Advertentie

Electrabel in de aanval tegen weigering vergunning gascentrale

Electrabel waarschuwt dat de bevoorradingszekerheid op het spel staat. ©Tim Dirven

Electrabel eist dat de Vlaams-Brabantse deputatie de weigering om een vergunning af te leveren voor de nieuwe gascentrale in Vilvoorde intrekt. Dat blijkt uit een boze mail van Electrabel, die De Tijd kon inzien.

Officieel is het windstil bij Electrabel, maar achter de schermen heeft het energiebedrijf een offensief geopend tegen de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant. Die heeft tegen alle verwachtingen in eind vorige week beslist een vergunning te weigeren voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde.

Die beslissing veroorzaakte politiek heel wat deining, want de nieuwe gascentrale van Vilvoorde moest een sleutelrol spelen in het verzekeren van de energiebevoorrading, als tegen uiterlijk 2025 alle kerncentrales moeten sluiten. De weigering van de vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde is dan ook een serieuze tegenslag.

Dossier rammelt

Electrabel verstuurde woensdag een mail naar de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant, toen het bedrijf na dagen van polemiek in de media het weigeringsdossier pas zelf had ontvangen. Het energiebedrijf laat daarin weten dat uit een 'snelle maar grondige' lezing blijkt dat de aangehaalde motivering van de deputatie aan alle kanten rammelt.

Dat is het geval voor 'de beweerde schending van de natuurtoets' en 'de beweerde miskenning van de ministeriële instructie inzake stikstof' van de hand van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Daarmee veegt Electrabel de argumenten van tafel die de bevoegde gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA) in een toelichting bij de weigeringsbeslissing had meegegeven.

De elektriciteitsproducent kan zich naar eigen zeggen dan ook niet terugvinden in de beslissing, 'omdat ze diametraal ingaat tegen gezaghebbende adviezen zoals het unaniem gunstige advies van de POVC (Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, red.), en specifiek voor wat de stikstofproblematiek betreft, het gunstige advies ter zake van het Agentschap Natuur en Bos'.

De conclusie van Electrabel laat aan duidelijkheid niets te wensen over. 'Hieruit blijkt overduidelijk dat de motieven van weigeringsbeslissing niet alleen onjuist zijn, maar ook in grote mate willekeurig, aangezien de motivering geen steun vindt in de werkelijkheid.'

De motieven van weigeringsbeslissing zijn niet alleen onjuist, maar ook in grote mate willekeurig.
Electrabel

Weigering intrekken

Meteen maant Electrabel de deputatie aan om een 'spoedeisende buitengewone vergadering' bijeen te roepen om de weigering alsnog ongedaan te maken. Daar heeft ze nog enkele dagen de tijd voor, zet Electrabel uiteen.

'In de gegeven omstandigheden dringt Engie-Electrabel er bij de Deputatie op aan om - althans tot uiterlijk 31 juli (tot het moment waarop geacht wordt een stilzwijgende weigeringsbeslissing voor te liggen) - het enige juiste te doen, en de weigeringsbeslissing in te trekken en de omgevingsvergunning te verlenen', luidt het. Zo'n intrekking kan volgens Electrabel zolang geen beroep wordt aangetekend bij de Vlaamse regering, en zolang de beslissing nog niet definitief is.

Meteen sluit Electrabel zich aan bij de kritiek van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dat een beslissing niet mag worden genomen op basis van een 'politieke mening'. Groen verwijt de N-VA de kernuitstap te saboteren, door de bouw van gascentrales af te blokken.

'In een rechtsstaat zou men mogen hopen dat gegronde technisch-juridische motieven het zouden moeten halen', haalt Electrabel stevig uit. 'Na kennisname van de weigeringsbeslissing en haar 'motivatie' kan Engie-Electrabel niet anders dan besluiten dat de weigering inderdaad is ingegeven op andere dan juridische/milieutechnische gronden.'

Kleur bekennen

Met de vraag om terug te komen op de weigering daagt Electrabel de drie coalitiepartners N-VA, CD&V en Open VLD die in de Vlaams-Brabantse deputatie zitten - en die overigens dezelfde zijn in de Vlaamse regering - uit kleur te bekennen.

'Als zou blijken dat de deputatie blijft volharden in deze manifest onwettige beslissing, maken wij hierbij alle voorbehoud om de aansprakelijkheid van het provinciaal bestuur aan de kaak te stellen met alle middelen van recht', zo voert Electrabel de druk op.

De gedeputeerden van CD&V en Open VLD verwezen gisteren voor een reactie door naar de bevoegde gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA). Die liet verstaan dat het er niet naar uitziet dat de deputatie op haar collegiale beslissing terugkomt, waardoor de kans groot is dat Electrabel beroep zal aantekenen bij de Vlaamse regering, met name bij minister Demir.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud