‘Dit land is pak ondernemingsvriendelijker geworden'

©BELGA

Karel Van Eetvelt, de topman van de kmo-organisatie Unizo, werpt bij het begin van het politieke jaar bloemetjes naar de regering-Michel. ‘Maar ze moet er wel voor zorgen dat vooral onze bedrijven winnen bij de taxshift.’

‘Onze ondernemers zien de toekomst optimistischer tegemoet dan een jaar geleden.’ Van pessimisme is er geen sprake meer bij Karel Van Eetvelt, die donderdag met ‘zijn Unizo’ het nieuwe politieke jaar verwelkomde met een speciaal event.

‘Het herwonnen vertrouwen is deels een gevolg van de verbeterde economische vooruitzichten, maar ook van de politiek van de regering-Michel. In de concrete maatregelen wijkt haar beleid niet veel af van wat de regering-Di Rupo heeft gedaan, maar het grote verschil is dat het wantrouwen tegenover de ondernemers verdwenen is.’

Ook de vakbonden moeten aanvaarden dat de samenleving veranderd is.
Karel Van Eetvelt
topman Unizo

Van Eetvelt mocht premier Charles Michel (MR) verwelkomen als gastspreker op het startevent, dat het etiket ‘Ondernemers durven’ kreeg opgeplakt. ‘Ondernemers durven opnieuw te investeren en aan te werven’, zegt de Unizo-topman. ‘Uit een studie blijkt dat 10 procent van de kmo’s met minder dan 50 werknemers in dienst de komende maanden mensen wil aanwerven. Als iedereen minstens één werknemer een contract geeft, betekent dat 8.000 nieuwe jobs.’

Volgens Van Eetvelt kan dat aantal nog hoger uitvallen als de federale regering de taxshift op een verstandige manier uitvoert. De regering heeft beslist dat de sociale- zekerheidsbijdragen die werkgevers op het brutoloon betalen op termijn zullen dalen van 33 naar 25 procent. Voor de lage en middenlonen, waarop werknemers nu al vaak minder dan het tarief van 25 procent betalen, komt er een bijkomende inspanning.

1 De taxshift moet eerst de lasten op de laagste en de middenlonen verlagen.

2 Niet alleen de werknemers maar ook de zelfstandigen moeten hun koopkracht zien toenemen.

3 Werkbaar werk niet enkel voor de werknemers maar ook voor de werkgevers: minder bureaucratie en minder regels.

4 Flexibelere arbeidsmarkt om in te kunnen spelen op trends als online shoppen.

5 Verlaagd tarief vennootschapsbelasting van 20 procent voor kmo’s die afzien van andere aftrekposten.

De vicepremiers bekijken momenteel hoe en op welke termijn ze die lastenverlaging gaan doorvoeren. ‘Als de regering snel duurzame banen wil creëren, moet ze de juiste prioriteit leggen’, stelt Van Eetvelt. ‘Daarom moet ze in eerste instantie de lasten op de laagste en de middenlonen verlagen, want studies wijzen uit dat zo’n maatregel de meeste jobs oplevert. In een later stadium kunnen de sociale zekerheidsbijdragen op de hogere lonen dalen naar 25 procent, wat een goed verkoopargument is om buitenlandse bedrijven aan te trekken.’

Van Eetvelt legt er nog een eis bovenop. ‘De taxshift wordt ook gebruikt om de koopkracht van de actieve bevolking te versterken’, zegt hij. ‘Maar bij de lastenverschuiving die in het regeerakkoord was opgenomen, kregen de zelfstandigen niets. De regering moet er deze keer voor zorgen dat de beloofde 100 euro per maand niet enkel ten goede komt aan de werknemers, maar ook aan de zelfstandigen. Dat zou niet meer dan fair zijn.’

Ook voor de vakbonden heeft Van Eetvelt nog een boodschap. ‘Ook zij moeten durven. Ze moeten durven te aanvaarden dat de samenleving is veranderd. Wie in onze hypercompetitieve economie vasthoudt aan het verleden is gedoemd te verdwijnen. Zo maken wij onze leden in de detailhandel duidelijk dat ze het niet zullen redden zonder een webshop. Ook de vakbonden moeten vaker durven te veranderen.’ Wat hij dan concreet verwacht? ‘Dat ze meewerken aan de modernisering van ons compleet verstarde arbeidsrecht.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud