Advertentie

Deur naar rijk der vrijheid zwaait verder open

Vanaf 1 september zullen alleen mondmaskers in de horeca nog herinneren aan het coronatijdperk. ©AFP

Mondmaskers blijven nog even, maar voor de rest verdwijnen de meeste coronaregels volgende maand uit ons sociale leven. Toch wordt het zeker nog een winter rekening houden met het virus.

Behalve in Brussel keert het normale leven op 1 september bijna volledig terug. Het aantal besmettingen in ons land zit dan wel in stijgende lijn, net als in de rest van Europa. Maar door de vergevorderde staat van de vaccinatiecampagne vertaalt zich dat niet in een onrustwekkend aantal hospitalisaties, stelt premier Alexander De Croo (Open VLD).

Daarom hebben de federale en regionale topministers op een Overlegcomité beslist verder te schrappen in de coronaregels. Met uitzondering van Brussel, waar de vaccinatiegraad achterophinkt tegenover de rest van het land. Een overzicht.

Privé

In de privésfeer keert de totale vrijheid terug. Op feesten in besloten kring - huwelijken, communies, familiefeesten - mogen mondkapjes af en hoeft geen anderhalve meter afstand meer.

Georganiseerde bijeenkomsten

Ons uitgaansleven verloopt vanaf 1 september een pak vrijer. Op café en restaurant gaat het verplichte sluitingsuur op de schop. Ook is er geen limiet meer voor het aantal mensen dat samen aan een tafel mag zitten. Bij het rondlopen blijft een mondmasker wel verplicht - voor klanten en personeel. Disco's mogen openen vanaf 1 oktober.

Het verenigingsleven en sportclubs kunnen zonder regels verder. Ook concerten, sportwedstrijden en festivals mogen veel meer. Officiële events - met inkomticket - mogen zonder regels tot 200 mensen binnen toelaten en 400 buiten. In oktober wordt die limiet opgetrokken tot 500 binnen en 750 buiten.

Boven die capaciteit kunnen events zonder coronaregels enkel met vertoon van een coronapas. Anders blijven mondmaskers en anderhalve meter afstand houden verplicht. De coronapas krijgen mensen als ze twee weken volledig gevaccineerd zijn, een negatieve coronatest kunnen voorleggen of bewezen hersteld zijn van Covid-19.

Verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel

De negen ministers van Volksgezondheid gaan onderzoeken wat de beste manier is om de vaccinatie voor zorgpersoneel in onder meer zieken- en rusthuizen verplicht te maken. Daarover is het Overlegcomité het eens geraakt. Vandaag is in de zorg één prik al verplicht: die tegen hepatitis B. De beslissing komt er vooral omdat in Brusselse zorginstellingen personeel zich moeilijker laat prikken. Niet dat de verplichte vaccinatie morgen een feit is. Het zal maanden overleg vragen met de sector en adviesorganen in de gezondheidszorg voor de verplichte vaccinatie ingevoerd is.

In de publieke ruimte

Op plekken waar veel mensen ongecontroleerd samenkomen, verandert niets. Hier blijven de bestaande coronaregels van kracht: mondkapjes en de anderhalve meter afstand houden. Denk aan winkels, markten en kermissen, het openbaar vervoer, betogingen en publieke gebouwen zoals musea en bibliotheken.

Telewerk

De aanbeveling om te telewerken wordt geschrapt uit het Ministerieel Besluit dat de coronaregels vastlegt. Dat geldt alleen voor Vlaanderen en Wallonië. Het Brussels Gewest voert zelf een regeling in waardoor telewerk aangeraden blijft in bedrijven op zijn grondgebied. Veel Vlamingen werken op administraties en in bedrijven met een zetel in de hoofdstad.

Brussel uitzondering

In Brussel blijven de huidige coronaregels - zoals het sluitingsuur in de horeca en de aanbeveling van telewerk - nog minstens een maand aan de orde. Door een te lage vaccinatiegaad en veel inwoners die besmet terugkeren van reis, is de hoofdstad het coronazorgenkind.

'Er zijn in de drie gewesten wijken en gemeenten die door een te lage vaccinatiegraad gaten in onze verdedigingsmuur prikken. Al is het probleem het grootst in Brussel', aldus De Croo. Behalve Brussel gaat het in Wallonië om Charleroi en Luik en in Vlaanderen om Antwerpen, Genk, Gent, Maasmechelen en de regio rond de Brusselse ring.

De Croo: 'In gemeenten waar de vaccinatiegraad van 70 procent van de bevolking niet wordt gehaald, zullen we een tand bijsteken met extra initiatieven.'

In Brussel komen er prikcampagnes via de bedrijven en scholen. Als de vaccinatiecampagne dan nog tekortschiet, wordt een opening gelaten om de coronapas ruimer in te voeren, ook in horeca bijvoorbeeld.

Wanneer vervallen de laatste regels?

Het is nog niet helemaal voorbij. Het mandaat van coronacommissaris Pedro Facon is met een halfjaar verlengd. Hij moet het moment voorbereiden waarop het federale niveau het crisisbeleid kan doorgeven aan de burgemeesters. Op een volgend Overlegcomité wordt ook bekeken of het verplichte gebruik van mondkapjes verder afgebouwd kan worden.

Er is goed en slecht nieuws over hoe het verder zal lopen. Goed is dat de vaccins de meeste besmettingen tegengaan, en de kans op hospitalisatie en overlijden minimaliseren.

Slecht is dat nieuwe studies een tanende bescherming van de vaccins tegen infectie suggereren. Bovendien kunnen volledig geprikte mensen soms net zoveel virus aanmaken als een ongevaccineerd persoon. Dat betekent dat het virus naar alle waarschijnlijkheid ook komende winter blijft rondgaan. Dat vereist een blijvend risicomanagement.

Door de deltavariant en de verschillen in vaccinatiegraad is de Belgische inschatting dat op een aantal regels – mondmaskers, opletten met te veel volk samen in binnenruimtes en een goede ventilatie – blijvend wordt ingezet.

Daarbij wordt gewezen naar Israël. Dat land nam maanden voorsprong door vanaf januari met een rotvaart te vaccineren. Door een stijgend aantal besmettingen en ernstig zieken zijn veel van de afgeschafte coronaregels er weer ingevoerd. De hogere besmettelijkheid van de deltavariant speelt zeker meer, maar de nuance wil ook dat in Israël maar 62 procent van de bevolking volledig geprikt is. In België is dat intussen 68 procent, en verloopt het ritme van de versoepelingen voorzichtiger.

De vraag is wat een derde prikcampagne gaat opleveren in Israël, waar de meeste mensen bijna een halfjaar voor ons geprikt zijn en de kracht van de vaccins bij velen al wat afgenomen is.

Door de deltavariant en de verschillen in vaccinatiegraad is de Belgische inschatting dat op een aantal regels – mondmaskers, opletten met te veel volk samen in binnenruimtes en een goede ventilatie – blijvend wordt ingezet. Misschien nog de hele herfst en winter. Omdat onzeker is tot hoeveel zieken corona vanaf de herfst zal leiden, durven de beleidsmakers niet alles zomaar overboord te gooien.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud