Dienstencheques minder populair

©Photo News

Tijdens de eerste vier maanden van 2014 werden in ons land voor het eerst minder dienstencheques gebruikt dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Tussen januari en april dienden alle dienstencheque-bedrijven samen bijna 41 miljoen cheques in. Dat is 0,7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de instelling waarde dienstenchequebedrijven de cheques moeten inleveren.

De daling lijkt klein, maar het gaat om een echte trendbreuk. In 2013 nam het aantal ingediende cheques nog met 8,9 procent toe, in 2012 met 11,3 procent. De jaren daarvoor was de toename nog groter. De daling wijst erop dat de markt stilaan aan haar top zit.

‘Volgens ons is de daling vooral te wijten aan de prijsstijgingen die de voorbije jaren werden doorgevoerd’, zegt Paul Verschueren van Federgon, de sectororganisatie van de dienstenchequebedrijven. ‘De voorbije twee jaar steeg de prijs van een cheque van 7,5 naar 9 euro. Voor veel mensen begint dat te duur te worden. Ze haken af.’

Al speelt volgens Verschueren de crisis ook een rol. ‘Mensen die om welke reden dan ook de crisis voelen, denken twee keer na vooraleer ze dienstencheques aankopen.’

De dienstenchequesector groeide tot voor kort als kool. Intussen zijn meer dan 150.000 huishoudhulpen via het systeem aan de slag. In 2013 telden de dienstenchequebedrijven ruim 946.000 gezinnen als klant. De brutokostprijs voor de overheid wordt op een kleine 2 miljard euro per jaar geraamd. De overheid komt immers tussen bij de kostprijs van de cheque. Bovendien is de cheque fiscaal aftrekbaar. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud