Advertentie

Eerste succesje brengt loonakkoord nog niet dichterbij

©Photo News

De vakbonden en de werkgeversorganisaties stemmen in met een regeringsvoorstel voor het verhogen van de uitkeringen. De baan is zo in principe vrijgemaakt voor het afsluiten van een loonakkoord, al is er veel scepsis of de sociale partners daarin zullen slagen.

De vakbonden en de werkgevers hebben een belangrijke horde genomen op het pad naar een loonakkoord. In de Nationale Arbeidsraad zijn ze het eens geraakt over de verdeling van de welvaartsenveloppe, een budget van 800 miljoen euro voor het verhogen van de uitkeringen en de pensioenen. Of beter gezegd: ze onderschrijven, na het verplaatsen van enkele komma’s, een voorstel van de regering-De Croo.

Traditioneel sluiten de sociale partners één groot akkoord over hogere uitkeringen en lonen. De werkgeversorganisaties stuurden daar ook nu op aan, maar de vakbonden zijn die koppeling beu en eisten dat eerst een akkoord wordt gesloten over de welvaartsenveloppe. In het loonoverleg hebben ze, omdat de lonen slechts met maximaal 0,4 procent boven op de index mogen stijgen, weinig zin.

De essentie

  • De vakbonden en de werkgeversorganisaties stemmen in met een regeringsvoorstel voor de verhoging van de uitkeringen.
  • De werkgevers hopen dat de vakbonden nu bereid zullen zijn te onderhandelen over een loonakkoord.
  • Dat de lonen dit en volgend jaar met maximaal 0,4 procent boven op de index mogen stijgen, blijft echter moeilijk liggen bij de bonden.
  • Er is daarom weinig kans dat er een loonakkoord komt.

Het overleg belandde zo in een patstelling, die premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) konden doorbreken met een eigen voorstel voor zowel de welvaartsenveloppe als het loonoverleg. De sociale partners kregen tot 19 april de tijd om zich uit te spreken over de uitkeringen. Voor de lonen is de deadline 1 mei.

Minimumpensioenen

Voor de verdeling van de welvaartsenveloppe baseerden De Croo en Dermagne zich op het voorbereide technische werk tussen de sociale partners en het akkoord van twee jaar geleden. Een deel van het geld wordt gebruikt om de minimumpensioenen met 2 procent te verhogen, wat de Vivaldi-coalitie helpt bij het nakomen van haar belofte om de minimumpensioenen tot 1.500 euro te verhogen.

De werkgevers hopen dat een akkoord over de welvaartsenveloppe de vakbonden ertoe aanzet ook een loonakkoord te sluiten. In haar voorstel komt de regering de werkgevers tegemoet. Er wordt bevestigd dat de lonen dit en volgend jaar maximaal met 0,4 procent mogen stijgen boven op een verwachte indexering van 2,8 procent. Met de staking van 29 maart probeerden de bonden meer opslag los te wrikken en zelfs de door de regering-Michel verstrengde loonwet van 1996 weg te krijgen, maar dat is niet gelukt.

De werkgevers hopen dat een akkoord over de welvaartsenveloppe de vakbonden ertoe aanzet om ook een akkoord te sluiten over hogere lonen.

Wel bevestigde de regering-De Croo dat er in ondernemingen die tijdens de coronacrisis goed hebben geboerd ruimte moet zijn voor eenmalige extra’s. Denk aan premies of extra stortingen voor het aanvullend pensioen. Maar die ruimte is er enkel na een nationaal akkoord. Dan kunnen de vakbonden op sector- of bedrijfsniveau geen stakingen organiseren om toch nog extra opslag uit de brand te slepen.

Verbranden

Of de bonden daarin willen meestappen, valt te betwijfelen. De vakbondstop heeft weinig zin om zich te verbranden aan de beperkte marge, wetende dat die sowieso verworven is. Bovendien menen de bonden dat er met of zonder akkoord in de sectoren en bedrijven toch creatieve oplossingen voor extra opslag uit de bus komen. Desnoods wordt daarvoor actie gevoerd. 'De kans op een loonakkoord is 0,4 procent', klinkt het schertsend in vakbondskringen.

De kans op een loonakkoord is 0,4 procent.
Vakbondsbron

De regering zal daarbij niet tegenstribbelen, is de inschatting aan vakbondszijde. De socialisten staan onder grote druk van de eigen achterban en de extreemlinkse PTB. PS-voorzitter Paul Magnette zei in maart nog dat de hij de staking voor 200 procent steunde. Ook de liberalen maken, zolang de wet van 1996 behouden blijft, geen bezwaar tegen gerichte en eenmalige oplossingen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud