Een op de zes aanvragen voor overbruggingsrecht geweigerd

Minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme (MR), benadrukt dat het niet volstaat om zomaar een formuliertje in te vullen om te genieten van de coronasteun. ©Photo News

Om misbruiken met coronasteun tegen te gaan zijn al meer dan 80.000 aanvragen van zelfstandigen voor een overbruggingsrecht geweigerd. Dat is een op de zes. Er zijn ook al honderden onderzoeken geopend naar misbruiken. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij federaal minister Denis Ducarme.

Deze week raakte bekend dat de federale overheid al voor bijna 10 miljard euro aan steunmaatregelen heeft genomen sinds het begin van de coronacrisis. Naast de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, die tot en met augustus bijna 3,2 miljard euro zouden kosten, is het overbruggingskrediet voor zelfstandigen de grootste slokop, met zo’n 2,3 miljard euro. Maar de afgelopen weken verschenen berichten over zelfstandigen en ondernemers die misbruik zouden maken van het overbruggingsrecht, gaande van zelfstandigen die de steun niet echt nodig hebben tot regelrechte fraudeconstructies.

Er gebeuren wel degelijk controles om misbruiken tegen te gaan en om de gevallen eruit te halen die niet aan de voorwaarden voldoen.
Denis Ducarme
Minister van Zelfstandigen

Het overbruggingsrecht is een maandelijkse premie voor zelfstandigen die door de coronacrisis hun zaak verplicht hebben moeten sluiten of hun activiteiten minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen moesten onderbreken. Het gaat om 1.614 euro voor zelfstandigen met een gezinslast en 1.291 euro voor de anderen. De maatregel is op 19 maart in het parlement goedgekeurd, maar is retroactief geldig sinds 1 maart. In totaal zijn er voor maart 371.429 dossiers uitbetaald, voor april 384.192 en voor mei tot 3 juni 351.497.

Fraude

Wordt veel misbruik gemaakt van de maatregel? Uit de cijfers die we opvroegen bij minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) blijkt dat de socialeverzekeringsfondsen die de steun uitbetalen al 80.506 aanvragen voor het overbruggingsrecht hebben geweigerd. Dat komt volgens Ducarme neer op een weigeringspercentage van 16 procent. Met andere woorden: een op de zes aanvragen blijkt onterecht te zijn.

Er wordt ook naar fraude gespeurd. Naast de weigeringen heeft het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) al zeker 303 dossiers onderworpen aan een dieper onderzoek. Daarbovenop heeft de directie Eerlijke Concurrentie van de RSVZ, die een cel coronafraude heeft opgericht, dankzij het kruisen van gegevens nog eens 584 gevallen ontdekt waarbij mogelijk sprake is van een aansluiting als zelfstandige enkel en alleen om te profiteren van de coronasteun. Dat aantal van 584 gevallen stijgt nog constant, laat het kabinet weten.

Uit anonieme getuigenissen van zelfstandigen in de pers leek het alsof de socialeverzekeringsfondsen de aanvragen amper controleerden. Begin april legde Ducarme in de Kamer nog vooral de klemtoon op de flexibiliteit van de procedure die ‘zo soepel mogelijk’ was gemaakt, met een vereenvoudigd formulier.

Formuliertje

‘Maar het weigeringspercentage van 16 procent bewijst dat het niet volstaat alleen een formuliertje in te vullen om te genieten van het overbruggingsrecht’, benadrukt de minister. ‘De socialeverzekeringsfondsen doen wel degelijk controles om misbruiken tegen te gaan en om de gevallen eruit te halen die niet aan de voorwaarden voldoen.’

Ducarme wijst er ook op dat de directie Eerlijke Concurrentie administratieve boetes kan opleggen. ‘Voor de zware en manifeste fraudegevallen, zoals de aanvragen waarbij valse verklaringen zijn afgelegd, valse gegevens zijn overgemaakt of aanvragen zijn ingediend op basis van valse statuten of fictieve aansluitingen, zal gerechtelijk worden vervolgd.’

Vorige week maakte de Vlaamse regering al cijfers bekend over mogelijk misbruik van de coronasteun. Zo werden al 24.000 aanvragen geweigerd van ondernemers die ten onrechte een hinderpremie hadden aangevraagd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud