Demir en Van Der Straeten botsen over lekkende mazouttanks

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). ©James Arthur

Om gezinnen te vergoeden voor de sanering van lekkende mazouttanks vraagt de sector een verhoging van de stookolieprijs. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) ketst het voorstel af, federaal Energieminister Tinne Van Der Straeten (Groen) steunt de regeling.

Het compensatiefonds voor gezinnen en bedrijven met lekkende mazouttanks zou nog dit jaar van start gaan. Al sinds de jaren 2000 is daarover gehannes tussen de politiek en de stookoliesector. Maandag kondigde die laatste aan dat particulieren die kosten moeten maken om een lekkende mazouttank te saneren daar binnenkort een compensatie voor kunnen aanvragen.

Het fonds onmiddellijk doorrekenen naar de consument terwijl er nog meer dan 120 miljoen euro reserves zijn van de sector, is niet bepaald het scenario waar ik aan dacht.
Zuhal Demir
Vlaams minister van Omgeving (N-VA)

Van de naar schatting 600.000 Vlaamse gezinnen en bedrijven met een stookolietank kampen er ongeveer 9.000 met bodemverontreiniging door een lek. De opkuis daarvan kost al snel 60.000 euro, of zelfs 300.000 euro en meer als ook het grondwater verontreinigd is. Daardoor blijven gronden van gezinnen en bedrijven onverkoopbaar zolang het fonds er niet is.

De oliesectorfederaties Informazout, de Belgische Petroleum Federatie en Brafco dienden maandag een erkenningsdossier in voor het bodemsaneringsfonds Promaz, een vzw die ze in 2019 samen oprichtten. Als de verzekering niet of niet volledig tussenkomt, zal het fonds de saneringskosten dekken met een maximale tussenkomst van 200.000 euro.

No pasarán

De financiering van het fonds leidt tot onenigheid. Volgens Johan Mattart, de algemeen directeur van Brafco, moet de prijs van stookolie met een cent per liter of 10 euro per duizend liter omhoog om het fonds te spekken. Voor een gemiddelde bestelling van 2.000 liter per jaar betekent dat 20 euro extra kosten. 'Dat moet het fonds jaarlijks 30 miljoen euro extra opleveren', zegt Mattart. 'Die bijdrage is noodzakelijk om de sanering financieel te bolwerken.'

Maar voor Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), die in mei deurwaarders op de stookoliesector afstuurde om die in gebreke te stellen, is een prijsverhoging een no pasarán. 'Het fonds onmiddellijk doorrekenen naar de consument terwijl er nog meer dan 120 miljoen euro reserves zijn van de sector, is niet bepaald het scenario waar ik aan dacht', laat Demir weten. 'Op basis van het voorliggende dossier is geenszins een akkoord bereikt.'

We hebben het over een van de grootste stille natuurrampen in ons land. Dat de vervuiler voor een stuk meebetaalt, is niet meer dan logisch.
Tinne Van Der Straeten
Federaal minister van Energie (Groen)

Demir verwijst naar het geld dat wordt overgedragen uit het bestaande Bofas-fonds, dat dient voor de bodemsanering van tankstations. 'Als de sector die reserves niet zou hebben, kan wel gesproken worden over een tariefverhoging', zegt Demir. 'Maar ik zie niet in waarom niet eerst de 120 miljoen euro uit het Bofas-fonds zou worden aangesproken.'

Volgens Mattart is die 120 miljoen evenwel niet volledig onmiddellijk beschikbaar en wordt het bedrag tot 2026 in schijven uitbetaald. 'Daarom vragen we die prijsverhoging. Anders komt het fonds er simpelweg niet. Wij kunnen ons niet permitteren beloftes te maken die we financieel niet kunnen nakomen.'

Onderschatting

Ook federaal minister van Energie Tinne Van Der Straeten (Groen) oordeelt dat 120 miljoen euro niet volstaat. 'We hebben het over een van de grootste stille natuurrampen in ons land met saneringskosten tot in de honderdduizenden euro's per lekkende tank. Er is tot vier keer meer nodig dan die 120 miljoen om alle getroffenen te helpen. Mogelijk is 9.000 lekkende tanks ook een grove onderschatting, omdat veel mensen hun lek niet aangeven. Dat de vervuiler voor een stuk meebetaalt, is niet meer dan logisch.'

Dat 120 miljoen op langere termijn mogelijk niet volstaat, is voor Demir voorlopig niet aan de orde. 'We vragen gewoon om eerst de beschikbare reserves aan te spreken, meer niet', klinkt het.

Vier maanden

Van Der Straeten wijst er ook op dat de sector zijn zwaarste eisen heeft laten vallen en de uitfasering van stookolie accepteert. Ze noemt dat 'een cruciale doorbraak die het dossier jarenlang blokkeerde'. Volgens het Vlaams regeerakkoord mogen vanaf 2021 geen stookolieketels meer geïnstalleerd worden bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties. Enkele parlementsleden dienden onlangs ook een voorstel in om vanaf 2022 ook de vervanging van stookolieketels verbieden.

'Dat juichen wij toe', zegt Van Der Straeten. 'Maar dan moeten we wel verzekeren dat er nog voldoende middelen zijn om mensen met vervuilde grond te vergoeden voor hun sanering. Een halve oplossing is immers geen oplossing. Het dossier dat onder de federale regering-Michel op tafel lag, impliceerde ook een prijsstijging van 1 cent per liter. Toen had de N-VA daar geen problemen mee.' Ze wijst er ook op dat de Waalse en Brusselse ministers van leefmilieu akkoord gaan met het voorstel dat op tafel ligt.

De interregionale bodemsaneringscommissie heeft vier maanden om zich over het dossier te buigen. In die commissie zijn de gewestregeringen vertegenwoordigd en zit ook een waarnemer voor Van der Straeten, die evenwel niet de federale regering vertegenwoordigt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud