Advertentie

Dedonder geeft militairen opslag en maaltijdcheques

'Het defensiebudget wordt elk jaar vastgeklikt, daar mag niet meer onder worden gegaan', benadrukt minister van Defensie Ludivine Dedonder. ©Wouter Van Vooren

'Voor het eerst in twintig jaar krijgen de militairen een inkomensverhoging en maaltijdcheques. Ze krijgen per maand netto zo'n 300 tot ruim 500 euro bij', zegt minister van Defensie Ludivine Dedonder in een gesprek met De Tijd.

Weinigen hebben het haar voorgedaan, maar minister Ludivine Dedonder (PS) is erin geslaagd uit een begrotingsconclaaf te komen zonder dat er weer is beknibbeld op het defensiebudget.

Ze moet wel besparen, nog eens zo'n 50 miljoen euro dit jaar, maar het budget blijft een groeipad volgen. 'In 2021 is het budget met zo'n 500 miljoen euro verhoogd, voor 2022 komt er nog eens zo'n 600 miljoen euro bij. We zitten dus al aan een budgetverhoging van goed een miljard euro', zegt ze trots.

De essentie

  • Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) geeft de militairen loonopslag en maaltijdcheques, waardoor ook de pensioenen omhoog gaan.
  • Ze zet ook door met de plannen voor de bouw van een kazerne van de toekomst. Er komt er één in Charleroi en één in Oost-Vlaanderen.
  • De minister gaat ook een logistieke hub uitbouwen, zodat het leger beter is uitgerust om te helpen bij natuurrampen.

Dedonders ambitie is de defensie-inspanningen tegen 2030 verder op te trekken naar het gemiddelde van de Europese niet-nucleaire NAVO-landen, zoals in het regeerakkoord is bepaald. 'Die zitten aan 1,67 procent van het bruto binnenlands product', geeft ze mee. Het is de bedoeling de defensie-uitgaven (inclusief de pensioenlasten) tegen het einde van deze legislatuur op te trekken naar 1,24 procent van het bbp, zoals premier Alexander De Croo (Open VLD) al meegaf.

Belangrijk is dat het NAVO-principe 'Halt any Decline' wordt gerespecteerd. De defensie-inspanning mag niet lager liggen dan die van het voorgaande jaar.
Ludivine Dedonder
Minister van Defensie

Nu beschikt het leger over een budget van 3,6 miljard euro. Als de pensioenlasten erbij worden geteld, zoals de NAVO doet, gaat het om 5,5 miljard euro, of 1,13 procent van het bbp. Dat bedrag is vastgeklikt, daar kan niet meer onder worden gegaan, benadrukt Dedonder. 'Belangrijk is dat het NAVO-principe 'Halt any Decline' wordt gerespecteerd. De defensie-inspanning mag niet lager liggen dan die van het voorgaande jaar.'

Historisch

In dat groeibudget maakt Dedonder 150 miljoen euro vrij om de militairen voor het eerst in twintig jaar een loonsverhoging en hogere premies en toelages te geven. Ze neemt het woord 'historisch' in de mond. De loonsverhoging betekent ook dat de pensioenen van militairen vanaf 2025 omhoog gaan. 'Dat is een erkenning van de militairen die het land hebben gediend', aldus Dedonder.

Naast de loonsverhoging krijgen de militairen en de burgers in het leger vanaf volgend jaar maaltijdcheques van 6 euro.
Ludivine Dedonder
Minister van Defensie

'Ze krijgen vanaf volgend jaar een loonsverhoging, die in 2024 op kruissnelheid neerkomt op 300 tot ruim 500 euro netto meer per maand, afhankelijk van hun graad, anciënniteit en gezinssituatie', verduidelijkt Dedonder. 'Daarnaast krijgen de militairen en ook de burgers in het leger vanaf volgend jaar maaltijdcheques van 6 euro. Voor de militairen is daarvoor 16,5 miljoen euro gebudgetteerd, voor de burgers bij het leger 2 miljoen', geeft de minister nog mee.

Het dossier van de maaltijdcheques wacht nog op een definitieve goedkeuring van minister Petra De Sutter (Groen), die bevoegd is voor ambtenarenzaken.

F-35's

De inhaalbeweging in de verloning van de militairen past in de prioriteit die de minister wil geven aan het personeel. 'Veel militairen geloofden er niet meer in, maar nu merk ik dat er toch weer hoop is. Wij hebben ook nood aan geschikt personeel, want wat ben je met de aankoop van duur materiaal, als je daar de mensen niet voor hebt?'

Er is over heel de legislatuur ook een budget van 1,5 miljard euro om de aanpassing van de militaire infrastructuur te versnellen. De luchtmachtbasissen moeten worden aangepast om de F-35-gevechtsvliegtuigen, die ons land heeft besteld bij Lockheed Martin, optimaal te kunnen inzetten. De minister bevestigt meteen dat gekozen is voor het type F-35 dat nucleair bewapend kan worden.

Minister Dedonder bevestigt dat gekozen is voor het type F-35 dat nucleair bewapend kan worden.

Dedonder benadrukt dat de inspanningen die worden geleverd in het verhogen van de lonen en het aanpassen van de infrastructuur niet ten koste zullen gaan van de operaties. 'Binnenkort maken we bekend aan welke buitenlandse operaties het leger in 2022 zal deelnemen.'

Kazerne van de toekomst

De minister werkt ook verder aan een decentralisatie, zodat militairen dichter bij huis kunnen werken. In de kwartieren van Lombardsijde, Gavere en Doornik zitten nu ook militairen uit eenheden van ergens anders in het land. Bij een decentralisatie moeten bijvoorbeeld para's die in de wijde omstreken van Gavere wonen niet helemaal naar Tielen voor hun job.

Voorts wil de minister kazernes van de toekomst bouwen. Er komt zo'n hypermoderne kazerne in Charleroi en in Oost-Vlaanderen. Aalst had de beste papieren, 'maar N-VA-burgemeester Christophe D'Haese liet weten dat hij niet geïnteresseerd is', aldus Dedonder. Er wordt nu gekeken naar Aalter, waar gewezen minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) burgemeester is, want daar is wel interesse. 'Het is wachten op de beslissing van de Vlaamse coalitiepartners in de regering-De Croo', zegt Dedonder.

We gaan een logistieke hub uitbouwen en vrachtwagens, graafmachines en pompen kopen, zodat het leger hulp kan bieden bij rampen in eigen land, maar ook in het buitenland.
Ludivine Dedonder
Minister van Defensie

Tot slot wil Dedonder dat het leger ook beter uitgerust is om hulp te kunnen bieden aan de natie. Bij de begrotingsbesprekingen kon ze nog een extra budget van 61 miljoen lospeuteren voor investeringen in cyber, energetische renovaties, maar ook voor de uitbouw van een logistieke hub. 'We gaan vrachtwagens, graafmachines en pompen kopen, zodat het leger hulp kan bieden bij rampen in eigen land, maar ook in het buitenland', aldus Dedonder.

NAVO-fonds voor innovatie

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) benadrukt het belang voor de Belgische industrie van het Diana-fonds, het eerste gezamenlijke fonds van de NAVO. Op de NAVO-bijeenkomst van ministers van Defensie eind vorige week is daarvoor het licht op groen gezet.

Het NAVO-fonds heeft 1 miljard euro ter beschikking om innovatieve projecten voor defensie en veiligheid te financieren. Concreet mikt de NAVO op de uitbouw van een netwerk van onderzoeks- en testcentra voor innovatie.

'België wil deel uitmaken van dat netwerk met incubatoren en innovatieve centra. Het heeft daarvoor concepten voorgesteld op het vlak van cybersecurity, artificiële intelligentie (AI) en andere innovatieve technologieën', aldus Dedonder.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud