Effectentaks brengt 214 miljoen euro op

©Photo News

De nieuwe belasting haalt wellicht minder op dan begroot, maar meer dan sommige instellingen hadden voorspeld.

De omstreden taks op effectenrekeningen van minstens 500.000 euro heeft 214 miljoen euro opgebracht. De federale regering mikte voor de begroting 2018 op 254 miljoen euro. Aangezien het belastingtarief 0,15 procent bedraagt, is er taks betaald op effectenrekeningen met een waarde van 142,7 miljard euro.

'Het cijfer is nog niet definitief', beklemtoont het kabinet van minister van Financiën Alexander De Croo. 'In januari zal er nog een deel binnenkomen bij de fiscus.' Dat bedrag wordt nog verrekend in de begroting 2018. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dat voldoende zal zijn om de doelstelling van 254 miljoen te halen.

Voorts moeten sommige burgers tegen midden juli nog een aangifte doen. Dat is het geval als een belegger meerdere rekeningen bezit van elk minder dan 500.000 euro waarop geen taks is geïnd maar die in totaal wel meer dan 500.000 euro bedragen. De opbrengst van die aangiften wordt verrekend in de begroting 2019.

Verschillende elementen kunnen nog een invloed hebben op de definitieve opbrengst. Het kabinet-De Croo verwijst naar buitenlandse effectenrekeningen, binnenlandse rekeningen waarop de bank geen taks heeft ingehouden en binnenlandse rekeningen waarop de bank ten onrechte taks heeft ingehouden.

Achterpoortjes

De opbrengst van de taks is hoger dan de verwachtingen van sommige instellingen. De Europese Commissie voorspelde bij de lancering van de taks een opbrengst van 175 miljoen euro en ING mikte op zowat 150 miljoen.

Sommige specialisten hadden een lagere opbrengst voorspeld omdat achterpoortjes het mogelijk maken de belasting in bepaalde gevallen te omzeilen. Sommige beleggers hebben aandelen en beleggingsfondsen van hun effectenrekening op naam gezet om te ontsnappen aan de belasting. Effecten op naam zijn vrijgesteld van de taks op effectenrekeningen.

Er zijn ook beleggers die het aantal titularissen van de effectenrekening hebben verhoogd om geen taks te moeten betalen. Stel dat een belegger een effectenrekening heeft van 600.000 euro. Dan betaalt hij 900 euro effectentaks. Als zijn zoon of dochter voor 1 procent mede-eigenaar wordt, stijgt het aantal titularissen naar twee en is geen effectentaks verschuldigd. De fiscus gaat er immers van uit dat beide titularissen evenveel bezitten, in dit geval 300.000 euro.

Intussen hebben zeven partijen bij het Grondwettelijk Hof een juridische procedure gelanceerd om de taks te laten vernietigen. Zij zeggen dat de effectentaks een discriminerende belasting is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect