interview

Ecolo-topman Nollet: 'Tijd voor plan B, met de B van België'

'Men draait in rondjes om een coalitie met PS en N-VA te vormen. Ik heb er zo stilletjesaan genoeg van', zegt Jean-Marc Nollet, covoorzitter van Ecolo. ©Jonas Lampens

'Nog meer pogingen doen om een coalitie te vormen met PS èn N-VA, is verloren moeite', zegt Jean-Marc Nollet, de covoorzitter van Ecolo.

De Franstalige groenen - die zich federaal vastgeklikt hebben aan hun Vlaamse collega's - hebben zich tijdens de verwoede pogingen om federale coalitiegesprekken op te starten, nog weinig laten horen. Hun rol is nochtans niet zonder belang. Ze duiken bijvoorbeeld op in de fameuze Vivaldi-coalitie (een paars-groene regering van socialisten, liberalen en groenen aangevuld met de christendemocraten) en in de piste die CD&V-voorzitter Joachim Coens lanceerde: een afspiegelingsregering, bestaande uit de partijen van de Vlaamse en Waalse regering: N-VA, CD&V en Open VLD aan Vlaamse kant en PS, MR en Ecolo aan Franstalige zijde.

Maar vandaag is koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) aan zet. Die kreeg van zijn partij één taak: een paars-gele coalitie rond de PS en de N-VA aftoetsen en dus geen Vivaldi-coalitie. Nollet denkt er het zijne van. 'Men draait in rondjes om een coalitie met PS en N-VA te vormen. Ik heb er zo stilletjesaan genoeg van. Dat werkt niet. Het is tijd om aan een plan B te werken. Met de B van België. Het België waar we van houden, dat straks 200 jaar bestaat, dat binnenkort weer de Europese Unie mag voorzitten...'

Vergissen de Vlamingen zich dan die denken dat een coalitie met PS en N-VA toch nog altijd mogelijk is? Dat er ook rond het institutionele raakvlakken mogelijk zijn? 

Nollet: 'In het rondjesdraaien verliest men het evenwicht. De PS legt een regionalisering van justitie, Binnenlandse Zaken en politie op tafel, hoor ik. Mijn boodschap aan de PS en Magnette: 'Pas maar op. Doe dat niet. Dat gaat de zaken nog ingewikkelder maken. Waag je niet in die spiraal.' Vandaag is het veiligheid, morgen de sociale zekerheid. Vandaag is het justitie, morgen de fiscale rechtvaardigheid...'

We horen de PS toch niet veel over die regionaliseringswens...

Nollet: 'De partij heeft die op tafel gelegd om te vermijden dat ze op het sociale te veel zou moeten toegeven.' 

Uw plan B, wat houdt dat eigenlijk in?

Nollet: 'Het wordt tijd om iedereen te verzamelen die een toekomst wil voor ons land, met een positieve, open en ambitieuze visie. Dat is de enige weg. Kijk naar wat er in het federaal parlement gebeurt. Nadat de N-VA uit de regering gestapt is, is er in tal van dossiers een meerderheid gevonden. Denk aan het VN-migratiepact, aan de resolutie om de CO2-uitstoot te verminderen... Dat was allemaal onmogelijk met de N-VA.'

'Sinds de verkiezingen zijn de groenen na de N-VA de grootste fractie in het parlement en hebben we met andere partijen ook meermaals de krachten gebundeld. Denk aan de steun voor een spreidingsplan voor migranten die op zee gered worden, aan de aanpassing van de vertrekpremie voor parlementsleden, ... En we verwachten nog stemmingen over abortus, de kansspelwetgeving, vaderschapsverlof,...'

Steeds zonder de N-VA?

Nollet: 'Ja! Het plan B werkt dus al, dossier per dossier. Dat kan dus werken met een stabiele meerderheid.'

De CD&V eist een meerderheid in Vlaanderen. Dat gaat niet zonder de N-VA. 

Nollet: 'Op Europees niveau hebben de politieke families - de centrumrechtse EVP, de sociaaldemocratische S&D en het liberale Renew Europe - zich geschaard achter de plannen voor een Green Deal, met de groenen. Net als in België, heeft de N-VA zich niet ingeschreven in deze groene logica.'

Uw plan B is eigenlijk een uitgebreide regenboogcoalitie, of Vivaldi. 

Nollet: 'Inderdaad. We hebben al zoveel tijd verloren. We moeten ons focussen op vier assen. Eén: de Europese Green Deal vertalen naar België, met ambitieuze investeringen, ook in mobiliteit en energie. Twee: iets doen aan de lage pensioenen, lonen, sociale uitkeringen, de gezondheidszorg en het garanderen van de sociale zekerheid. Drie: de ommezwaai naar een circulaire economie, met steunmaatregelen voor de bedrijven. Vier: een versterking van de democratie om het populisme te bestrijden. Maar ik sta ook open voor andere pistes.'

En dit allemaal in een precair budgettair kader?

Nollet: 'De situatie is inderdaad moeilijk. Maar de maatregelen die ik voorstel kosten niets. De kost van nietsdoen inzake klimaat is vier keer groter dan de kost van actie ondernemen. Je zou kunnen overwegen die investeringen buiten het begrotingscarcan te houden.'

Heeft Koen Geens u eigenlijk al uitgenodigd voor een gesprek?

Nollet: 'Ja, en we hebben twee uur gepraat. We hebben voorgesteld om te vertrekken van de inhoud, van de vier assen die ik net toelichtte.'

Geens premier?

Nollet: 'Dat is voor ons van secundair belang.'

Snapt u de ergernis aan Vlaamse zijde over uw weigering om met N-VA rond de tafel te zitten?

De N-VA wil federaal regeren, maar het eerste artikel uit haar statuten gaat over het einde van België. Daar zit de contradictie, niet bij de anderen.
Jean-Marc Nollet
Covoorzitter Ecolo

Nollet: 'Ik ben wel de enige Franstalige voorzitter die - op vraag van De Tijd en L'Echo - publiek in debat ging met de voorzitter van de N-VA hé. En wat was de conclusie van De Wever? (toont het artikel over het debat met de quote van De Wever: 'Regeren met Ecolo? In geen duizend jaar.'). Nogmaals: laat ons geen tijd verliezen. Mag ik er wel op wijzen dat we op de uitnodiging van Geert Bourgeois zijn ingegaan toen hij pre-informateur was. En als Bart De Wever morgen informateur is en ons uitnodigt voor een babbel - niet voor onderhandelingen - zullen we ook gaan.'

U heeft het over een 'plan België', maar u sluit de grootste Vlaamse partij uit. Is dat niet contradictorisch?

Nollet: 'Die partij wil federaal regeren, maar het eerste artikel uit haar statuten gaat over het einde van België. Daar zit de contradictie, niet bij de anderen. Koen Geens en Gwendolyn Rutten willen wèl een toekomst voor ons land.'

Joachim Coens, de voorzitter van CD&V, wil een afspiegelingsregering, mèt de N-VA dus.

Nollet: 'Ik speel volleybal. Ik denk dat we de tie break moeten afwachten. Of de 'money time' voor wie basket speelt. Ik heb goed geluisterd naar Coens. Hij zei dat verkiezingen een optie zijn als alle andere formules getest zijn. Ik heb het eens geteld. Sinds de verkiezingen hebben we 218 dagen een coalitie met PS/N-VA onderzocht en 34 dagen een andere. Persoonlijk denk ik dat we het binnen de zes weken over een andere boeg kunnen gooien.'

Staat Ecolo open voor een institutionele denkoefening?

Nollet: 'We doen de deur zeker niet dicht. Maar we moeten ons daar niet zomaar op storten. Dat is een oefening die we tegen 2024 moeten doen. Maar het 'plan België' kan zeker een hoofdstuk bevatten over de voorbereiding van een staatshervorming die de zaken efficiënter maakt.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud