Deur dicht voor wijziging basisartikel grondwet

©BELGA

De Kamer heeft donderdagnacht een lijst met zowat veertig voor herziening vatbare grondwetsartikelen goedgekeurd. De Senaat én de regering moeten zich nog over die lijst uitspreken. Het blijft vooral de vraag wat de regering doet.

In normale omstandigheden trekt de regering met een lijst grondwetsartikels naar de Kamer en de Senaat en wordt die goedgekeurd. De goedkeuring is een van de laatste beleidsdaden van de legislatuur. Eenmaal de lijst is goedgekeurd, en nadien gepubliceerd in het Staatsblad, is het parlement van rechtswege ontbonden.

Maar de situatie van nu is ongewoon, want de regering-Michel is ontslagnemend en beschikt niet over een meerderheid in het parlement. De Kamer heeft een eigen lijst goedgekeurd met voor herziening vatbare grondwetsartikels, de enige die de daaropvolgende legislatuur kunnen worden aangepast.

7bis

Het intussen fameuze artikel 7bis, waarmee tevergeefs geprobeerd is om een klimaatwet in de grondwet te verankeren, mag de volgende legislatuur gewijzigd worden, als het van de Kamer afhangt. Ook het stemrecht vanaf 16 jaar, een federale kieskring, en referenda op gemeentelijk en regionaal niveau mogen na de verkiezingen worden ingevoerd.

Gecoöpteerde senatoren kunnen worden afgeschaft - de Senaat zelf niet - en er kan worden vastgelegd dat de regering evenveel mannen als vrouwen moet tellen en dat de regering voor buitenlandse militaire missies toelating nodig heeft van het parlement.

Artikel 195, een passe-partout waarmee de grondwet gewijzigd kan worden, staat niet op de lijst. De N-VA had daarover nog een amendement ingediend, maar dat kreeg geen meerderheid achter zich. Ook de preambule die Open VLD wou, sneuvelde. De Vlaamse liberalen wilden de basiswaarden van onze maatschappij duidelijk maken in zo'n inleidende tekst.

CD&V wilde die basiswaarden eventueel invoeren in het eerste artikel van de grondwet. Maar ook dat voorstel haalde het niet. Enkel Open VLD en de N-VA steunden het CD&V-voorstel. Andere partijen vrezen voor communautaire avonturen. Het eerste artikel stelt dat België een federaal land is, met gewesten en gemeenschappen.

Wat doet Michel?

Het is nu de vraag wat de regering doet met de lijst, die ook nog de Senaat moet passeren. De regering is juridisch in staat de regeling te blokkeren, maar op het cdH na vinden de oppositiepartijen én coalitiepartner Open VLD dat de premier de lijst van de Kamer niet mag neersabelen.

Premier Charles Michel heeft al laten weten dat hij de lijst niet noodzakelijk zal overnemen. Zijn partij MR wil een uiterst beperkt lijstje: ze wil de lijst van de toenmalige regering-Di Rupo overnemen en er de artikelen die tot communautaire discussies kunnen leiden uitlaten. Als het van de MR afhangt, worden niet meer dan twaalf artikelen voor herziening vatbaar verklaard.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud