uitwerken, die naast de gewone begroting staat. Voor die investeringen, zoals het isoleren van overheidsgebouwen, kun je in het rood gaan. Tot slot moet je veel meer dingen digitaal doen, zoals we dat tijdens de coronacrisis vaak hebben gedaan. Maak op basis daarvan een regering, die bevolkt wordt door de big shots van de partijen. Als je dat doet, kun je vooruitgaan.’

Wat u de politiek verwijt, daar slaagt u zelf niet in. Akkoorden sluiten met de vakbonden lukt u niet meer.

Timmermans:

‘Er is nog nooit zoveel overleg met het middenveld geweest als de voorbije weken. De opening van de economie is er niet gekomen omdat een pers

 

bericht werd verstuurd dat alle bedrijven op 4 mei het werk mochten hervatten. Die er is er wel gekomen omdat werkgevers en vakbonden een gids hebben uitgewerkt die de heropstart mogelijk maakte.’

Als we onze nek uitsteken en hervormingen voorstellen, moeten we de garantie hebben dat die worden uitgevoerd. Onder de regeringen van Jean-Luc Dehaene was die er, vandaag niet.
Pieter Timmermans
Topman VBO

‘Het klopt dat we met de Groep van Tien geen groot relanceplan hebben uitgewerkt. Dat is moeilijk als er geen volwaardige regering is. Als we onze nek uitsteken en hervormingen voorstellen, moeten we de garantie hebben dat die worden uitgevoerd. Onder de regeringen van Jean-Luc Dehaene was die er, vandaag niet. Dan is het moeilijk stappen vooruit te zetten.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud