'Di Rupo verdedigt regeringsstandpunt op EU-top'

Paul Magnette (PS) vindt niet dat de kritiek van Open VLD terecht is. (Foto: Belga)

'De premier verdedigt tijdens de EU-top het standpunt van de regering.' Dat zegt Thomas Mels, de woordvoerder van Di Rupo, in een reactie op de berichten dat hij helemaal in de lijn van de kritiek van Paul Magnette de lijn van de PS volgt.

'Ik ben boos,' zo begon Di Rupo zijn kritiek op de Belgische aanbevelingen tijdens de Europese Raad. Di Rupo herhaalde daarna grotendeels de Belgische kritiek van de voorbije maand. Twee aanbevelingen liggen zwaar op de maag: de verhoging van de pensioenleeftijd en de koppeling van de lonen aan de index. De regering wil meer vrijheid om die aanbevelingen zelf in te vullen. De Commissie is te 'prescriptief', zo zei de premier.

België was er niet in geslaagd die aanbevelingen nog aan te passen in de aanloop naar de top. Daarom wilde Di Rupo zelf de puntjes nogmaals op de 'i' zetten. De toon en manier waarop hij dat deed, deden in de zal menige wenkbrauwen fronsen.

De Belgische premier kreeg het daarbij aan de stok met EU-Commissievoorzitter José Manuel Barroso. Temeer omdat Di Rupo naar verluidt ook uithaalde naar de twopack, twee wetgevende voorstellen die Brussel nog meer zeggingskracht geven over de begroting. Zo zal de ontwerpbegroting voor het volgende jaar voortaan begin oktober naar Europa moeten,  nog voor het parlement daarover debatteerde.

De woordvoerder van Di Rupo ontkent evenwel 'met klem' dat de premier op de Europese top het nut van het 'twopack' in twijfel getrokken heeft, de twee verordeningen die het Europees begrotingstoezicht verder zullen verstrengen.   

Volgens een aantal waarnemers op de EU-top sloten de woorden van Di Rupo erg nauw aan bij de uitlatingen van Paul Magnette (PS) eerder donderdag. Maar ook dat wordt ontkend door zijn woordvoerder. 'Hij verdedigt gewoon het regeringsstandpunt.'  Magnette verklaarde dat het toekomstplan van Herman Van Rompuy voor de euro ‘veel te onevenwichtig en te rechts, het zou door de ECB zelf kunnen geschreven zijn’.

De coalitiepartners van de PS waren niet opgezet met de commentaren van Magnette, zo bleek tijdens een debat in de kamer. 'Voor een keer ligt er een plan voor met volwaardige voorstellen, hier is geen mogelijkheid tot willekeur', zei Open VLD-fractievoorzitter Patrick Dewael.

'Het is bovendien opgesteld door een Belg. Ik zou nog willen zien of er ook kritiek zou zijn in Duitsland als zo'n plan was opgesteld in Berlijn. Er was hierover een consensus in de regering. Een lid van de regering is loyaal aan dat consensus. Of hij houdt zijn mond, of hij stapt op', klonk het hard.

Dramaturgie

Magnette zelf nam de kritiek niet al te serieus. ‘De sfeer in de regering is uitstekend en Patrick Dewael is geen lid van die regering, dus ik beschouw dit gewoon als politieke dramaturgie. Het is het standpunt van de regering om niet te raken aan de index, de Open VLD stapt ook niet op als zij daar iets anders over zegt. Iedereen heeft recht op een eigen mening, maar het kan niet zijn dat liberale ministers mogen spreken en dat anderen moeten zwijgen’, verweerde de PS’er zich.

Dat was koren op de molen van de oppositie, die zich afvroeg welk standpunt Di Rupo zou gaan verkondigen op de top. 'Europa is verdeeld, maar deze regering is even verdeeld', verklaarde Jean-Marie Dedecker (LDD). 'Het huis staat in brand maar intussen discussiëren ze over het bluswater'.

‘Wie is hier nu eigenlijk de woordvoerder van ons land?’, vroeg Stefaan Van Hecke (Groen) zich af, nadat eerder al Eurocommissaris Karel De Gucht en Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt minister Magnette veroordeelden voor zijn kritiek.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud