Eén op vijf 65+'ers leeft in armoede

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block op bezoek in een opvangcentrum van het Rode Kruis. (foto photonews) ©Photo News

20,2 procent van de ouderen leeft onder de armoedegrens, net als bijna vier op de tien eenoudergezinnen. In tien jaar steeg het aantal bijslagtrekkende gezinnen met ruim 30 procent. De cijfers in het Jaarboek Armoede in België bevestigen dat de crisis de armoede versterkt, met name bij kwetsbare groepen.

15,3 procent van de Belgische bevolking leeft onder de armoedegrens, 9,8 procent in het Vlaams Gewest en 19,2 procent in het Waals Gewest. 20,8 procent van de inwoners van ons land leeft in een huishouden dat het moeilijk heeft om rond te komen, en ongeveer evenveel leven in een woning met een lekkend dak, schimmels, vochtige muren en plafonds of een rottend dak.

De armoedegrens ligt op 1.000 euro per maand voor een alleenstaande en 2.101 euro voor een huishouden van twee volwassenen en twee kinderen. Dat is 60 procent van het mediane inkomen.

Behalve ouderen en eenoudergezinnen vormen ook werklozen en laaggeschoolden kwetsbare groepen. Het armoederisico voor laaggeschoolden is 25,4 procent; 37,8 procent van de werklozen leeft onder de armoedegrens.

Hoewel de stelling dat werk behoedt voor armoede, wel wat nuancering behoeft, blijft er zeker een band tussen werkloosheid en armoede. Echter, ook 4,2 procent van de werkenden kennen een armoederisico, waarbij dit meest uitgesproken is bij jongeren en eenoudergezinnen.

Nog opvallende cijfers zijn dat steeds meer studenten een beroep doen op een leefloon: in 2002 waren dat er 3.655, of 6 procent van de leefloners, in 2011 was dat opgelopen tot 17.531 studenten, of 11 procent van de leefloners. 

Tijdloos fenomeen

De auteurs van het Jaarboek wijzen erop dat de eerste onderbouwde schatting van veertig jaar geleden al inschatte dat 13,5 procent van de inwoners van ons land in armoede leefde, en dat alle latere studies tot gelijkaardige cijfers komen. Toch geven de auteurs aan dat de kwetsbaarheid van de meest getroffen groepen toeneemt door de crisis, en ze vrezen dan ook dat de cijfers nog gaan verslechteren.

De sociale afkomst blijkt nog altijd zwaar te wegen. 'Kinderen uit begoede middens hebben vrijwel gen kans om in armoede te verzeilen, tewijl kinderen uit de minder begoede gezinnen een dagelijkse strijd hiertegen moeten leveren', schrijven de auteurs. 'Hiermee ontkennen we niet dat mensen in armoede hun toestend kunnen verbeteren, maar ontsnappen uit armoede beperkt zich tot enkele individuen en gaat dit nooit over de sociale stijging  van de hele groep van mensen in armoede.

ICT-armoede

Er verschijnen nieuwe vormen van armoede, merken de auteurs ook op. De digitale kloof vormt volgens hen de hedendaagse variant van het analfabetisme. 'Ondanks dat internet in hoge mate is doorgedrongen in de Belgische samenleving, blijven significante ongenlijkheden bestaan inzake toegang tot en gebruik van internet.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud