De Wever: 'Harde afspraken op papier'

Bart De Wever - Foto Photo News

N-VA-voorzitter Bart De Wever blijft bereid om een compromis te sluiten over de staatshervorming. Maar daarvoor wil hij wel zekerheid op 'een cultuur van financiële verantwoordelijkheid' bij alle overheden. Die zekerheid kan er volgens hem slechts komen via 'afspraken op papier die hard zijn'.

De Wever - en met hem ook de rest van N-VA - hield maandag heel de dag de lippen stijf op mekaar. Uiteindelijk was hij pas 's avonds voor de VRT-camera's bereid om commentaar te geven op de crisis in de preformatie en de vingerwijzing aan zijn adres van preformateur Elio Di Rupo.

De N-VA-voorzitter herhaalde dat hij niet bereid is 'een blanco cheque' uit te schrijven voor Brussel, zonder dat daar harde garanties tegenover staan dat de financieringswet ook effectief hertekend wordt. Zijn vertrouwen in een goede afloop kreeg vorige week immers een serieuze knauw, toen Franstalige onderhandelaars lieten uitschijnen dat de hervorming van de financieringswet op de lange baan geschoven was.

'Daarmee was het vertrouwen weg en hebben wij gevraagd: jullie vragen heel veel geld voor Brussel. Als we dat geven, dan gaan we dat ook in die financieringswet regelen. Gelijk oversteken', schetst De Wever de aanloop naar de blokkering. 'Op dat moment hebben zij gezegd: neen, dat geld willen we nu onmiddellijk en voor de eeuwigheid. Ja, dan is het vertrouwen helemaal zoek.'

Nochtans omvatte het ultieme voorstel van Di Rupo voor sp.a en Groen! wel voldoende garanties om het geknakte vertrouwen te herstellen. 'Als sp.a een akkoord wil sluiten met de PS, dat ze dat dan doen', reageert De Wever. 'Maar ik ga in die naïviteit niet mee.' Hij betreurt naar eigen zeggen wel dat onder meer sp.a de voorbije dagen 'probeerde de zwarte piet naar N-VA te schuiven'. De N-VA'er benadrukte daarbij te hopen dat er geen 'rondje dreigen met chaos' zit aan te komen.

Van zijn kant waarschuwde de N-VA-voorzitter wel dat een staatshervorming zonder financiële verantwoordelijkheid hoogst noodzakelijk is, omdat anders 'enorme lastenverhogingen' zullen nodig zijn. Enkel zo zullen de aangekondigde besparingen van 25 miljard euro - 'de zwaarste inspanning ooit' - mogelijk zijn. Daarbij 'zullen wellicht ook lasten moeten verhoogd worden', gaf hij nog aan.

Voorts gaf De Wever ook duidelijk te kennen dat hij vooreerst mikt op een akkoord met de PS, om de zaken te vergemakkelijken. Zo heeft de onderhandelingsformule met zeven partijen volgens hem 'zijn limieten bereikt'. Zelf zou hij de laatste loodjes liefst 'met de sterkste mensen' afwerken.

Concreet moet de preformateur voor de N-VA-voorzitter een voorstel op tafel leggen, zonder aan elke partij afzonderlijk te vragen of het goed is. Want 'de vraag is of partijen met acht of negen zetels dezelfde veto's kunnen stellen, die veel grotere partijen kunnen stellen', luidde het in een niet mis te verstane boodschap aan het cdH van Joëlle Milquet. Daarbij opperde hij zelfs de mogelijkheid om de liberalen weer aan tafel te halen.

Tot slot werd De Wever nog gevraagd of het vertrouwen rond de tafel nog herstelbaar is. 'Dat moet, je moet vooruit', antwoordde hij. 'Ik heb geen zeventig dagen rond de tafel gezeten om dan nu uiteindelijk te zeggen: het gaat niet.' En om zijn wil nog extra in de verf te zetten, liet hij weten dat hij al 'heel veel' van zijn programmapunten heeft laten vallen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud