Di Rupo verplicht interne audit bij overheid

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (foto: Belga) ©BELGA

De regering-Di Rupo verplicht interne audits bij de federale overheidsdiensten. Het ontslag van Michel De Samblanx heeft die beslissing in een stroomversnelling gebracht. Hoe die audits precies worden georganiseerd, is nog onzeker.

De federale regering heeft op 23 december een beslissing genomen over de interne audit van de federale overheidsdiensten. Dat heeft staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) gezegd nadat De Tijd gisteren bekend had gemaakt dat Michel De Samblanx, de voorzitter van het auditcomité van de federale overheid, ontgoocheld was opgestapt. De Samblanx tikte in zijn afscheidsbrief zowel de topambtenaren als de regering op de vinger.

De beslissing van de regering-Di Rupo voert het federaal regeerakkoord uit. Daarin staat dat de ‘interne controles en audits worden versterkt of ingevoerd waar ze nog niet bestaan’. Voor alle duidelijkheid: een interne controle is niet hetzelfde als een interne audit. Een interne audit onderzoekt de processen in een bedrijfs- of overheidsomgeving.

De voorzitters van de federale overheidsdiensten (FOD) waren het oneens over de manier waarop zo’n interne audit moet gebeuren. Een interne audit kan zowel intern als extern uitgevoerd worden.

Een deel van de topambtenaren organiseerde dat liever intern, terwijl een ander deel een beroep wou doen op een extern auditbureau. Zo riep Hans D’Hondt, de voorzitter van de FOD Financiën, in december 2012 in de Kamer al op tot een interne audit door externen. Wanneer een interne auditor aan de voorzitter rapporteert en serieuze bedenkingen heeft, treedt volgens D’Hondt een belangenvermenging op.

‘Ofwel heeft men nooit enig verweer of wederwoord en wordt wie genoemd wordt vogelvrij, ofwel heeft de federale overheidsdienst wel verweer en grijpt men onvermijdelijk in op de onafhankelijkheid van de overheidsdienst. Bovendien zijn de auditeurs afhankelijk van het departement voor het verloop van hun loopbaan.’

Stroomversnelling

De afgelopen maanden timmerde de federale overheid aan een politiek akkoord over de interne audits, zegt staatssecretaris Bogaert. Het ontslag van De Samblanx heeft het proces in een stroomversnelling gebracht. ‘Het spijt me dat Michel De Samblanx ontslag heeft genomen, maar ik begrijp de strijd’, zegt Bogaert. ‘Hij heeft de jongste jaren eenzaam aan de kar van het auditcomité getrokken.’

De ministerraad heeft beslist dat hij de interne audits overkoepelend zal organiseren. Er komt een cluster ‘ambtenarij’ bij de federale overheidsdiensten Personeel & Organisatie, Informatie- en Communicatietechnologie en de Kanselarij. Een andere cluster organiseert de interne audits voor de overheidsdiensten rond sociale zekerheid: Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Volksgezondheid en Sociale Zekerheid.

Het auditcomité waar De Samblanx ontslag nam, zal instaan voor de coaching en de begeleiding van die interne audits. ‘Geen enkel departement zal in de toekomst op zijn eentje een interne audit doorvoeren’, zegt Bogaert. ‘We voeren daarmee het regeerakkoord uit. Tegelijkertijd willen we ook de overheid afslanken en vermijden dat het auditcomité uitgroeit tot een nieuwe, grote structuur.’

Maar bij de voorzitters van de federale overheidsdiensten blijft veel onduidelijkheid. ‘Het ontslag heeft wat teweeggebracht. De vraag is nu hoe dit concreet zal worden ingevuld’, klinkt het bij een voorzitter. ‘De wake-upcall van De Samblanx was nodig’, zegt een andere voorzitter. ‘Maar de vraag blijft aan wie de auditeurs zullen rapporteren. Het zal tijd vragen om dit systeem op te zetten.’

Hendrik Bogaert wil de komende maanden voort debatteren over het spanningsveld tussen meer controle en de onafhankelijkheid van overheidsmanagers. ‘Dat is een wankel evenwicht’, zegt de staatssecretaris.

‘De topambtenaren vragen om hen als volwaardige managers te behandelen. We hebben vandaag al voorafgaande controles door de Inspectie van Financiën en controles door het Rekenhof. De interne controle en interne audit komen daar nog bovenop. Ik ben voorstander van een slankere overheid. Het lijkt me zinvol de globale controleaanpak kritisch tegen het licht te houden.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud