Advertentie

Elk jaar staan 13.500 slachtoffers van internetcriminelen in de kou

Alleen voor ‘ransomware’, waarbij computers worden gegijzeld tot u betaalt, hebben de parketten een nationaal plan van aanpak. ©ANP XTRA

Het gerecht krijgt elke dag 57 klachten over internetcriminelen. In 37 van de 57 gevallen krijgen die geen gevolg. Per jaar leiden 13.500 klachten tot niets.

Niemand twijfelt eraan dat de criminaliteit op het wereldwijde web welig tiert. Het gaat van klassieke oplichtingen met phishingmails, hackings van internetbankrekeningen, het gijzelen van computers met ransomsware tot CEO-fraude, waarbij medewerkers van een bedrijf worden aangezet om grote geldsommen over te schrijven. Helpt het om een klacht in te dienen bij de politie als u daarvan het slachtoffer bent?

Dagelijks stromen bij de parketten meer dan 57 klachten binnen over internetfraude in de ruime zin van het woord. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Het ging om 34.944 nieuwe klachten tussen januari 2016 en augustus vorig jaar. Het gaat niet gewoon om meldingen, zodat de federale overheidsdienst Economie de rest van de bevolking kan waarschuwen voor een nieuwe modus operandi van internetcriminelen. Het gaat om echte klachten om de daders te kunnen ontmaskeren, hen te veroordelen en de schade te vergoeden.

Geen gerechtigheid

Uit de cijfers blijkt dat slechts 2,5 procent van die tienduizenden klachten tot een dagvaarding voor de strafrechter heeft geleid. Liefst 64 procent van de zaken kreeg geen gevolg (22.390 van de 34.944 zaken). Elk jaar krijgen ruim 13.500 slachtoffers van internetfraude geen gerechtigheid (minstens, want een klacht kan soms meerdere slachtoffers bundelen).

Dat betekent niet dat de andere klachten er wel toe leiden dat de daders aangepakt worden. Ruim 5.700 klachten waren op het moment van de telling in ‘vooronderzoek’ bij de parketten. 661 klachten waren in ‘gerechtelijk onderzoek’ bij een onderzoeksrechter. Ook die zaken kunnen alsnog stranden.

Als we kijken naar de reden die de parketten opgeven om de duizenden klachten zonder gevolg te laten, is dat in 61 procent van de gevallen omdat de daders onbekend zijn. De parketten achten de kans klein of onbestaand dat een onderzoek de daders kan ontmaskeren. Daarnaast seponeren de parketten nog eens 24 procent van de klachten om opportuniteitsreden, meestal omdat hun beleid andere dossiers voorrang geeft.

Verschillen afhankelijk van parket

De kans is ook groot dat uw klacht op een andere manier wordt onthaald afhankelijk van welk parket uw dossier op zijn bureau krijgt. ‘ Elk parket bepaalt zelf zijn plan van aanpak’, laat Geens weten aan Uyttersprot. ‘Alleen voor het fenomeen ‘ransomware’ (waarbij de computer van slachtoffers wordt geblokkeerd tot ze de criminelen betalen om hun computer niet langer te gijzelen, red.) bestaat een nationaal plan van aanpak. Er is geen nationaal plan van aanpak voor internetfraude. Dat komt onder andere omdat het internet een rol kan spelen in meerdere soorten fraude.’

Geens laat weten dat er wel gewerkt wordt aan een ‘nationale cybercrimestrategie’ voor heel België. Dat is een gevolg van het nationaal veiligheidsplan dat al was opgesteld voor 2016-2019.

Want het probleem is nog groter dan de tienduizenden klachten die al worden ingediend. Uyttersprot: ‘Die cijfers zijn een onderschatting, want niet alle informaticamisdrijven zijn opgenomen in de statistieken. Het is natuurlijk niet evident om daders van internetmisdrijven op te sporen, ook al doen de politiediensten en parketten hun uiterste best om hen bij de kraag te vatten. Het is daarom in ieders belang om elke verdachte e-mail of handeling te melden bij het meldpunt van de federale overheidsdienst Economie. Om andere burgers vlug in te lichten voordat er meer schade wordt aangericht. Maar ook klacht indienen blijft belangrijk. Om daders te kunnen vatten en schade terug te eisen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud