Eenheidsstatuut legt kloof tussen sectoren bloot

Arbeidsintensieve sectoren zoals de textielindustrie zijn het kind van de rekening, vindt de werkgeversorganisatie Fedustria.

De arbeidsintensieve sectoren vinden de compensaties voor het eenheidsstatuut onvoldoende. ‘Wij zijn het kind van de rekening’, vindt Fa Quix, de topman van sectororganisatie Fedustria. 'Vergeet het dat er solidariteit is tussen de werkgevers.'

‘We moesten al de hogere opzegtermijnen slikken en nu blijken de compensaties voor die extra kosten nog eens verre van toereikend te zijn.’ Fa Quix, de topman van de hout- en textielfederatie Fedustria, huivert van het wetsontwerp over het eenheidsstatuut dat de ministerraad afgelopen vrijdag goedkeurde. Daardoor gaan de opzegtermijnen voor arbeiders vanaf 1 januari 2014 omhoog, terwijl hogere bedienden moeten inleveren. ‘De arbeidsintensieve sectoren komen er bekaaid van af’, meent Quix. Bij de bedrijven die Fedustria vertegenwoordigt, werken tot 80 procent arbeiders.

Een van de compensaties is de lineaire lastenverlaging van 80 miljoen euro voor alle bedrijven. Dat moet het afschaffen van de carenzdag, de eerste ziektedag die veel arbeiders niet uitbetaald krijgen, beter verteerbaar maken. ‘Ik had een ruimere compensatie verwacht voor de bedrijven die de carenzdag tot voor kort niet uitbetaalden’, reageert Quix. ‘Want nu profiteren bedrijven die hem vroeger al uitbetaalden evenveel.’

Compensatie carenzdag

De betaling van de eerste ziektedag kost de bedrijven 56 miljoen euro, schat de regering. Om dat te compenseren wilde de ploeg van premier Elio Di Rupo (PS) in eerste instantie de sociale bijdragen op de ziektedag laten vallen voor de bedrijven die hem voortaan wel moeten uitbetalen. De vrees was dat daardoor een nieuwe discriminatie ontstaat, waarop de regering ervoor koos om de uitzondering voor alle bedrijven van toepassing te verklaren. De werkgevers waren evenwel bang voor een administratieve rompslomp, waarop werd afgesproken een lineaire lastenverlaging van 80 miljoen euro door te voeren.

In regeringskringen is te horen dat de werkgevers een ruimere compensatie krijgen dan eerst werd afgesproken. De werkgevers ontkennen dat. ‘Dit is peanuts in vergelijking met de extra kosten die de werkgevers moeten betalen. Er was nochtans beloofd dat de bedrijven het eenheidsstatuut niet zouden voelen.’

Ze wijzen er bovendien op dat het effect van de maatregel ‘extreem klein’ is. ‘Als we de 80 miljoen euro moeten uitsmeren over alle bedrijven in dit land, heeft dat maar een impact achter de komma’, zegt Paul Soete, de topman van de technologiefederatie Agoria. Toch vindt hij het terecht dat de compensatie gespreid wordt over alle werkgevers. ‘Dat was altijd zo afgesproken tussen de sociale partners.’

Breuklijn in werkgeverslandschap

Daarmee komt de breuklijn tussen de arbeidsintensieve en de andere sectoren bloot te liggen. ‘Vergeet dat er solidariteit is tussen de werkgevers’, zegt Fa Quix. ‘De sectoren met veel hogere bedienden hoor je nu niet, want zij winnen bij het compromis.’ Op de lange termijn moeten zij hun hogere bedienden immers een lagere opzeg betalen. ‘De arbeidsintensieve sectoren zijn dus het kind van de rekening’, meent de Fedustria-topman. Andere werkgevers wijzen er evenwel op dat in het wetsontwerp is bepaald dat voor minstens 60 miljoen euro verschoven wordt van ‘rijke’ naar ‘arme’ sectoren.

Quix brengt dan weer in herinnering dat de rijke sectoren, behalve op een deel van de koek van 80 miljoen euro, ook aanspraak kunnen maken op de maatregel waardoor het fiscaal interessant wordt om een reserve aan te leggen voor de ontslagkosten. Die regeling moet nog uitgewerkt worden. Ze zal niet voor 2019 gebruikt kunnen worden. ‘Als de maatregel er al komt, want de belofte die de regering doet, heeft weinig om het lijf’, meent Quix.

Nieuwe discriminaties

‘Ik begrijp de frustratie bij de arbeidsintensieve sectoren, maar helaas is het onmogelijk hen alleen te compenseren’, reageert een andere werkgever. ‘Want dan worden nieuwe discriminaties in het leven geroepen en dat is niet de bedoeling.’ Quix toont begrip en wil in elk geval geen steen werpen naar het Verbond van Belgische Ondernemingen, waar Fedustria deel van uitmaakt. ‘De VBO-top heeft er alles aan gedaan om het wetsontwerp nog zo veel mogelijk bij te sturen, maar de vakbonden hebben blijkbaar een grotere invloed op de regering.’

De werkgevers hopen dat er nog maatregelen komen die het bedrijven in moeilijkheden makkelijker maken om te herstructureren. In het najaar moet een werkgroep van de sociale partners zich over de problematiek buigen. De vrees is dat de vakbonden weinig zin zullen hebben om toegevingen te doen. ‘De regering zal opnieuw een akkoord moeten opleggen’, waarschuwt Fa Quix.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud