Advertentie

Eenmalige cheque tot 750 euro moet uitweg bieden uit vastgelopen loonoverleg

Premier Alexander De Croo (Open VLD), geflankeerd door de vicepremiers Pierre-Yves Dermagne (PS) en David Clarinval (MR). ©BELGA

Voor de tweede keer op rij moet een eenmalige premie een loonakkoord tussen vakbonden en werkgevers mogelijk maken. De federale regering bereikte maandag een akkoord over dat verzoeningsvoorstel, waar niemand echt blij mee lijkt.

Kan de federale regering een streep trekken onder twee rotweken en weer beslissingen nemen? Die vraag rees nadat een begrotingsstorm tot het eerste ontslag in de regering-De Croo had geleid.

Maandag lukte het wel. De regering raakte het eens over een bemiddelingsvoorstel dat het vastgelopen loonoverleg tussen de vakbonden en de werkgevers weer moet rechttrekken. De uitweg ligt net zoals in het vorige loonoverleg opnieuw in een cheque.

Bedrijven kunnen hun werknemers een eenmalige premie uitkeren, boven op het geïndexeerde loon, net zoals twee jaar geleden de coronacheque. Het gaat weer om een premie van 500 euro, maar voor bedrijven die uitzonderlijk veel winst maken mag ze oplopen tot 750 euro.

'Veel winst'

Wat het criterium is voor ‘veel winst’ is nog niet duidelijk. Dat moet worden bepaald in onderhandelingen op sector­niveau tussen vakbonden en werkgevers. Ook over de vraag of de premie überhaupt uitbetaald wordt, moet net als twee jaar geleden onderhandeld worden tussen de vakbonden en de werkgevers, eerst op sectorniveau, daarna eventueel nog op bedrijfsniveau.

Het bemiddelingsvoorstel belandt nu weer op de tafel van de Groep van Tien, waar de werkgevers en de vakbonden op nationaal niveau met elkaar onderhandelen. Ze krijgen een maand de tijd om op basis van het voorstel alsnog een loon­akkoord te sluiten. Als dat niet lukt, is de verwachting dat de regering het loon­akkoord gewoon oplegt.

Werkloosheidsval

Over de verdeling van de welvaartsenveloppe, een budget van bijna 1 miljard euro dat bedoeld is om de laagste uitke­ringen te verhogen, is er een akkoord dat wél als eindbeslissing geldt. Liberalen en socialisten waren het lang oneens over de vraag of de werkloosheidsuitkeringen konden stijgen. Volgens de socialisten is dat nodig in de strijd tegen armoede, de liberalen zagen er een nieuwe werkloosheidsval in.

Het compromis is dat in vergelijking met twee jaar geleden een kleiner deel van de welvaartsenveloppe naar de minimumwerkloosheidsuitkeringen gaat. Die stijgen met 1,3 procent boven op de inflatie. De laagste pensioenen daarentegen stijgen met 2 procent.

Om een werkloosheidsval te vermijden zal wie een minimumloon verdient netto meer overhouden. Dat gebeurt door de werkbonus, een fiscale vrijstelling op lage lonen, te verhogen. De regering trekt daarvoor 50 miljoen euro uit die aanvankelijk bedoeld was voor de werkloosheidsuitkeringen.

Carcan

Er is ook een akkoord over de verdeling van de welvaartsenveloppe, een budget van bijna 1 miljard dat bedoeld is om de laagste uitkeringen te verhogen.

De grote contouren waren al in de regeringsonderhandelingen vastgeklikt: de automatische indexering blijft, alsook de wet op de concurrentiekracht. In die zin blijft het carcan waarin de Belgische lonen zitten onaangeroerd. Het maakt de werkgevers nerveus dat ze in januari 11 procent meer loonkosten moeten betalen, en maakt tegelijk de vakbonden kwaad dat ze niet over opslag kunnen onderhandelen boven op die indexering.

Het loonakkoord neemt dat onbegrip niet weg. ‘Een nieuwe consumptiecheque is welgekomen. Maar dit bewijst voor een tweede maal dat de onwerkbare loonwet op zijn grenzen stoot’, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. ABVV-topvrouw Miranda Ulens herhaalt dat haar vakbond een loonakkoord niet zal ondertekenen, omdat de lonen niet mogen stijgen boven op de indexering. Ze vindt het evenmin kunnen dat de regering de loondiscussie heeft gekoppeld aan de welvaartsenveloppe voor uitkeringen.

Onbegrijpelijk

Bart Steukers, de CEO van Agoria, merkt op dat onze lonen 5,7 procent sneller stijgen dan in de buurlanden. ‘In de plaats van een plan om de verloren concurrentiekracht te herstellen wordt nu de verwachting gewekt dat elke werknemer nog een premie in de wacht kan slepen’, zegt hij. ‘Als het op deze manier gaat met de federale plannen voor een fiscale hervorming worden het moeilijke tijden’.

Unizo-topman Danny Van Assche zei maandag nerveus te worden van het feit dat zoveel aandacht gaat naar de kleine groep bedrijven die het goed doen en zo weinig naar de grote groep die de grootste moeite heeft om de indexering van de lonen te betalen.

We prijzen onze werknemers en bedrijven uit de internationale markt.

Hans Maertens
Gedelegeerd bestuurder Voka

Voorts hoopt hij dat de fouten van de coronacheque niet opnieuw gemaakt worden. Hij noemt het een noodzakelijke voorwaarde dat bedrijven die geen of nauwelijks winst maken niet verplicht worden de cheque te betalen. Twee jaar geleden is dat met de coronacheque anders gelopen.

Voka, dat geen deel uitmaakt van het federale sociaal overleg in de Groep van Tien, zegt dat een premie van 750 euro voor de meeste bedrijven onbetaalbaar is en voor wie het wel kan betalen zeer onverstandig. ‘We prijzen onze werknemers en bedrijven uit de internationale markt’, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. ‘Een bijkomende premie zou de strop rond de nek van de bedrijven nog sterker aansnoeren.’ De werkgeversorganisatie VKW reageerde ‘met totaal onbegrip.’

Katoen Natie wil personeel premie van 750 euro betalen

Het Antwerpse logistiekbedrijf Katoen Natie heeft beslist dat het zijn personeel de premie van 750 euro uit het federale loonakkoord wil betalen. Het gaat om zowat 7.000 werknemers.

In het verzoeningsvoorstel van de regering over de lonen blijft de loonnorm de komende twee jaar zoals verwacht op 0 procent. Bedrijven die het goed doen, kunnen wel een eenmalige premie van 500 of 750 euro uitkeren. 'De regering geeft gehoor aan ons voorstel om de werknemers belastingvrije cheques uit te keren', zegt Katoen Natie-topman Fernand Huts. 

Huts zegt dat Katoen Natie en het dochterbedrijf Indaver al hun werknemers in België een premie van 750 euro belastingvrij zullen uitkeren 'zodra de regering en de sociale partners dat mogelijk maken'.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.