De zeven hoofdzonden van België

Commissaris Olli Rehn houdt België tot de verkiezingen strak aan de leiband. ©Photo News

Net als vorig jaar worden België zeven hoofdzonden verweten die aangepakt moeten worden. Alleen klinkt de boodschap nu een pak dringender én dwingender. Een lijvig todolijstje voor 2013 en 2014 voor de regering-Di Rupo, gezien door de ogen van Europa.

Koen Dedobbeleer en kris van haver

1 Gammele staatsfinanciën

België is een recidiverende begrotingszondaar. De Commissie vraagt ons land ‘uiterlijk in 2013’ het ‘buitensporige tekort te corrigeren’ tot onder 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Europa verwacht tevens uiterlijk in 2016 een structureel evenwicht en een ‘duidelijke neerwaartse tendens’ voor onze schuldgraad. Europa gaat ook nauw toezien op de begrotingsopmaak. Uiterlijk op 15 oktober moet de regering haar plan met ‘groeivriendelijke structurele maatregelen’ voor 2014 indienen. In de praktijk betekent dat het structureel tekort terugdringen tot 1,2 procent van het bbp tegen de verkiezingen van mei 2014. Europa wil tegen eind dit jaar ook duidelijkheid over de verdeling van de inspanningen tussen de federale overheid en de gewesten.

2 Onhoudbaar pensioenstelsel

Ook de pensioenen zijn een klassieker in de aanbevelingen voor ons land. Volgens de Europese Commissie mag de regering best een versnelling hoger schakelen. Ze roept onder meer op de kloof tussen de werkelijke en de wettelijke pensioenleeftijd te dichten. Dat kan door een ‘snelle afschaffing van vervroegde uittredingsregelingen’.

3 Onaantastbare index

Europa roept België (opnieuw) op het heilige huisje van de loonindexering te slopen of te verbouwen. Een hervorming van het loonvormingsmechanisme moet ‘de loonvorming beter doen aansluiten bij de evolutie van de productiviteit’. Zo kan een open economie als de Belgische haar tanende concurrentiekracht opvijzelen.

4 Manke concurrentie in de dienstensector

België moet de barrières in de dienstensector en de detailhandel opruimen en daarvoor een duidelijke timing voorstellen. Ook de concurrentie in de dienstensector kan beter. Voorts moet België meer mobiel breedband uitrollen en kan de werking van de energiesector nog beter. Daarom roept Europa op de distributiekosten te verlagen en de slagkracht en onafhankelijkheid van de toezichthouders in tal van sectoren te vergroten. Ook de laatste belemmeringen in de postsector moeten op de schop.

5 Te hoge lasten op arbeid

Een pijnpunt, net als vorig jaar. Europa roept op de lasten op arbeid te verschuiven naar ‘minder groeiverstorende’ belastingen, zoals bijvoorbeeld milieu. De Europese Commissie suggereert met name om diesel en stookolie zwaarder te belasten en belastingen te heffen op het privégebruik van bedrijfswagens. Het Belgische belastingstelsel is bovendien te ondoorzichtig. België moet daarom het aantal aftrekmogelijkheden in de inkomstenbelasting verminderen en de efficiëntie van de btw verhogen.

6 Zuurstofarme arbeidsmarkt

Ons land heeft nog te veel prikkels die werk onaantrekkelijk maken, vindt de Europese Commissie. Werklozen moeten beter persoonlijk begeleid worden in hun zoektocht naar werk en verplicht worden werk te zoeken. De arbeidsmobiliteit tussen Vlaan-deren, Brussel en Wallonië is te klein, terwijl migranten amper aan de bak geraken. Europa roept op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen.

7 Te veel broeikasgassen

Europa vraagt afspraken over de beperking van de uitstoot van broeikasgassen tussen de gewesten en de federale overheden. De Commissie wil vooral een CO2-vermindering zien in het vervoer en de bouw.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud