Één op de drie in de privé ontvangt maaltijdcheques

©RV DOC

Ondanks de kritiek op het systeem betalen stelselmatig meer bedrijven een deel salaris in aankoopbonnen uit. Ruim een op de drie werknemers krijgt maaltijd- of ecocheques.

Terwijl in 2014 28,2 procent van de werknemers in de privésector maaltijdcheques kregen, is hun aandeel dit jaar opgelopen tot 34,1 procent. Dat blijkt uit cijfers van de hr-dienstverlener Acerta, die gegevens van meer dan 40.000 werkgevers analyseerde. Vandaag geeft 28 procent van de bedrijven hun personeel maaltijdcheques. Vier jaar geleden was dat nog minder dan een kwart van de bedrijven.

Sinds 1 januari 2016 zijn de papieren maaltijdcheques afgeschaft en volledig vervangen door de elektronische betaalkaart. Het is mee de reden voor de toenemende populariteit van het systeem, zegt Sarah Peeters, specialist verloning bij Acerta. ‘Met de afschaffing van de papieren vouchers is de drempel voor bedrijven lager geworden om personeel te betalen in maaltijdcheques. Personeelsdiensten hoeven niet langer iedere maand per werknemer het juiste aantal maaltijdcheques in een enveloppe te steken. Daardoor zijn de administratiekosten stevig gedaald.’

Dat almaar meer bedrijven betalen in maaltijdcheques is het gevolg van de hoge fiscale druk op de lonen.
Sarah Peeters
verloningsspecialist acerta

‘Dat almaar meer bedrijven opteren voor maaltijdcheques is het gevolg van de hoge fiscale druk op de lonen in ons land’, zegt Peeters. ‘Zowel voor de werknemer als voor de werkgever is het een interessante manier om netto een hoger salaris uit te keren. Per gewerkte dag kan dat gaan om 8 euro, waarmee je op jaarbasis toch aan 1.760 euro komt. Omdat maaltijdcheques vrijgesteld zijn van sociale bijdragen zijn ze interessanter dan een premie of een gewone loonsverhoging, waarvan netto veel minder overblijft.’

Felle lobby

Maar het systeem is niet onbesproken. De Vlaamse meerderheidspartijen Open VLD, CD&V en de N-VA hadden aanvankelijk plannen om zowel de maaltijd- als de ecocheques af te schaffen en te vervangen door een nettovergoeding die werknemers wel vrij kunnen besteden. Maaltijdcheques kunnen enkel worden uitgegeven aan voedingsproducten, terwijl met ecocheques enkel milieuvriendelijke producten kunnen worden aangekocht zoals tuinmateriaal of een energiezuinige stofzuiger.

Omdat de MR dwarslag, werd de ambitie afgezwakt tot het opdoeken van aanvankelijk enkel de ecocheques. Maar ook dat plan werd afgeblazen na fel gelobby van de uitgiftebedrijven die met het verdelen en beheren van eco- en maaltijdcheques hun geld verdienen. De Raad van State had bedenkingen bij de nettovergoeding die in de plaats zou komen en het wetsvoorstel voor de afschaffing stierf een stille dood.

Ook bij kmo's

Acerta verwacht dan ook dat de trend zal doorzetten en dat steeds meer bedrijven een deel salaris in cheques gaan betalen. ‘Ook bij de kleinere kmo’s vinden maaltijdcheques ingang’, zegt Peeters. ‘Zonder al te veel kosten kan een werkgever een aanzienlijk extra nettosalaris aanbieden. Zeker met de krapte op de arbeidsmarkt moeten ondernemingen knokken om geschikt personeel te vinden en aan boord te houden. In dat opzicht is een interessanter loonpakket een heel belangrijk argument om mensen binnen te halen.’

Volgens de laatst beschikbare cijfers kregen in 2016 1,6 miljoen mensen ecocheques voor in totaal 232 miljoen euro. Het bedrag van de maaltijdcheques liep op tot 2,2 miljard euro, gespreid over 1,7 miljoen werknemers. De gegevens van Acerta tonen dat die aantallen sindsdien alleen maar toegenomen zijn.

Behalve dat maaltijd- en ecocheques extra beheerskosten opleveren ten opzichte van gewoon loon is een veel gehoorde kritiek ook dat een deel van de cheques verloren gaat omdat ze niet op tijd worden benut. In 2016 ging voor 7,8 miljoen euro aan maaltijdcheques verloren omdat de vervaldatum was overschreden. Van de ecocheques, waar deels nog met papieren vouchers wordt gewerkt, ging iets meer dan 5 miljoen euro verloren. Al die verloren cheques zijn zuivere winst voor de dienstencheque-bedrijven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud